کد خبر ۱۳۱۰۴
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۱ - ۱۴ اسفند ۱۳۸۵ - 05 March 2007
بانك مركزي كليه بانك‌هاي دولتي و غيردولتي، شركت پست بانك و موسسه اعتباري توسعه را مكلف كرد تا طبق ماده 20 قانون بازار اوراق بهادار، از پذيره نويسي سهام بدون مجوز بورس خودداري كنند و با سازمان بورس و اوراق بهادار هماهنگ شوند


 بانك مركزي كليه بانك‌هاي دولتي و غيردولتي، شركت پست بانك و موسسه اعتباري توسعه را مكلف كرد تا طبق ماده 20 قانون بازار اوراق بهادار، از پذيره نويسي سهام بدون مجوز بورس خودداري كنند و با سازمان بورس و اوراق بهادار هماهنگ شوند. 

به گزارش  فارس، بانك مركزي ضمن تاكيد بر ضرورت رعايت تكاليف بانك‌ها و موسسات اعتباري در قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر 84 ، از كليه بانك‌هاي دولتي و غيردولتي، شركت پست و موسسه اعتباري توسعه خواسته است از قبول پذيره‌نويسي اوراق بهادار ناشر بدون ارايه كتبي موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار خودداري و پذير‌ه‌نويسي اوراق بهادار را مشروط به ارايه مجوزهاي لازم صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار كنند.

بر اساس اين تكليف، مدت پذيره‌نويسي اوراق بهادار نيز ظرف مدت مقرر توسط سازمان بورس تعيين مي شود و وجوه حاصل از عرضه عمومي اوراق بهادار نيز پس از تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار در اختيار ناشران اوراق قرار خواهد گرفت و در صورت عدم تكميل فرايند عرضه عمومي اوراق بهادار لازم است وجوه گردآوري شده ظرف مدت 15 روز با هماهنگي ناشر به سرمايه‌گذار عودت شود.

به گزارش فارس، هم چنين بر اساس بند 5 اين ابلاغيه، مواد معافيت در بند2 ماده 27 قانون بازار بايد مورد توجه موسسات بانكي دولتي و غير دولتي، پست بانك و موسسه اعتباري توسعه قرار گيرد.

بر اساس بند 2 ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار، اوراق مشاركت دولت، بانك مركزي و شهرداري‌ها و همچنين اوراق مشاركت منتشره توسط بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي و اوراق بهادار عرضه شده در «عرضه‌هاي خصوصي»، سهام هر شركت سهامي عامي كه كل حقوق صاحبان سهام آن كمتر از رقم تعيين شده توسط سازمان باشد و همچنين ساير اوراق بهاداري كه به تشخيص شوراي عالي بورس نياز به ثبت نداشته باشند(از قبيل اوراق منتشره توسط سازمان‌ها و مراجع قانوني ديگر).

بر اساس تبصره اين قانون، ناشر اوراق بهاداري كه از ثبت معاف شده موظف است مشخصات و خصوصيات اوراق ، نحوه و شرايط توزيع و فروش آن را طبق شرايطي كه سازمان بورس تعيين مي‌كند به سازمان گزارش كند.
 
اين گزارش مي افزايد: ماده 20 قانون بازار اوراق بهادار تصريح كرده «عرضه عمومي اوراق بهادار در بازار اوليه منوط به ثبت آن نزد سازمان بورس با رعايت مقررات قانوني است و عرضه عمومي اوراق بهادار به هر شكل بدون رعايت مفاد اين قانون ممنوع است.»

با توجه به اين ابلاغيه بانك مركزي، از اين پس كليه ناشران اوراق بهادار (به جز ناشران مشمول بند 2 ماده 27 قانون) بايد نسبت به اخذ مجوزهاي لازم از سازمان بورس اقدام كنند. در غير اين صورت بانك‌ها و موسسات ياد شده مجاز به پذيرش و عرضه پذيره‌نويسي اوراق بهادار نخواهند بود.

به نظر مي‌رسد با اين ابلاغيه بانك مركزي، ماده 20 قانون از چنان ضمانت اجرايي برخوردار شود كه ديگر پذيره‌نويسي اوراق بهادار بدون مجوز سازمان انجام نخواهد نشود و از طرف ديگر وظايف بخش نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس نظام‌مندتر اجرا شود.

 

 

 
 

 

 


 

 


 

 

 

 
     


 

 

 

 


 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
عکس