کد خبر ۱۳۳۵۶
تاریخ انتشار: ۱۸:۰۸ - ۱۶ اسفند ۱۳۸۵ - 07 March 2007
جمعي از نمايندگان مجلس به اقدام اكبر اعلمي مبني بر نظر سنجي جهت فراخواني رئيس جمهور به مجلس انتقاد و اعتراض كردند.

جمعي از نمايندگان مجلس به اقدام اكبر اعلمي مبني بر نظر سنجي جهت فراخواني رئيس جمهور به مجلس انتقاد و اعتراض كردند.
 
 
به گزارش فارس امروز چهارشنبه در راهروي مجلس يكي از نمايندگان متن نوشته‌ شده‌اي را بين خبرنگاران توزيع كرد كه در آن نسبت به اقدام اكبر اعلمي در نظرسنجي بين نمايندگان براي فراخوان رئيس جمهور به مجلس جهت پاسخ به برخي سؤالات انتقاد و اعتراض شده است.

در اين متن نوشته شده خطاب به نمايندگان مجلس آمده است:چنانكه مستحضريد نتيجه نظرسنجي يكي از نمايندگان هميشه مخالف در بين نمايندگان توزيع گرديد. از آنجا كه اين اقدام بدون اخذ مجوز از هيئت رئيسه در صحن علني انجام شده، خلاف آئين نامه داخلي مجلس كه همه ما سوگند خورده‌ايم آن را رعايت كنيم مي‌باشد و نياز است تذكر لازم از طرف هيئت رئيسه به نماينده مذكور داده شود.
 
اين نماينده مجلس در ادامه يادداشت خود تاكيد كرد: اعلمي ادعا نموده تعدادي از نمايندگان به دليل مشخص شدن شماره صندلي شان نظري خلاف باور قلبي خويش ابراز نموده‌اند، كه اين امر متضمن توهين غير مستقيم به بخشي از نمايندگان محترم است،كه عذرخواهي از حداقل لوازم پاي بندي به اخلاق و آزاد منشي است.

در اين نامه بااشاره به اين كه به ماهيت نظر سنجي اشكالاتي وارد است؛تاكيد شده است:هم انجام و هم نتيجه گيري از نظر سنجي كاملاً جانبدارانه است، چرا كه انجام دهنده نظرسنجي عليرغم اصرار زيادي كه براي معرفي خود به عنوان فردي آزاد منش دارد بهر حال يك طرف دعوايي است كه موضوع نظر سنجي مي‌باشد.

در ادامه اين مطلب تاكيد شده است: نماينده مدعي رعايت كامل امانت در نظرسنجي در همين خبر مختصر نيز نتوانسته جانبدارانه بودن اقدام خويش را مخفي نمايد چرا كه صاحبان آراي ممتنع را موافق خود و احضار رئيس جمهور ذكر نموده است.

در بخش ديگر نامه آمده است: برخي از نمايندگان مجلس اظهار داشته‌اند بدليل شناختي كه از روحيات و رفتار نماينده انجام دهند نظر سنجي دارند راغب به ورود به گفت و گوي جدي در نظر سنجي با وي نبوده و او نظر خود را بجاي راي آنان درج نموده است. شاهد ادعا بر اينكه نماينده ياد شده يكطرف دعواست. با آنكه وي ماهاست در آرزوي سوال از رئيس جمهور است لكن نمايندگان محترم در حد نصاب لازم با وي همراهي نكرده‌اند.

«اكبر اعلمي عضو فراكسيون اقليت مجلس روز سه شنبه پانزدهم اسفند پس از انجام نظر سنجي از مجلس درباره فراخواندن رئيس جمهور به مجلس در جمع خبرنگاران گفت: 75 درصد اعضاي هيئت رئيسه مجلس مخالف سؤال از رئيس جمهور هستند.»

اعلمي گفت: در طول سه روز گذشته با مراجعه به يكايك نمايندگان حاضر در جلسه علني مجلس و ثبت شماره صندلي آنها جهت افزايش دقت عمل و اجتناب از تكرار در باره فراخوان رئيس جمهور به مجلس، براي پاسخ گويي به سؤالات نمايندگان نظرخواهي انجام شد، گفت: 242 نماينده در اين نظر سنجي شركت كرده‌اند كه در اين ميان دو نفر از نمايندگان از پاسخ گويي امتناع كردند.

وي با بيان اين كه 122 نفر از نمايندگان يعني 8/50 درصد شركت كنندگان در جامعه آماري مورد نظر از فرا خواندن رئيس جمهور به مجلس جهت پاسخ گويي به سؤالات نمايندگان استقبال مي‌كنند، گفت: 69 نماينده يعني 7/28 درصد با اين عمل مخالف هستند و براي 49 نماينده و براي 4/20درصد از نمايندگان مورد سؤال، طرح يا عدم طرح سؤال تفاوتي ندارد.

نماينده تبريز در مجلس اظهار داشت: در بين مخالفان 5 نفر از نمايندگان اساسا با طرح هر گونه سوال از رئيس جمهور مخالف هستند كه 3/91درصد مخالفان و يا اغلب، شرايط كنوني را براي سوال از رئيس جمهور به مصلحت نمي‌دانند و يا اينكه به ندرت نسبت به مفاد سوال اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند .
اعلمي تاكيد كرد در ميان مخالفان تعداد انگشت شماري از نمايندگان در بدو امر در مورد طرح سوال از رئيس جمهور نظر مثبت داشتند وليكن وقتي متوجه ثبت شماره صندلي خود توسط اينجانب شدند گزينه مخالف را انتخاب كردند.

وي با بيان اينكه در جامعه آماري مورد نظر 171 نماينده يعني 2/71درصد فضاي مجلس با طرح سوال از رئيس جمهور يا موافق است يا حداقل با احضار رئيس جمهور به مجلس مخالفتي ندارند از 240 نمايندگي كه اعلام نظر كرده‌اند 12 نفر عضو هيئت رئيسه مجلس هستند كه يك نفر از آنها موافق دو نفر ممتنع و 9 نفر يعني 75 درصد اعضاي هيئت رئيس با طرح سوال از رئيس جمهور مخالفند.

عضو فراكسيون اقليت مجلس با بيان اينكه از 13 نماينده زن مجلس 12 نماينده زن در اين نظر سنجي حضور داشتند گفت: 5 نماينده زن موافق سوال از رئيس جمهور و 6 نماينده زن مخالف و يك نفر نيز نظر ممتنع دارد.

اعلمي گفت: در اين نظر سنجي دليل خطا صفر و با رعايت امانت و ثبت شماره استنتاج شده است.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری