کد خبر ۱۳۶۴۹
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۱ - ۲۲ اسفند ۱۳۸۵ - 13 March 2007
ما نياز داريم بر حقوق بشر، دموكراسي و آزادي كه في نفسه اصول و ارزشهاي اساسي هستند، اما دستاويز خوبي براي پوشش اقدامات غير قانوني و يكجانبه نمي‌باشند، تاكيد كنيم.


"منوچهر متكي" وزير امور خارجه ايران روز دوشنبه درچهارمين نشست شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اعلام كرد: اختلالات شناسايي شده گسترده تشكيلات حقوق بشري شامل اعمال ملاحظات سياسي، معيارهاي دوگانه و اتخاذ رويكرد گزينشي بوده است.

به گزارش ایرنا، وي تاكيدكرد: هرگونه تسامح و كوتاهي در برخورد جدي با كاستي‌هاي مذكور، درحقيقت ما را با همان چالشهايي كه توسط كميسيون تجربه شده‌بود، مواجه مي‌نمايد.

وي با تاكيد بر اينكه بايد رهيافت متفاوتي در شورا اتخاذ شود، گفت: بايد رويكرد مقابله جويانه، هدف قراردادن خودسرانه كشورها كه بر مبناي مظاهر دسيسه آميز سياست زدگي و اعمال معيارهاي دوگانه در گذشته شكل گرفته است، را كناربگذاريم.

وزير خارجه كشورمان افزود: ما نياز داريم بر حقوق بشر، دموكراسي و آزادي كه في نفسه اصول و ارزشهاي اساسي هستند، اما دستاويز خوبي براي پوشش اقدامات غير قانوني و يكجانبه نمي‌باشند، تاكيد كنيم.

وي در ادامه گفت: بر اساس هنجارها و ارزشهاي شناخته شده بين‌المللي ، سازوكارهاي شوراي حقوق بشر بايد قادر به طرح نقض حقوق بشر بويژه حق حيات مردم بيگناهي كه تحت اشغال خارجي و با بهانه دفاع از دمكراسي، زندگي مي كنند، باشند.

وي افزود: ما همچنين بايد بر همكاري و گفت وگو كه به بهترين نحو موجب صيانت و پيشرفت حقوق بشر در سرتاسر جهان مي‌شود و نيز اعتماد متقابل، مفاهمه و احترام به ويژگيهاي ملي و فرهنگي جوامع مختلف ازجمله عناصر بسيار مهم هرابتكار معنادار با هدف دستيابي به اهداف مشترك هستند، تاكيد كنيم.

متكي گفت: جمهوري اسلامي ايران فعالانه و صميمانه درتمامي مراحل مشورتها و گفت وگوهاي گروههاي كاري بين الدولي، پيرامون بازنگري شرح وظايف و نهاد سازي مشاركت نموده است.

وي افزود: ما همچنين با آنهايي كه ديدگاههاي خود را پيرامون اصول واقعگرايي، بيطرفي، شفافيت و اجماع‌سازي در كار شورا ابراز نمودند، همگام مي شويم و بر همين اساس با ساير كشورها كه خواستار شورايي عاري از سياست زدگي، برخورد گزينشي و رفتارهاي دوگانه هستند، همراهيم.

وي همچنين گفت: جمهوري اسلامي ايران بعنوان يك عضو مسوول و فعال سازمان ملل و بر اساس آموزه‌هاي شرع مقدس اسلام، مستمرا درصدد ارتقاء و حمايت از حقوق بشر بوده است و تعهدات ما در اين زمينه منبعث از اعتقاد راسخمان به تحقق هدف كرامت ذاتي انسان است.

وزيرخارجه كشورمان در ادامه گفت: دراين زمينه ما مجموعه‌اي از ابتكارات را اتخاذ نموده‌ايم تا به نهادهايمان براي مقابله با چالشهاي موجود حقوق بشري كمك كنيم كه از جمله اين موارد مي‌توان به ظرفيت‌سازي ، بازنگري قوانين موجود و استحكام جامعه مدني با هدف ايجاد ساختاري گسترده و جامع براي ارتقا و حمايت بيشتر از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي اشاره كرد.

وي افزود: بر اين اساس، ما براي ادامه و توسعه بيشتر گفت وگوهاي دو و چندجانبه با كشورهاي مختلف در مناطق گوناگون ترتيباتي را اتخاذ نموده‌ايم، كه آخرين دور آن به نحو موفقيت آميزي با يكي از شركاي اروپايي در ماه گذشته در تهران برگزار گرديد.

وي گفت: همكاري بين‌المللي و گفت وگو همواره رويكرد راهبردي سياست خارجي ما بوده است و اعتقاد داريم كه پيگيري چنين سياستي توسط شوراي حقوق بشر، زمينه لازم براي طي نمودن مسير طولاني تقويت تلاش جمعي بمنظور دستيابي به اهداف مشترك حمايت و ارتقاي حقوق بشر در سراسر جهان را فراهم خواهد نمود.

وي با اشاره به تحولات و گرايشات اخير در روند نهادسازي شوراي حقوق بشر گفت: سازو كار بررسي دوره‌اي جهاني بايستي ابزار مهمي براي تقويت نهاد موجود حقوق بشري باشد.

متكي افزود: ما دستاوردهاي مثبت گروه كاري سازوكار بررسي دوره‌اي جهاني را مورد تقدير قرار مي‌دهيم اما نگران پيشرفت نسبتا كند ساير گروههاي كاري خصوصا گروه كاري بازنگري ماموريتها و بررسي شرح وظايف شورا هستيم.

وي افزود: ما معتقديم يك دستوركار قابل پيش‌بيني، شفاف ومتوازن نيازمند دربرداشتن نگرانيهاي روبه تزايدي همچون اشغال خارجي، اقدام به تهديد جهت اشغال سرزمين اعضاي مستقل سازمان‌ملل، رشد اسلام‌ستيزي، كليشه‌سازي مسلمانان و بالاخره اهانت به اديان است.

وي همچنين نقض شديد و مستمر حقوق بشر در سرزمينهاي اشغالي فلسطين را بعنوان يك موضوع نگران‌كننده جدي براي جامعه‌جهاني خواند وگفت: شوراي حقوق بشر بايستي وضعيت مذكور را بشكل دائمي و تا پايان اشغال اين سرزمين در دستوركار خود نگاه دارد.

وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران افزود: بدين ترتيب شوراي حقوق بشر بايد از طريق نظارت موثر و دايم به مسووليت خود بمنظور خاتمه دادن به مشقات مردم فلسطين، از طريق تاكيد بر محكوميت نقض گسترده و سيستماتيك حقوق بشر مردم فلسطين اقدام نمايد.

وي همچنين گفت: شوراي حقوق بشر بعد از تقريبا يك سال از تاسيس خود، با اقدام سريع در خصوص بيشتر وضعيتهاي فوري، آمادگي كامل خود را به اثبات رسانيد، هرچند عدم توانايي شوراي حقوق بشر در اجراي تصميماتش موجب نگراني است.

وي تاكيد كرد: اجراي قاطعانه تصميمات شوراي حقوق بشر از جمله مواردي است كه به نقض فاحش حقوق فلسطينيان توسط نيروهاي اشغالگر اسرائيلي مي پردازد و قطعا به افزايش اعتبار شورا خواهد انجاميد.

وي درخاتمه گفت: مايلم مطالب خود را با تاكيد مجدد بر عزم جمهوري‌اسلامي ايران جهت ادامه همكاريهاي سازنده خود با تمام بازيگران بين‌المللي و نهادهاي حقوق بشري ذيربط سازمان ملل كه جهت ارتقا و حمايت از حقوق بشر در سراسر جهان فعاليت مي‌نمايند، اعلام نمايم.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری