کد خبر ۱۲۸۰۲
تاریخ انتشار: ۱۶:۱۴ - ۰۹ اسفند ۱۳۸۵ - 28 February 2007
اخبار ويژه "کيهان"


پيكار در «اعتماد ملي»!
يك عضو سابق سازمان كمونيستى پيكار (سازمانى منشعب از گروهك تروريستى منافقين) در روزنامه «اعتماد ملي» مورخه 30/11/85 نظام جمهورى اسلامى را به نقض آزادى و دولت را به «بازى در نقش دولت هاى انقلابى توتاليتر، نظير دولت بلشويكي» متهم كرد.
احمد ميراحسان كه سالهاى آغازين انقلاب به سبب فعاليت هاى غيرقانونى و الحادى چند سال را در زندان سپرى كرد در حالى اين اتهامات را به نظام جمهورى اسلامى نسبت مى دهد كه بهانه وى اظهارنظر چهار نماينده مردم در مجلس پيرامون بررسى نحوه داورى جشنواره فيلم فجر است.

وى در مقاله خود با متهم كردن نمايندگان مردم كه به سبب مستى قدرت و آبديده نبودن، در ماجراى جشنواره فجر پا را از گليم خود درازتر كرده اند(!)، وزارت فرهنگ و ارشاد را هم متهم كرده و مى گويد: «هر بار كه فضا كمى باز مى شود، نيروهاى مدافعه نقش بلشويكى دولت(!) سر مى رسند و دو گام به عقب برمى داريم!»

اين نويسنده سينمايى كه در حلقه فكرى هوشنگ اسدى سردبير ساواكى ماهنامه «گزارش فيلم» و نويسنده ثابت روزنامه شرق بود، در پايان يادداشتش با نثرى كم سابقه، كاركرد نظام كمونيستى شوروى را به نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران نسبت مى دهد و مى نويسد: «تجربه بلشويك ها در همه امور درس آموز است(!) ... و تصويرى تلخ، ياس آور، منزجركننده از دخالت مشتى بروكرات(!) سرمست از قدرت ]نمايندگان يا وزرا؟![ و جباريت(!) و جاهليت و ايدئولوژى خودپرستانه ]ماركسيسم يا اسلام؟![ در امر هنر سينما و گزينش فيلم ثبت كرده اند!»

شايان ذكر است اوصافى كه احمد ميراحسان با تأسى از تجربه كمونيستى خود به نظام جمهورى اسلامى در روزنامه حزب «اعتمادملي» نسبت داده، دقيقا همان انديشه و روشى است كه سال ها به دليل اعتقاد به آن، رو در روى مردمش ايستاده و به جرم الحادى بودن و عملكرد حمايت آميز از گروههاى تروريست به زندان رفته است.

نويسنده اى كه طى 3 دهه همواره در منتهااليه افراطى گرى ايستاده و امروز هم به عنوان كارشناس سينمايى در تلويزيون جمهورى اسلامى و مطبوعات حضور مى يابد، و سال گذشته حوزه هنرى سازمان تبليغات هم از او تجليل مى كند و پژوهشكده ميراث فرهنگى نيز مقالات وى را منتشر مى سازد و...

سيمين و شيرين مرا متحول كردند!

مترجمى كه با رانت اقتصادى برخى از مدعيان اصلاح طلبى در يك دهه گذشته كتاب هايى را در حوزه مسائل زيباشناسي، سينما و فلسفه منتشر كرده، در تازه ترين موضع گيرى خود در سايت «تغيير براى برابري» راهكارهايى براى براندازى! جمهورى اسلامى ارائه كرد. بابك احمدى در اين سايت مى نويسد: «آشكارا مهمترين مانع بازدارنده ]براى برابرى زن و مرد[ حكومتى است كه موظف است قوانين را اجرا كند(!) قوانينى كه ساخته و پرداخته معتقدان به نابرابرى اجتماعى زن و مرد ]مسلمانان؟![ است. اينان در اثبات حقانيت چنان نابرابرى دلايل زيادى كه به زعم خودشان عقلى و نقلى ]قرآن، احاديث وروايات، فلسفه اسلام![ هستند، ارائه مى كنند. با هرگونه خواست دگرگونى قوانين ]اسلامي؟![ مخالفند و حكومت نيز در اين راه به طور منظم و پيگير دست به خشونت (!) مى زند.»

اين مترجم كه گاهى اشتباهاً! نامش را به عنوان مؤلف بر ترجمه آثار نظريه پردازان غربى مى گذارد پس از خشونت آميز توصيف كردن قوانين اسلامى و اتهام به نظام جمهورى اسلامى به اعمال خشونت مستمر، ظهور عده اى از مراجع خود ساخته و عاليقدر(!) تقليد را نويد مى دهد و مى گويد: «شمار فراوانى از مؤمنان (!) و مراجع عاليرتبه دينى هم به اين قوانين ]اسلامي؟![ معترضند!»

بابك احمدى چندى پيش در زمره پايه گذاران كمپينى قرار گرفت كه بنا دارد با جمع آورى يك ميليون امضاء براى تغيير قوانين تبعيض آميز درباره زنان اقدام كند. اين كمپين را «بنياد دخترك»! با بودجه دولت هلند حمايت مى كند.

اين مترجم پس از سال ها ادعاو اداى شبه روشنفكري، به خبرنگار سايت كمپين گفته كه حركت(!) سيمين بهبهانى و شيرين عبادى او را متحول كرده و معتقد است: «براى من كه مردى بار آمده در جامعه اى مردسالار و پدرسالار هستم، فعاليت در خدمت جنبش مستقل زنان آموزنده و رهايى بخش است!»

البته احمدى در پايان اين مصاحبه مى گويد : «من پيشنهاد راهكار تازه اى ]براى كمپين[ ندارم!»
كانون حمايت از تروريست ها!

كانون غيرقانونى نويسندگان! ايران دوباره بيانيه صادر كرد. در اين بيانيه كه روزنامه اينترنتى روز آن لاين، وابسته به حزب وبلاگ نويسان آن را با آب و تاب منتشر كرده، اعدام اشرار و عاملان مرگ مردم در شهرهاى اهواز و زاهدان محكوم شده و اعلام گشته كه كانون خواستار برچيده شدن احكام اعدام تروريست هاست!

از سوى ديگر به روايت «روز آن لاين» تنها نهاد مستقل ]از ![ نويسندگان به تكرار قتل هاى زنجيره اى هشدار داده است و در بيانيه خود آورده: «مدتى است برخى روزنامه ها، قلم بر مدار روزگار قتل هاى زنجيره اى مى گردانند و يادآور برنامه «هويت» و «چراغ» شده اند(!). هتاكى مى كنند و مى كوشند با بهره گيرى از واژه هايى چون مرتد، معاند و مفسد و... زنجيره اى ديگر بسازند(!) عوامل اجرايى اين سياست، در كوچه و پس كوچه ها، راه را بر نويسندگان و فعالين سياسى مى بندند و آن ها را به قصد كشت كتك مى زنند(!).»

كانون ]مستقل از[ نويسندگان درحالى ادعاى كتك خوردن جاسوسان وابسته اش را تكرار مى كند كه دوران شيوه هاى خودزنى اعضاء آنان به پايان رسيده و رسوايى اين منش ها و روش ها عالمگير شده است.

گفتنى است چند سال قبل، اعضاى اين كانون، ليستى از اسامى خود را به عنوان كسانى كه به ترور تهديد شده اند، منتشر كردند كه چند روز بعد رسوايى آن ليست ساختگى عالمگير شد.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری