کد خبر ۱۱۲۹
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۱ - ۱۵ مرداد ۱۳۸۵ - 06 August 2006
اين مصوبات جز شرح وظايف وزارتخانه ها و بندهاي بودجه است اما دولت با تصويب مجدد آنها در استانها باعث ترك عمل شدن آنها مي شود. گاهي نيز مقرر مي شود كه مصوبات استاني در بودجه متممي كه دولت به مجلس ارائه خواهد داد، بيايد و در واقع دولت نمايندگان را نمك گير مي كند تا در صورت ارائه اين بودجه متمم، بخاطر استان خودشان هم كه شده به آن راي مثبت و موافق بدهند.


طي ماههاي گذشته تعدادي از نمايندگان مجلس و صاحبنظران، انتقادهايي را متوجه مصوبات دولت از سفرهاي استاني مطرح كرده‌اند. آنها معتقدند دولت در اين سفرها همان مصوبات قبلي در بودجه سنواتي و برنامه چهارم توسعه را مجدداً به تصويب مي رساند و به نام مصوبات سفر استاني رئيس جمهور از آن ياد مي كند. البته رئيس جمهور اعتباري هر چند اندك را نيز از اعتبارات دراختيار خود به اين استانها مي دهد.

 خبرگزاري ايرانيوز براي پيگيري اين مساله، در گفت و گو باموسوي الرضا ثروتي نماينده بجنورد مركز خراسان شمالي، به بررسي جديدترين مصوبات استاني دولت پرداخته است.

ثروتي به ايرانيوز گفت: عمده مصوبات دولت دراستان خراسان شمالي جزو مسائلي بوده است كه قبلاً در بودجه سنواتي و برنامه چهارم توسعه به تصويب رسيده است.

وي افزود: اين مصوبات جز شرح وظايف وزارتخانه ها و بندهاي بودجه است اما دولت با تصويب مجدد آنها در استانها باعث ترك عمل شدن آنها مي شود. گاهي نيز مقرر مي شود كه مصوبات استاني در بودجه متممي كه دولت به مجلس ارائه خواهد داد، بيايد و در واقع دولت نمايندگان را نمك گير مي كند تا در صورت ارائه اين بودجه متمم، بخاطر استان خودشان هم كه شده به آن راي مثبت و موافق بدهند.

وي با اشاره به بخشي از مصوبات دولت درخراسان شمالي گفت: در بند يك مصوبات مقرر شده تا دستگاه هاي اجرايي ملي برابر مقررات نسبت به عملياتي كردن پروژه‌هايي كه مورد توافق با استانداري خراسان شمالي شده و پيوست اين مصوبه است اقدام كنند و هر دو ماه يكبار به معاونت اجرايي رئيس جمهورگزارش دهند.

وي افزود: بند دوم اختصاص 15 ميليارد تومان، براي احداث تكميل يا تجهيز پروژه‌هاي عمراني است كه اين موضوع در قانون بودجه 85 تحت عنوان اعتبارات توسعه استان تدارك ديده شده است.

ثروتي ادامه داد: همچنين وزارت كار امور اجتماعي با مشاركت شوراي برنامه ريزي توسعه استان، از جزء الف بند 11 تبصره 2 بودجه 85 موضف شد منابع مالي لازم را پرداخت و ما به التفاوت نرخ سود و كارمزد حداقل مبلغ يك هزارو پانصد ميليون ريال تسهيلات بانكي، اختصاص داده و ماهانه گزارش آن را ارائه دهد. بانك مركزي هم 50 ميليارد ريال وام قرض الحسنه براي وديعه مسكن و درمان و تحصيل و ازدواج را از طريق بانك‌هاي عامل پرداخت كند.

وي افزود: سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز موظف شده است صد در صد اعتبارات تحقيقي موضوع بند 6 تبصره 2 قانون بودجه 85 را اختصاص دهد كه اين ها نيز در قانون بودجه بوده است . هيات امناي حساب ذخيره ارزي هم 300 ميليون دلار به طرحهاي داراي توجيه فني اقتصادي با اولويت طرحهاي بخش صنعت و معدن كشاورزي بايد اختصاص دهد كه اين هم در قانون بودجه بوده و روتين است و بحث جديدي نيست.

وي همچنين به مصوبه دولت مبني بر الزام سازمان مديريت و برنامه ريزي به اصلاح ساختار تشكيلات اجرايي استان اشاره كرد و گفت: در بند ب مربوط به اين مصوبه، صدور مجوز استخدام 250 نفر براي تامين نيروي انساني دستگاههاي اجرايي يادآوري شده است، البته ما اين را حدود هزار نفر درخواست كرده بوديم ولي دولت مجوز استخدام 250 نفر را داد تا فعلاً مشكلات حل شود. اين مساله هم درقانون برنامه چهارم است.

وي همچنين اختصاص 5 ميليارد ريال براي خريد كانكس براي دانش آموزان عشايري و يك سري بخشودگي ها براي حادثه ديدگان حوادث غير متقربه را از اقدامات رئيس جمهور دانست كه در هر استان انجام مي دهد و گفت: البته وزارت بازرگاني نيز موظف شده نسبت به تكميل سيلوي بجنورد از محل احداث و توسعه سيلوها در سال 85 اقدام كند و در صورت عدم تكافوي اعتبار از بند و تبصره 3 قانون بودجه 85 به تصويب رسانده است.

ثروتي با تاكيد بر ضرورت تقسيم امكانات بين استانهاي جدا شده از استان خراسان سابق را از ديگر مصوبات استاني هيات دولت اشاره كرد و در پايان گفت: بخش عمده اي از اين مصوبات قبلاً به تصويب رسيده اما در راستاي ترك بخشيدن به اجرايي شدن مصوبات، سفر استاني دولت را مثمرثمر ارزيابي مي كنيم.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری