کد خبر ۱۲۶۹۶
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۰ - ۰۸ اسفند ۱۳۸۵ - 27 February 2007
وزیر امور خارجه جمهوری اسلا‌می ایران با اشاره به درخواست غربی ها مبنی بر توقف غنی‌سازی گفت: این خواسته ای غیرحقوقی و مبتنی بر اراده راهبردی غلط سیاسی است و هرگز محقق نخواهد شد .

 وزیر امور خارجه جمهوری اسلا‌می ایران با اشاره به درخواست غربی ها مبنی بر توقف غنی‌سازی گفت: این خواسته ای غیرحقوقی و مبتنی بر اراده راهبردی غلط سیاسی است و هرگز محقق نخواهد شد .
   
منوچهر متکی در نخستین همایش بین المللی امریکای لا‌تین‌, نقش و جایگاه آن در آینده نظام بین الملل در پاسخ به سوالی درباره فعالیت هسته ای ایران افزود: ما در نوع تعامل و دیپلماسی هسته ای همواره اعلا‌م کرده ایم که طرفدار اعتمادسازی متقابل هستیم و فعالیت های ما زیرنظر آژانس است.

وی با اشاره به اینکه شاید برخی کشورها ابهامات و سوالا‌تی درباره عملکرد هسته ای ما داشته باشند افزود: همکاری ما با آژانس هنوز ادامه دارد و اعلا‌م کرده ایم که به همه سئوالا‌ت باقیمانده آنها پاسخ می دهیم.

متکی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را اقدامی سیاسی خواند و گفت:در هیچ یک از گزارشهای البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی‌انحراف از فعالیت صلح آمیز هسته ای مشاهده نشده و بازرسیهای کارشناسان آژانس نیز موید موارد اعلا‌م شده ایران بوده است و این به معنای انطباق کامل واقعیت های فعالیت های هسته ای ایران با آژانس است.

وزیر امور خارجه ایران درباره بهانه کشورهای غربی مبنی بر اینکه ممکن است در آینده انحرافاتی در فعالیتهای هسته ای ایران مشاهده شود افزود: این موضوع برای دیگر کشورها هم می تواند مطرح باشد اما در هر حال درباره انحراف نیافتن و مقوله تضمین ها نیز آماده گفتگو هستیم.

وی گفت: با توجه به قراردادهایمان با غرب در 200سال گذشته هر جا منافع ایران مطرح بود آنها خلف وعده کردند.

منوچهر متکی درپاسخ به سوالی دیگر درباره فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران افزود: در بحث کنسرسیوم و تضمین ها آماده همکاری هستیم ولی کشورهای پیشرفته بدانند که نمی توانند مانع فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ما شوند.

وی گفت:چون امریکا علت حقوقی برای مخالفت خود با برخورداری ایران ازفناوری هسته ای ندارد از راههای دیگری وارد می شود.

وزیر امور خارجه ایران راهبردهای امریکا را غیرقانونی و تبعیض آمیز دانست و گفت: ایالا‌ت متحده می گوید ما حق داریم سلا‌ح هسته ای داشته باشیم اما کشورهای دیگر حتی انرژی صلح آمیز هسته ای هم نباید داشته باشند.

متکی افزود : همانطور که 25 درصد انرژی امریکا از انرژی هسته ای تامین می‌شود ,ما هم می‌خواهیم از این انرژی در راه صلح‌آمیز استفاده کنیم.

وی با اشاره به درخواست دیگر امریکاییها مبنی بر اینکه ایران سوخت هسته‌ای را از کشورهای دیگر خریداری کند خطاب به امریکا گفت: یک تاریخ بدقولی در مناسبات با شما وجود دارد با این حال چگونه اعتماد کنیم که سوخت ما را تامین می کنید.

متکی افزود: برای ابهام زدایی , رفع نگرانی و شفاف سازی و بحث مشارکت دیگران در فعالیتهای صلح آمیز هسته ای آماده همکاری هستیم.

وزیر امور خارجه ایران گفت: اگر تعلیق برای اعتمادسازی است بیش از دوسال تعلیق کردیم اما حاصلی نداشت.

وی افزود:امریکاییها بدانند که توقف غنی سازی دیگر محقق نخواهد شد.

وزیر امورخارجه ایران در ادامه با اشاره به همکاری های رو به گسترش ایران با کشورهای امریکای لا‌تین گفت: بسیاری از تولیدات ما بازار مناسب خود را درامریکای لا‌تین پیدا کرده است.

منوچهر متکی در پاسخ به سوالی درباره امتیازات متقابل ایران و امریکای لا‌تین برای گسترش ارتباطات افزود: در روزهای اخیر خبر برگزاری نخستین پروازمیان تهران و کاراکاس را داشتیم و ممکن است در آغاز روابط برای اقتصادی شدن آن نیازمند کمک های بیشتر دو طرف نیزباشیم.

وی گفت:امضای اسناد میلیاردها دلا‌ری همکاری اقتصادی میان ایران و امریکای لا‌تین نشانه این است که امکان افزایش روابط ایران با این کشورها وجود دارد.

وزیر امورخارجه ایران همچنین افزود: درحوزه صدور روادید با کشورهای امریکای لا‌تین مشکلی نداریم و می توانیم تسهیلا‌ت را نیز افزایش دهیم.

متکی با بیان اینکه اراده رهبران ایران و کشورهای امریکای لا‌تین برتوسعه همکاریهاست گفت:کارشناسان می توانند راهکارهای تسهیل این روابط را ارائه کنند .

 
  

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری