کد خبر: ۱۴۸۴
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۴ - ۲۳ مرداد ۱۳۸۵ - 14 August 2006

بانک کشاورزی تاکنون پرداخت بیش از سه هزار و 42 میلیارد ریال به 16 هزار و 862 فقره طرح بنگاه های کوچک زودبازده و کارآفرین را تایید و تصویب کرده است. 

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی این بانک، تا پایان هفته اول مرداد ماه سال 1385 تعداد 48 هزار و 889 فقره طرح به مبلغ 14هزار و 668 میلیارد ریال توسط کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری استان ها به بانک معرفی شده است كه از اين تعداد 24 هزار و 43 فقره به مبلغ 6 هزار و 790 میلیارد ریال از لحاظ مدارک و اطلاعات کامل بوده است که نسبت طرح های با مدارک کامل به کل طرح های معرفی شده معادل 49 درصد تعداد و 46 درصد مبلغ است .

براساس اين گزارش، از کل طرح هايی كه از نظر مدارک و اطلاعات کامل بوده اند، 16 هزار و 862 فقره طرح به مبلغ 3 هزار و 42 میلیارد ریال در بانک تایید و مصوب شده است كه نسبت طرح های تایید شده در بانک به طرحهای کامل از نظر مدارک و اطلاعات، معادل 70 درصد از تعداد و 45 درصد از مبلغ است . مدیریت های قزوین، کردستان با 100 درصد و بوشهر با 98 درصد بیشترین نسبت مبلغ طرح های تایید شده در بانک به طرح های کامل از نظر مدارک و اطلاعات را در بین مدیریت ها به خود اختصاص داده اند .

اين گزارش مي افزايد: تا پایان دوره مذکور ، از کل طرح های تایید شده در بانک ، برای تعداد 8 هزار و 950 فقره طرح به مبلغ یک هزار و 423 میلیارد ریال قرارداد منعقد شده است و نسبت طرحهای عقد قرارداد شده به کل طرح های تایید شده معادل 53 درصد تعداد و 47 درصد مبلغ است . مدیریتهای خراسان شمالی ، چهارمحال و بختیاری و یزد به ترتیب با 97 ، 90 و 86 درصد بیشترین نسبت مبلغ طرحهای عقد قرارداد شده به کل طرح های تایید شده را به خود اختصاص داده اند .

لازم به ذكر است از کل طرح های قرارداد منعقده در بانک حدود 8 هزار و 350 فقره به مبلغ یک هزار و 95 میلیارد ریال ( 93درصد از تعداد و 77 درصد از مبلغ ) به بنگاه های اقتصادی با کمتر از 10 نفر شاغل و حدود600 فقره به مبلغ 228 میلیارد ریال ( 7 درصد از تعداد و 23 درصد از مبلغ ) به بنگاه های با 10 الی49 نفر شاغل پرداخت  شده است .

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)