کد خبر ۱۲۶۱۲
تاریخ انتشار: ۱۳:۲۱ - ۰۷ اسفند ۱۳۸۵ - 26 February 2007
القاعده‌ در نظر داشت‌ در جشنهاي‌ پنجاهمين‌ سال‌ سلطنت‌ ملکه‌ اليزابت‌ دوم‌ در ‌2002‌در لندن‌ توني‌ بلر نخست‌ وزير انگليس‌ را در برابر ديدگان‌ ملکه‌ ترور کند.‌

 

القاعده‌ در نظر داشت‌ در جشنهاي‌ پنجاهمين‌ سال‌ سلطنت‌ ملکه‌ اليزابت‌ دوم‌ در ‌2002‌در لندن‌ توني‌ بلر نخست‌ وزير انگليس‌ را در برابر ديدگان‌ ملکه‌ ترور کند.‌

شبکه‌ بي‌ بي‌ سي‌ در يک‌ برنامه‌ مستند براي‌ اولين‌ بار از اين‌ توطئه‌ پرده‌ برداشت‌ .‌ توطئه‌ اي‌ که‌ القاعده‌ با وجود مطرح‌ کردن‌ آن‌ نتوانست‌ آنرا که‌ اجرا کند.

لرد استيونس‌ کميسر ارشد پليس‌ لندن‌ در سال‌ ‌2002‌ اين‌ مطلب‌ را براي‌ تهيه‌ کنندگان‌ برنامه‌ اي‌ مستند در بي‌ بي‌ سي‌ افشا کرد‌، وي‌ افزود: در اطراف‌ کاخ‌ باکينگهام‌ ماموراني‌ را گمارد تا براي‌ حمله‌ احتمالي‌ بمبگذاران‌ و يا مردان‌ مسلح‌ در جشنهاي‌ بزرگداشت‌ سالگرد سلطنت‌ ملکه‌ اليزابت‌ مهيا باشد‌.

لرد استيونس‌ افشا کرد که‌ تهديد عليه‌ جان‌ نخست‌ وزير انقدر جدي‌ بود که‌ وي‌ تمهيدات‌ امنيتي‌ خاصي‌ بکار گرفت.‌‌ لرد استيونس‌ گفت‌: احتمال‌ ترور بلر بخصوص‌ از آن زمان‌ که‌ وي‌ شروع‌ به‌ حمايت‌ از سرنگوني‌ طالبان‌ در افغانستان‌ کرد و در ميان‌ کشورهاي‌ جهان‌ نيز در صدد کسب‌ حامياني‌ بيشتري‌ از طرح‌ آمريکا براي‌ حمله‌ نظامي‌ به‌ عراق‌ شد بشدت‌ فزوني‌ گرفت‌‌.

نقطه‌ اوج‌ جشنهاي‌ بزرگداشت‌ سالگرد سلطنت‌ ملکه‌ اليزابت‌ در تابستان‌ ‌2002‌ گردهمايي‌ خياباني‌ بود که‌ هم‌ ملکه‌ در آن‌ شرکت‌ داشت‌ و هم‌ اعضاي‌ خانواده‌ سلطنتي‌‌. لرد استيونس‌ گفت‌: بلر هم‌ يکي‌ از شرکت‌ کنندگان‌ بود و مصمم‌ هم‌ بود تا در اين‌ مراسم‌ شرکت‌ کند بنابراين‌ افسران‌ مسلح‌ زيادي‌ در محل‌ برگزاري‌ آن‌ و بر روي‌ پشت‌ بام‌ ساختمانهاي‌ اطراف‌ مستقر شده‌ بودن‌ تا از جان‌ ملکه‌ و بلر محافظت‌ کنند‌ لرد استيونس‌ گفت‌ بايد بلر و همسرش‌ چري‌ بلر را بخاطر آنکه‌ بدون‌ نشان‌ دادن‌ هيچ‌ تزلزلي‌ در اين‌ جشن‌ خياباني‌ شرکت‌ کردند و از حضور در آن‌ سر باز نزدند ستود‌ . 

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری