کد خبر ۱۲۱۴۴
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۵ - ۰۱ اسفند ۱۳۸۵ - 20 February 2007
در اينده‌ نفت‌ بسيار گران‌ و استخراج‌ ان‌ بسيار الاينده‌ خواهد بود‌ به‌ نوشته‌ شماره‌ امروز روزنامه‌ لوموند در اينترنت‌ دفتر مطالعاتي‌ اسکاتلندي‌ وود مکنزي‌ در گزارشي‌ اعلام‌ کرد کره‌ زمين‌ سه‌ هزار و ششصد ميليارد بشکه‌ نفت‌ ذخيره‌ دارد که‌ اين‌ ذخائر در اعماق‌ بسيار و به‌ شکل‌ نفت‌ سنگين‌ ذخيره‌ شده‌ است‌ ‌ .

 

در اينده‌ نفت‌ بسيار گران‌ و استخراج‌ ان‌ بسيار الاينده‌ خواهد بود‌ به‌ نوشته‌ شماره‌ امروز روزنامه‌ لوموند در اينترنت‌ دفتر مطالعاتي‌ اسکاتلندي‌ وود مکنزي‌ در گزارشي‌ اعلام‌ کرد کره‌ زمين‌ سه‌ هزار و ششصد ميليارد بشکه‌ نفت‌ ذخيره‌ دارد که‌ اين‌ ذخائر در اعماق‌ بسيار و به‌ شکل‌ نفت‌
سنگين‌ ذخيره‌ شده‌ است‌ ‌ .

تا امروز هشت‌ درصد اين‌ نفت‌ استخراج‌ شده‌ يا درحال‌ استخراج‌ است‌‌ تنها پانزده‌ درصد از اين‌ سه‌ هزار و ششصد بشکه‌ نفت‌ بسيار سنگين‌ است‌ در حالي‌ که‌ استخراج‌ باقيمانده‌ اين‌ نفت‌ بسيار دشوار خواهد بود‌ واشنگتن‌ منابع نهايي‌ نفت‌ جهان‌ را دو هزار و دويست‌ و هفتاد و پنج‌ ميليارد بشکه‌ ارزيابي‌ مي‌ کند‌ اما يک‌ گروه‌ کارشناسي‌ مستقل‌ نفت‌ / جغرافيا ديدگاه‌ خوشبينانه‌ اي‌ ندارد و اين‌ ذخائر را يک‌ هزار و هفتصد و پنجاه‌ ميليارد بشکه‌ ارزيابي‌ مي‌ کند‌ .

هر چند پس‌ از سال‌ دوهزار و بيست‌ ظرفيت‌ توليد برخي‌ حوزه‌ هاي‌ نفتي‌ بزرگ‌ توليدشان‌ کاسته‌ نخواهد شد اما اين‌ مسئله‌ رکود حوزه‌ هاي‌ اصلي‌ نفتي‌ ديگر را جبران‌ نخواهد کرد‌ توجه‌ بيش‌ از پيش‌ به‌ استخراج‌ نفت‌ سنگين‌ مستلزم‌ ساماندهي‌ اساسي‌ در صنعت‌ انرژي‌ است‌‌ استخراج‌ نفت‌ بسيار سنگين‌ مستلزم‌ مقادير بسياري‌ اب‌ / گاز طبيعي‌ و حلال‌ هاست‌ که‌ اين‌ عمليات‌ بسيار گران‌ / الاينده‌ است‌ و انرژي‌ بسياري‌ را مي‌ طلبد‌ .

هم‌ اکنون‌ شرکت‌ هاي‌ برزگ‌ نفتي‌ غربي‌ به‌ استخراج‌ نفت‌ سنگين‌ در کانادا و ونزوئلا مشغولند اما اهنگ‌ سرمايه‌ گذاري‌ در اين‌ بخش‌ بسيار کند صورت‌ مي‌گيرد‌ اين‌ موسسه‌ تحقيقاتي‌ اعلام‌ کرد پس‌ از سال‌ دو هزار و بيست‌ هيچ‌ اطميناني‌ مبني‌ بر اينکه‌ نفت‌ سنگين‌ بتواند پاسخگوي‌ نياز فزاينده‌ به‌ انرژي‌ باشد وجود ندارد‌ زمين‌ مقادير بسياري‌ از اين‌ نوع‌ نفت‌ را در خود جاي‌ داده‌ است‌ اما استخراج‌ ان‌ به‌ ميزان‌ بالا از لحاظ فني‌ غيرممکن‌ و از لحاظ زيست‌ محيطي‌ بسيار مضر خواهد بود‌.
 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری