کد خبر ۱۴۶۰
تاریخ انتشار: ۰۶:۱۳ - ۲۳ مرداد ۱۳۸۵ - 14 August 2006
آمریکا اگرقراربودکه گزینه حمله نظامی علیه ایران راانتخاب کند ، مجبوربودکه قدرت حزب الله را آزمایش و از شر موشک های حزب الله که ازآن می توانست در عملیات تلافی جویانه علیه اسراییل استفاده کند ، راحت شود‏.‏

 دولت آمریکا حتی قبل از ربودن دوسربازاسراییلی توسط رزمندگان حزب الله لبنان دربرنامه ریزی حمله این رژیم به جنوب لبنان همکاری نزدیکی داشته است ‏.‏

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، این مطلب را "سیمورهرش " تحلیلگر جنجالی هفته نامه "نیویورکر" فاش کرد و افزود:  بوش  رئیس جمهور ودیک چنی معاون وی متقاعدشده بودند که بمباران سنگین و موفقیت آمیز حزب الله لبنان توسط اسراییل می تواند از یکسو نگرانی های امنیتی اسراییل را کاهش دهد و از سوی دیگر به عنوان مقدمه حمله پیشگیرانه آمریکابرای نابودکردن تاسیسات هسته ای ایران به حساب آید.

وی به نقل ازیک کارشناس امورخاورمیانه ومطلع ازدیدگاه کنونی دولت های اسراییل وآمریکا و بدون ذکر نام او نوشت ‏: ‏اسراییل طرح حمله به رزمندگان حزب الله رامدت های مدید قبل ازربوده شدن سربازان "اسرائیلی "درروز‏12 ‏ژوئیه گذشته بامقام های دولت بوش درمیان گذاشته بود‏.‏ 

هرش افزود: کاخ سفیدبرای حمایت ازبمباران های "اسرائیل " دلائلی داشت ‏.‏ آمریکا اگرقراربودکه گزینه حمله نظامی علیه ایران راانتخاب کند ، مجبوربودکه  قدرت حزب الله را آزمایش و از شر موشک های حزب الله که ازآن می توانست در عملیات تلافی جویانه  علیه اسراییل استفاده کند ، راحت شود‏.‏

این تحلیلگر مهم آمریکایی به نقل ازیک مشاور دولت آمریکا در امور اسرائیل ادامه داد : ‏اوایل تابستان امسال وقبل از ربودن دو سرباز اسرائیلی توسط حزب الله ، چندین مقام اسراییلی باهدف دریافت "چراغ سبز"ازآمریکابرای عملیات بمباران به دنبال یک اقدام تحریک آمیزازسوی حزب الله وآگاهی از میزان حمایت آمریکا به واشنگتن مسافرت کردند‏.‏

هرش به نقل از این مشاوردولت آمریکا افزود: اسراییلی هابه ما گفتندکه این جنگی سهل بامنافع فراوان خواهدبود‏.‏ زیرا ماقادربه شناسایی وتخریب موشکها ، تونلهاوسنگرهای انها هستیم ‏.‏ از طرفی این عملیات توانمندی ما را به رخ ایران خواهد کشید.
 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری