کد خبر ۱۳۳۵۵
تاریخ انتشار: ۱۸:۰۴ - ۱۶ اسفند ۱۳۸۵ - 07 March 2007
براساس مصوبه مجلس وزارت مسكن و شهرسازي مؤظف شد براي كمك به احداث بيمارستان توسط بخش غيردولتي در كليه شهرها به غير از مركز استان‌هاي محروم زمين رايگان در مناطقي كه امكان آن وجود داشته باشد در اختيار آنها قرار دهد.

براساس مصوبه مجلس وزارت مسكن و شهرسازي مؤظف شد براي كمك به احداث بيمارستان توسط بخش غيردولتي در كليه شهرها به غير از مركز استان‌هاي محروم زمين رايگان در مناطقي كه امكان آن وجود داشته باشد در اختيار آنها قرار دهد.
  
 
به گزارش فارس، تصويب بند (ي) تبصره 14 به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اجازه داده شد، با رعايت استاندارد مربوطه به ازاي ثبت‌ هر قلم دارو يا مواد اوليه آن توسط شركت‌هاي خارجي يا نمايندگي‌ آنان در داخل كشور و ثبت هر كارخانه توليدكننده فرآوردهاي آرايشي، بهداشتي و غذايي يا مواد اوليه و تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي آن توسط شركت‌هاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخل كشور معادل پنجاه و چهار ميليون ريال و براي ثبت هر قلم فرآورده‌هاي مذكور نه ميليون ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي ورايز نمايند.

همچنين براساس اين مصوبه از متقاضيان صدور، تجديد و انتقال هر فقره پروانه كسب، محل تهيه و توزيع و عرضه مواد غذايي و اماكن عمومي بابت صدور كارت بهداشتي محل‌هاي كسب فوق مبلغ 100 هزار ريال (10 هزار تومان) و بابت صدور كارت بهداشتي و آموزش هر مقدار از كاركنان به مذكور مبلغ 3 هزار تومان دريافت و به حساب درآمد اختصاص دولت واريز شود.

در صورت عدم مراجعه افراد واجد شرايط جهت اخذ كارت بهداشتي براي بار اول معادل 5 برابر هزينه‌ صدور كارت از آنان دريافت و مبلغ جريمه به حساب درآمد اختصاصي واريز شود و در صورت عدم مراجعه براي بار دوم پروانه كسب آنان لغو خواهد شد. دريافت هر گونه وجهي علاوه بر مبالغ فوق تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد.

در ادامه تصويب اين بند، در صورت لزوم به بازديد از شرايط خوب ساخت (GMP) كارخانجات داروسازي و آرايشي و بهداشتي، پزشكي و آزمايشگاهي، مواد غذايي و مواد اوليه آنها به ازاي هر نفر اعزامي از شركت‌هاي توليدكننده خارج از كشور معادل 45 ميليون ريال دريافت و به حساب درآمد اختصاصي دولت واريز كند.
 


 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری