کد خبر: ۱۲۷۴۸
تاریخ انتشار: ۱۸:۰۱ - ۰۸ اسفند ۱۳۸۵ - 27 February 2007
وي افزود: با به خطر افتادن تنوع زيستي درياي خزر، بايد به نوعي براي تغذيه فك‌‏هاي درياي خزر فكري كرد، چرا كه اين گونه در معرض انقراض است.

به دليل به خطر افتادن تنوع زيستي درياي خزر،‌‏ فك‌‏هاي اين دريا در معرض انقراض هستند.

به گزارش ايلنا، دكتر غفارزاده، مدير برنامه محيط زيست درياي خزر، در خصوص وضعيت كنوني گونه مهاجم شانه دار خزر، گفت: مهاجم شانه‌‏دار درياي خزر، ‌‏از درياي سياه و از طريق آب توازن كشتي‌‏ها به درياي خزر راه يافته و متاسفانه تاكنون نيز تحت كنترل قرار نگرفته است، اين درحالي است كه بايد با توافق كشورها، تصميم قطعي براي مبارزه با اين گونه در نظر گرفته شود.

وي افزود: با به خطر افتادن تنوع زيستي درياي خزر، بايد به نوعي براي تغذيه فك‌‏هاي درياي خزر فكري كرد، چرا كه اين گونه در معرض انقراض است.

غفارزاده با بيان اينكه با چالش اساسي موجود در درياي خزر بايد مبارزه كرد، گفت: منطقه درياي خزر مي‌‏تواند از منابع طبيعي خود به صورت پايدار بهره‌‏برداري كرد و محيط زيست نيز محفوظ بماند.

وي تصريح كرد: درياي خزر داراي منابع عظيم ماهي است كه اگر ماهي‌‏گيري به شكل پايدار در منطقه شكل گيرد، ‌‏مي‌‏تواند فرصت‌‏هاي اقتصادي بي‌‏شماري را در اختيار كشورهاي منطقه قرار دهد.

مديربرنامه محيط زيست درياي خزر گفت: بيشترين ميزان نفت در سواحل شمالي درياي خزر برداشت مي‌‏شود و ذخاير چشمگيري نيز در سواحل ايران گزارش نشده است.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)