کد خبر ۱۳۰۴۴
تاریخ انتشار: ۱۷:۴۸ - ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ - 04 March 2007
در جلسه عصر امروز مجلس که با حضور 228 نماینده برگزار شد، 217 نماینده در رای گیری شرکت کردند که از این تعداد 136 نفر به کلیات رای مثبت، 67 نفر رای منفی و13 نفر هم رای ممتنع دادند.

کلیات لایحه دو میلیون و سیصد و سیزده هزار و سیصد و سی و شش میلیارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون ریالی بودجه سال آینده کل کشور پس از چهار جلسه صبح و عصر دیروز و امروز نمایندگان و استماع سخنان 54 نماینده تصویب شد.

به گزارش مهر ، در جلسه عصر امروز مجلس که با حضور 228 نماینده برگزار شد،  217 نماینده در رای گیری شرکت کردند که از این تعداد 136 نفر به کلیات رای مثبت، 67 نفر رای منفی و13 نفر هم رای ممتنع دادند.

ماده واحده کلیات لایحه بودجه 86 به شرح زیر است:

بودجه سال 1386 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و سیصد و سیزده هزار و سیصد و سی و شش میلیارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون (2.313.336.559.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دو میلیون و سیصد و سیزده هزار و سیصد و سی و شش میلیارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون (2.313.336.559.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد ها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر ششصد و  هشتاد و هشت هزار و سیصد و هفت میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون (688.307.731.000.000) ریال شامل:

1- منابع عمومی مبلغ ششصد و سی و پنج هزار و نهصد و هفتاد و چهار میلیارد و یکصد و پنجاه و هفت میلیون (635.974.157.000.000) ریال و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از آن محل مبلغ ششصد و سی و پنج هزار و نهصد و هفتاد و چهار میلیارد و یکصد و پنجاه و هفت میلیون (52.333.574.000.000) ریال.

2- درآمدهای اختصاصی وزارت خانه و موسسات دولتی مبلغ پنجاه و دو هزار و سیصد و سی و سه میلیارد و پانصد و هفتاد و چهار میلیون (52.333.574.000.000) ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل مبلغ پنجاه و دو هزار و سیصد و سی و سه میلیارد و پانصد و هفتاد و چهار میلیون (52.333.574.000.000) ریال.

ب- بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی و ابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و شصت و پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون (1.677.065.389.000.000) ریال واز حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر یک میلیون و ششصد وهفتاد و هفت هزار و شصت  پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون (1.677.065.389.000.000) ریال.

به دولت اجازه داده می شود در آمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1386 وصول و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمک ها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره یک این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1386 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامه های مبادله شده و تبصره های این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری