کد خبر ۱۳۵۲
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۰ - ۲۱ مرداد ۱۳۸۵ - 12 August 2006
چندي پيش خط فقر مناطق شهري و روستايي از سوي وزارت رفاه به ترتيب براي مناطق شهري 162 هزار تومان در ماه و مناطق روستايي 130 هزار تومان اعلام شد.

نقشه جغرافيايي فقر در كشور بر اساس تعيين خط فقر استاني تدوين شد.

به گزارش ايسنا، چندي پيش خط فقر مناطق شهري و روستايي از سوي وزارت رفاه به ترتيب براي مناطق شهري 162 هزار تومان در ماه و مناطق روستايي 130 هزار تومان اعلام شد.

در جديدترين تحقيقي كه در زمينه خط فقر تدوين شده، براي نخستين بار خط فقر در سال 83 به تفكيك استان‌ها، تعيين و وضعيت هر يك، جداگانه مشخص شده است.

نتايج اين بررسي درصد فقر در سال 70 در مناطق شهري را 36/0 و روستايي 44/0، در سال 71 به ترتيب 42/0 و 59/0، سال 72، 33/0 و 46/0، سال 73، 29/0 و 43/0، سال 74، 35/0 و 42/0، سال 75، 32/0 و 43/0، سال 76، 31/0 و 3/0، سال 77، 34/0 و 44/0، سال 78، 24/0 و 37/0، سال 79، 3/0، 39/0، سال 80، 19/0 و 36/0، سال 81، 25/0، 33/0، سال 82، 28/0 و 24/0 و سال 83، 29/0 و 28/0 نشان مي‌دهد.

بر اساس اين مطالعه همچنين شكاف نرمال شده فقر كه نشان دهنده فاصله افراد فقير از خط فقر است از 12/0 براي مناطق شهري و 25/0 براي مناطق روستايي در سال 70 به 1/0 و 15/0 در سال 75، 07/0 و 13/0 در سال 78، 05/0 و 12/0 در سال 80 و 08/0 و 08/0 براي مناطق شهري و روستايي در سال 83 كاهش يافته است.
هرچه اين رقم بالاتر باشد نشان مي‌دهد كه فقرا فاصله بيشتري از خط فقر دارند.

بر اساس اين مطالعه كه به تفكيك وضعيت خط فقر در هريك از استان‌ها انجام شده، خانوارهاي 5 نفره شهري در استان سيستان و بلوچستان براي تأمين حداقل نيازهاي زندگي نيازمند 171 هزار و 856 تومان هستند كه اين استان در ميان استان‌هاي كشور پايين‌ترين ميزان درآمد مورد نياز براي تأمين حداقل نيازهاي خانوار در ماه را به خود اختصاص مي‌دهد.

همچنين به ترتيب اين خط فقر براي استان كردستان، 216 هزار و 256 تومان، فارس 244 هزار و 584 تومان و اصفهان 283 هزار و 611 تومان تعيين شده است.
خانوارهاي 5 نفره استان تهران نيز، حداقل نيازمند 394 هزار و 943 تومان درآمد در ماه براي خروج از فقر مطلق هستند.

براساس اين خط فقر در استان‌هاي مختلف، نقشه جغرافيايي فقر در كشور تعيين شده است. البته به اعتقاد ابراهيمي، مدون نقشه فقر، به دليل نبود اطلاعات دقيق در برخي استان‌ها، علي‌رغم انتظار، ميزان فقر پايين‌تر آمده است كه از آن جمله استان ايلام با وجود انتظار فقر قابل توجه؛ ولي به دليل نقص در اطلاعات موجود در استان جزء فقيرترين استان‌ها محسوب نشده است.

بررسي اين نقشه نشان ‌مي‌دهد كه استان خراسان (قبل از تقسيم)،‌ گرگان، زاهدان، زنجان با 4/0 درصد فقرا داراي فقيرترين روستاييان و استانهاي سمنان، قم،‌اراك، يزد، ياسوج، بندرعباس و كرمانشاه با ميزان فقراي 3/0 تا 4/0 در رتبه بعدي قرار دارد.

همچنين روستاييان ساكن در استان‌هاي كرمان، شيراز، اصفهان، شهركرد،اهواز، همدان، سنندج و تبريز با ميزان فقراي بين 2/0درصد و 3/0 در رتبه بعدي در خصوص تعداد فقرا قرار دارند.
از سويي ديگر، استانهاي ساري، تهران، رشت، قزوين، اردبيل، اروميه، خرم‌آباد، ايلام و بوشهر با كمترين جمعيت فقرا (كمتر از 2/0 درصد) داراي كمترين روستايي فقير هستند.

وضعيت پايين‌ترين لايه‌هاي جامعه تغيير چنداني نيافته است
نقشه فقر كشور همچنين نشان مي‌دهد: ساكنين مشهد، گرگان، زاهدان و كرمانشاه با بيشتر از 3/0 درصد فقير، فقيرترين ساكنان مناطق شهري استان‌ها و سمنان، اصفهان، شهركرد، يزد، كرمان، اراك، همدان، زنجان، سنندج، تبريز و اروميه با جمعيت فقير بين 2/0 درصد تا 3/0 درصد در رتبه بعدي قرار دارند.

همچنين استان‌هاي تهران، رشت، بندرعباس، شيراز،‌ اهواز و خرم آباد با جمعيت فقير بين 2/0 تا 1/0 درصد در رتبه چهارم و استان‌هاي ساري، قزوين، قم، اردبيل، ايلام، ياسوج و بوشهر با كمتر از 2/0 درصد فقير جزو استانهاي داراي كمترين فقير ساكنين شهري هستند.

نتايج اين بررسي در مجموع نشان مي‌دهد كه شمار فقراي مناطق روستايي از شهري بيشتر است . همچنين در طول سال‌هاي 70 تا 83 علي‌رغم كاهش ميزان فقر ولي وضعيت پايين‌ترين لايه‌هاي درآمدي جامعه تغيير چنداني نيافته است و اين لايه از بهبود شرايط بي‌نصيب مانده‌اند و تنها خانوارهاي نزديك خط فقر وضعيت بهتري يافته و از فقر مطلق خارج شده‌اند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری