کد خبر ۱۳۳۵۹
تاریخ انتشار: ۱۸:۱۴ - ۱۶ اسفند ۱۳۸۵ - 07 March 2007
به دولت اجازه داده شد در سال آينده معادل 10 درصد، قيمت هر نخ سيگار توليد داخل و 20 درصد قيمت سيگار وارداتي، 20 درصد توتون قليان وارداتي و 20 درصد توتون پيپ و ساير مواد دخاني را افزايش دهد.

با تصويب نمايندگان در سال آينده قيمت هر نخ سيگار توليد داخل 10 درصد و قيمت هر نخ سيگار وارداتي 20 درصد افزايش خواهد يافت.

به گزارش ايلنا، با تصويب نمايندگان به دولت اجازه داده شد در سال آينده معادل 10 درصد، قيمت هر نخ سيگار توليد داخل و 20 درصد قيمت سيگار وارداتي، 20 درصد توتون قليان وارداتي و 20 درصد توتون پيپ و ساير مواد دخاني را افزايش دهد.

همچنين در بررسي بند (ز) تبصره 13 نمايندگان مصوب كردند كليه شركت هاي بيمه تجاري از ابتداي سال 86 ده درصد از حق بيمه شخص ثالث سرنشين و مازاد دريافتي مصوب تا مبلغ يك هزار ميليارد ريال را به حساب درآمد عمومي واريز كنند.

اين بند پيشنهاد كميسيون بهداشت و درمان بود كه به تصويب نمايندگان رسيد.

براساس بند د تبصره 14 به موسسه انستيتو پاستور ايران و سازمان انتقال خون ايران و پايگاه‌‏هاي انتقال خون استاني اجازه داده شد درآمد حاصل از فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومي واريز كند.

همچنين كليه واحدهاي درماني استفاده كننده از تسهيلات بانكي ملزم به ارائه تعهد نسبت به رعايت تعرفه هاي مصوب هيات وزيران خواهند بود در صورت عدم اجراي تعهد مربوطه گروه‌‏هاي مذكور موظف به پرداخت وجوه دريافتي به نرخ روز خواهند بود.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری