کد خبر: ۱۴۷۶۲۸
تاریخ انتشار: ۱۵:۵۱ - ۱۱ آذر ۱۳۸۹ - 02 December 2010
تمدن با ذكر اينكه كمك‌ها و يارانه هاي مربوط به افراد زنداني خود سرپرست مستقيما به حساب آنان واريز خواند شد گفت: سازمان زندان‌ها موظف است مشخصات كامل و شماره حساب اين قبيل زندانيان را به سازمان هدفمند سازي يارانه ها اعلام نمايد.

رئيس ستاد هدفمند سازي يارانه ها در استان تهران از تعيين تكليف پرداخت يارانه نقدي به خانواده هايي كه سرپرست خانوار آنان صلاحيت اخذ يارانه را ندارد خبرداد.

به گزارش ايسنا، مرتضي تمدن در اين باره گفت‌: در مواردي از قبيل اعتياد سرپرست خانوار به مواد مخدر،زنداني بودن ، مفقود و يا مجنون شدن ،عدم حضور سرپرست در محل زندگي خانوار همچون زندگي سرپرست خانوار در خارج از كشور ،عدم صلاحيت سرپرست خانوار و افرادي كه درمراكز شبانه روزي نگه داري شده و فاقد سرپرست مي باشند كمك‌ها و پرداخت يارانه نقدي به سرپرست ديگري پرداخت خواهد شد.

تمدن افزود: در صورتي كه اعضاي خانوار و يا يكي از آنها مدعي شود كه سرپرست آنها به مدت حداقل 3ماه مفقود شده و هيچگونه اطلاعي از وي در دست نيست با ارائه استشهاد محلي كه به تائيد شوراي اسلامي يا شوراياري و يا مراجع ذيصلاح ديگر محل سكونت آنان رسيده باشد ، يارانه خانوار باكسر يك نفر به حساب عضو ديگر خانوار پرداخت خواهد شد .

به گفته تمدن، ‌براي پرداخت يارانه نقدي و كمك‌ها به فرد ديگري كه سرپرست خانوار آنها به خاطر جنون يا سفاهت ،محجور شناخته شده مي بايست حكم مرجع قضايي ذيصلاح، گواهي پزشكي قانوني، گواهي سازمان بهزيستي محل و گواهي يكي از بيمارستان‌هاي رواني مراكز نگهداري اين قبيل افراد ارائه گردد.

تمدن با ذكر اينكه كمك‌ها و يارانه هاي مربوط به افراد زنداني خود سرپرست مستقيما به حساب آنان واريز خواند شد گفت: سازمان زندان‌ها موظف است مشخصات كامل و شماره حساب اين قبيل زندانيان را به سازمان هدفمند سازي يارانه ها اعلام نمايد.

استاندار تهران در خصوص پرداخت يارانه به آن دسته از خانوارهايي كه سرپرستان آنان داراي اعتياد به مواد مخدرند و قصد دريافت يارانه به فرد ديگري دارند، خاطر نشان كرد: براي تشخيص اعتياد و واريز يارانه به حساب غير از فرد معتاد ، گواهي يا رأي قطعي مراجع قضايي، گواهي پزشكي قانوني ،رأي قطعي و...رسيدگي به تخلفات اداري و يا هيات هاي مشابه آن به لحاظ اعتياد ، گواهي مراكز درمان و باز پروري سازمان بهزيستي و يا دلايل و مدارك مستقل و مستند از جمله استشهاد محلي مورد تاييد اعضا شواري اسلامي يا شوراي ياري محل سكونت خانوار ضروري است .

تمدن الويت اصلي براي جانشين سرپرست خانوار و دريافت يارانه پس از سرپرست خانوار را مادر آن خانواده اعلام كرد و گفت: درصورت نداشتن مادر، فرزند بزرگتر در صورت رسيدن به سن قانوني به عنوان سرپرست خانوار تلقي مي شود.

وي افزود: ‌درغير اين صورت چنانچه اعضاي خانوار محجور باشند كمك‌ها و يارانه‌هاي مربوط به حساب قيم آنان واريز مي گردد كه البته صدور گواهي قيوميت در اين قبيل موارد توسط دادستان محل صورت مي گيرد .

رييس ستاد هدفمند سازي يارانه‌ها در استان تهران در خصوص آن دسته از سرپرستان خانواري كه در محل زندگي خود به جهت سكونت و يا اقامت در خارج از كشور حضور ندارند، گفت: پرداخت يارانه‌ها به فرد ديگري غير از سرپرست خانوار در اين‌گونه موارد صرفا بنا به درخواست خانوار كه به تائيد دفتر ذيربط از زير مجموع معاونت امور مجلس و ايرانيان وزارت امور خارجه رسيده باشد صورت خواهد گرفت.

تمدن گفت: در مواردي كه سرپرست خانوار زنداني شده يا بشود ،ارائه گواهي از زندان مربوطه ضروري است ولي اگر محل سكونت خانوار با زندان بعد مسافت زيادي داشته باشد با اعلام اعضاي خانوار، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌تواند نظر زندان مورد نظر را استعلام و بر آن اساس عمل نمايد.

بهگزارش يسنا، وي افزود: ‌زندان‌هاي سراسر كشور موظف شده اند همكاري لازم را با سازمان هدفمند سازي يارانه ها داشته باشند تا در اين‌گونه موارد كمك‌ها و يارانه ها از تاريخي كه به حساب سرپرست خانوار واريز نشده است تعلق گيرد.

استاندار تهران در خصوص آن دسته از سرپرستان خانواري كه در خارج از كشور زنداني اند نيز اينگونه توضيح داد: درمورد سرپرستان زنداني در خارج از كشور ارائه گواهي لازم از معاونت كنسولي ، امور مجلس و ايرانيان وزارت امور خارجه ضروري است .

تمدن در خصوص افراد مجهول‌الهويه‌اي كه فاقد هرگونه مدارك هويتي از جمله شناسنامه و شماره ملي مي باشند نيز گفت: اين افراد براساس فهرست جداگانه اي كه همه ساله با تاييد رئيس سازمان بهزيستي كشور با ذكر مشخصات فرد مورد نظر به تفكيك مركز محل نگهداري هريك از آنان اعلام مي شود، كمك‌ها و يارانه هاي مربوط به حساب جداگانه اي كه به همين منظور توسط سازمان بهزيستي افتتاح مي شود واريز گرديده و براي آنان هزينه خواهد شد.
ارسال به تلگرام
برچسب ها: يارانه نقدي
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)