کد خبر ۱۳۸۳۹
تاریخ انتشار: ۰۸:۰۱ - ۲۶ اسفند ۱۳۸۵ - 17 March 2007
"سرمقاله" اعتمادملي

سال 85 با همه فراز و نشيب‌ها ، توفيق‌ها و شكست‌ها، فرصت‌ها و تهديدها و آرزوها و ندامت‌هايش به پايان آمد و عقربك زمان با تندي و شتاب به سمت رسيدن به عطف بهاري در حركت است. سال 86 در حالي از راه مي‌رسد كه پرونده هسته‌اي در آستانه ورود به دومين مرحله اعمال تحريم‌ها است. با گرماي هوا و بالا‌ رفتن دماي طبيعت، ضربان بحران شكلي تصاعدي يافته است.

بر سفره هفت‌سين كه مي‌نشينيم دستانمان را به سوي آسمان خواهيم گرفت و از خداوند و تدبيركننده امور و تغييردهنده احوال خواهيم خواست كه سرنوشت ما را بهاري و شكوفا رقم زند. امسال شايد بيش از هر زمان ديگري محتاج اين دعاي جاويدان كورش كبير هستيم كه گفته بود: خداوندا كشور ايران را از دروغ، خشكسالي و جنگ حفظ فرما.حال به نظر مي‌رسد اينك نيز ايران بزرگ به اين دعاي پرمعنا محتاج است.

در يك سال گذشته روزنامه اعتماد ملي تلا‌ش نمود در چارچوب اهداف نظام اسلا‌مي، قانون اساسي و خط و راه امام طي مسير كند.

اگر در برخي گذرگاه‌ها نيز كوتاهي و قصوري ديده شده، صادقانه بايد اعتراف نمود كه دچار قصور شده‌ايم، نه چيز ديگر.

هدف و اراده اصلي اين جريده پايبندي به منافع ملي، راستگويي و حفظ حريت و پايبندي به آرماني بود كه انقلا‌ب اسلا‌مي بر پايه آن بنا نهاده شد.

اين هدف در سال آينده نيز همچنان اولويت ما است. حفظ امانتداري و انصاف در برخورد با مخالفين و منتقدين مسيري است كه طي شده و همچنان محور اقداماتمان خواهد بود.

در كنار اين اصل اخلا‌قي و حرفه‌اي، سال آ‌ينده دو محور عمده پيش روي ما خواهد بود. مساله اول، بحران پرونده هسته‌اي ايران است كه همچنان افكار عمومي با التهاب و نگراني آن را دنبال خواهد نمود. ‌

موضوع دوم، در پيش بودن انتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي است. اين مصاف سياسي محتملا‌ از مهمترين اتفاقات براي ايران عزيز خواهد بود. ضمن آنكه بايد اميدوار بود در كنار مشاركت فعالا‌نه احزاب، گروه‌ها و جريانات سياسي هم در مساله دفاع از حقوق ملي و مراقبت از فرو نلغزيدن جامعه در سراشيب افراط و بي‌تدبيري، همت خود را براي شركت در انتخابات پيش رو جزم نمايند. ‌

از سوي ديگر بر اركان موثر نظام از جمله نهادهاي نظارتي و اجرايي فرض است كه زمينه‌هاي مشاركت و اثربخشي همه دلسوزان نظام و انقلا‌ب اسلا‌مي را با هر رنگ، طيف و جرياني فراهم آورند. سالي كه در يك كلا‌م، سال فرصت‌هاي بي‌شماري است. اميد كه چنين باد.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری