کد خبر ۱۲۰۹
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۲ - ۱۶ مرداد ۱۳۸۵ - 07 August 2006
دانش ‌جعفري افزود: طبق برنامه چشم‌انداز 20ساله كشور قرار است سهم بخشي تعاون از 3تا 5 درصد كنوني به 25 درصد تا پايان سال 1404 برسد .

وزير امور اقتصادي ودارايي درهمايش اقتصاد ايران در گام نهم گفت: با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي هدف اين است كه سهم دولت در اقتصاد كشور از 65 درصد كنوني به 20 درصد كاهش يابد. 
 
به گزارش فارس، داود دانش‌جعفري صبح امروز در اين همايش اظهار داشت: در حال حاضر سهم دولت دراقتصاد ايران 60 تا 65 درصد، سهم بخش تعاون 3تا 5 درصد و سهم بخش خصوصي فقط 30 درصد است .
وزير امور اقتصادي ودارايي افزود: 50 درصد سهم اقتصاد ايران بخش خدمات است كه با توجه به اندك بودن سهم دولت در بخش كشاورزي ،خصوصي حدود 30 درصد اقتصاد كشور را در اختيار دارد .
دانش‌جعفري افزود: اصل 44 قانون اساسي مالكيت را به سه بخش خصوصي، تعاوني و دولتي تقسيم‌بندي كرده است ولي در پانوشت اين اصل آورده است كه شرط سهم هر بخش در اقتصاد اين است كه مانع توسعه، باعث زيان و مخالف ساير اصول قانون اساسي نباشد .
وزير امور اقتصادي و دارايي با تبريك زادروز اميرالمومنين عي (ع)‌و روز خبرنگار افزود: نقش دولت درحال حاضر بيش از حد يك انحصار دولتي دراقتصاد ايجاد كرده است .
دانش ‌جعفري افزود: طبق برنامه چشم‌انداز 20ساله كشور قرار است سهم بخشي تعاون از 3تا 5 درصد كنوني به 25 درصد تا پايان سال 1404 برسد .
وي افزود: بايد تعامل مثبت و سازنده با همه نهادهاي اجتماعي صورت گيرد تا تغيير نقش دولت و سهم آن در اقتصاد صورت گيرد .
دانش‌جعفري افزود: تغيير نقش دولت در اقتصاد به نفع مردم،‌اقتصاد و جامعه است واز انديشمندان حركت در اين زمينه مد نظر است .

دانش‌جعفري با تكيه بر نتيجه برخي تحقيقات گفت: خصوصي ‌سازي به يك انقلاب تشبيه شده است و براي اينكه اين تحول به خوبي انجام شود ، لازم است دولت به خوبي شناخته شود .
وي گفت: منظور از دولت تنها قوه مجريه نيست بلكه مجموع قواي‌ كشور است كه نقش حاكميت دارند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری