کد خبر ۱۳۲۵۷
تاریخ انتشار: ۱۷:۳۸ - ۱۵ اسفند ۱۳۸۵ - 06 March 2007
وي ادامه داد: در ميان مخالفان تعداد انگشت شماري در بدو امر در مورد طرح سوال از رييس‌‏جمهور نظر مثبت داشتند ولي وقتي متوجه شدند شمار صندلي آنها ثبت مي‌‏شود، گزينه مخالف را انتخاب كردند.

نماينده تبريز در مجلس‌‏هفتم گفت: از مجموع 242 نماينده، 2/71 درصد با طرح سوال از رييس‌‏جمهور موافق هستند و يا حداقل با احضار رييس‌‏جمهوري به مجلس مخالفتي ندارند.

به گزارش " ايلنا" اكبر اعلمي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درجمع خبرنگاران پارلماني با بيان اين كه در طول سه روز گذشته با مراجعه به يكايك نمايندگان حاضر در جلسه نظرسنجي در مورد فراخوان رييس‌‏جمهور به مجلس انجام داده‌‏ام، گفت: به منظور افزايش دقت عمل اين نظرسنجي و اجتناب از تكرار اتفاقات گذشته، شمار صندلي نمايندگان همراه با نظر آنها ثبت شده است.

وي تصريح كرد: تعداد افراد حاضر در اين نظرسنجي 242 نفر است كه از ميان آنها دو نفر از پاسخگويي امتناع كردند.
اعلمي خاطرنشان كرد: 122 نماينده يعني 50 درصد شركت‌‏كنندگان در جامعه آماري مورد نظر از فراخوان رييس‌‏جمهور به مجلس جهت پاسخگويي به سوالات نمايندگان استقبال كردند.

وي ادامه داد: 69 نفر يعني 7/28 درصد با احضار رييس‌‏جمهور به مجلس مخالف هستند و براي 49 نفر يعني حدود 4/20 درصد از نمايندگان مورد سوال طرح يا عدم طرح سوال از احمدي‌‏نژاد تفاوتي ندارد.
نماينده تبريز با بيان اينكه در بين مخالفان 5 نفر اساسا با طرح هرگونه سوال از رييس‌‏جمهور مخالف هستند، گفت: 3/91 درصد مخالفين اغلب شرايط كنوني را براي سوال از رييس‌‏جمهور به مصلحت نمي‌‏دانند و يا اينكه به ندرت نسبت به مفاد سوال اظهار بي اطلاعي مي‌‏كنند.

وي ادامه داد: در ميان مخالفان تعداد انگشت شماري در بدو امر در مورد طرح سوال از رييس‌‏جمهور نظر مثبت داشتند ولي وقتي متوجه شدند شمار صندلي آنها ثبت مي‌‏شود، گزينه مخالف را انتخاب كردند.
اعلمي تاكيد كرد: از 245 نفر نماينده اظهارنظركرده، 12 نفر عضو هيات‌‏رييسه هستند كه يك نفر از اين اعضا موافق، دو نفر ممتنع و 9 نفر با سوال از رييس‌‏جمهور مخالف هستند.

نماينده تبريز تصريح كرد: از 13 نماينده خانم، 12 نفر در نظرسنجي حضور داشتند كه 5 نفر موافق سوال و 6 نفر مخالف و يك نفر نظر ممتنع نسبت به احضار و سوال از رييس‌‏جمهور داشت.
وي با تاكيد بر اينكه در اين نظرسنجي ضريب خطا صفر و با رعايت كامل امانت و ثبت شماره صندلي نمايندگان صورت گرفته است، افزود: در اين نظرسنجي از نظر فراكسيون و دسته بندي سياسي آماري تهيه شده است.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری