کد خبر: ۱۲۲۶۵
تاریخ انتشار: ۱۹:۱۶ - ۰۲ اسفند ۱۳۸۵ - 21 February 2007
درپي‌ خشکسالي‌ اخير در خراسان‌ رضوي‌، مردم‌ شهرستان‌ رشتخوار که‌ دچار کم‌ آبي‌ هستند براي‌ نزول‌ رحمت‌ الهي‌ باران‌، گاو و شتر قرباني‌ کردند‌.

  
 درپي‌ خشکسالي‌ اخير در خراسان‌ رضوي‌، مردم‌ شهرستان‌ رشتخوار که‌ دچار کم‌ آبي‌ هستند براي‌ نزول‌ رحمت‌ الهي‌ باران‌، گاو و شتر قرباني‌ کردند‌.

مردم‌ اين‌ شهرستان‌ براي‌ بارش‌ باران‌ بعد از هر نماز دعا مي‌ کنند و به‌ صورت‌ جماعت‌ نماز بارش‌ مي‌ خوانند.‌

رئيس‌ شوراي‌ شهر رشتخوار معتقد است‌ قرباني‌ کردن‌ ، بارش‌ باران‌ را تسريع مي‌ بخشد و درخواست‌ دسته‌ جمعي‌ براي‌ نزول‌ باران‌ موجب‌ مي‌ شود پروردگار باران‌ رحمت‌ خود را نازل‌ کند‌.

رشتخوار ‌60‌ هزار نفر جمعيت‌ دارد که‌ شغل‌ ‌85‌ درصد مردم‌ اين‌ شهرستان‌ کشاورزي‌ و دامداري‌ است‌‌.

رشتخوار با مشهد ‌200‌ کيلومتر فاصله‌ دارد‌ .

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)