کد خبر: ۱۵۷۱
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۷ - ۲۴ مرداد ۱۳۸۵ - 15 August 2006
وي تصريح كرد: عدم وجود مبناي واقعي نشان مي‌‏دهد كه هدف از حضور شوراي امنيت، اعمال فشار بر ايران براي توقف برنامه قانوني ايران است. اين سياست كوته‌‏نظرانه است، زيرا با محروم كردن اعضا از منافع قانوني‌‏شان به پيمان منع اشاعه تسليحات هسته‌‏اي آسيب مي‌‏رساند. در حالي كه كشورهاي غيرعضو به دليل سرسختي خود امتياز دريافت مي‌‏كنند، اين امر دردسرساز است.

نماينده ايران در سازمان ملل متحد گفت: قطعنامه 1696 شوراي امنيت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌‏اي صلح‌‏آميز ايران غيرموجه و غيرسازنده است.

به گزارش ايلنا،"جواد ظريف" در گفت‌‏وگو با شبكه خبري"سي. ان. ان." گفت: هيچ مبناي قانوني براي دخالت شوراي امنيت در برنامه انرژي هسته‌‏اي صلح‌‏آميز ايران وجود ندارد، به ويژه زماني كه اين شورا در انجام وظايف واقعي خود در بررسي تهديدها عليه صلح و امنيت بين‌‏المللي شديداً ناكام است.

ظريف گفت: ايران به عنوان عضو پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌‏اي به تعهدات خود عمل كرده است و حق بهره‌‏مندي از حقوق خود تحت اين پيمان را داراست.

وي تأكيد كرد: ايران براي نشان دادن ماهيت صلح‌‏آميز برنامه هسته‌‏اي خود، در سال‌‏هاي اخير درهاي تأسيسات هسته‌‏اي را براي بازرسي غيرمنتظره آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي باز گذارده است و آژانس توانسته است جدي‌‏ترين بازرسي‌‏هايي را كه تاكنون انجام داده است، سازماندهي كند.

ظريف ادامه داد: اين بازرسي‌‏ها شامل بيش از 2000 روز بازرسي در سه سال گذشته بود. ايران با اتخاذ گام‌‏هاي غيرمنتظره و اجازه به بازرسان براي بازديد از تأسيسات نظامي به منظور بررسي اتهامات بي‌‏اساس, حتي فراتر از تعهدات قانوني خود گام برداشته است.

وي گفت: در نتيجه در نوامبر 2003 و در آستانه گزارش‌‏هاي رسانه‌‏ها درباره 18 سال پنهان‌‏كاري ايران, آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي تأييد كرد كه تا اين تاريخ مدركي وجود ندارد كه فعاليت‌‏ها و مواد هسته‌‏اي اعلام نشده در ايران به برنامه هسته‌‏اي مربوط مي‌‏شود. چنين نتايجي در بسياري ديگر از گزارش‌‏هاي آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي يافت مي‌‏شود.

جواد ظريف گفت: در بسياري از بيانيه‌‏هاي آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي آمده است كه اين آژانس هنوز در موقعيتي نيست كه نتيجه‌‏گيري كند كه مواد يا فعاليت‌‏هاي هسته‌‏اي اظهار نشده در ايران وجود ندارد. اما به اظهارات مكرر آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي كه به چنين نتيجه‌‏اي رسيده است، توجه نمي‌‏شود.

وي افزود: گزارش اخير آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي مبني بر اينكه 45 كشور ديگر در وضعيت مشابه ايران قرار دارند، از جمله 14 كشور اروپايي و تعدادي از اعضاي شوراي امنيت نيز ناديده گرفته شده است.

طبق اظهارات ظريف، اگر آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي اجازه يابد به بازرسي‌‏هاي خود در زمينه فني و بدون مزاحمت سياسي شوراي امنيت ادامه دهد، نتيجه‌‏گيري نهايي درباره برنامه هسته‌‏اي صلح‌‏آميز ايران دور از دسترس نيست.

وي گفت: بازرسي‌‏هاي آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي در حل مسائل برجسته كه مهم‌‏ترين آن آلودگي خارجي اورانيوم بسيار غني‌‏شده بر روي سانتريفوژهاي وارداتي است، پيشرفت خوبي حاصل كرده است.

ظريف گفت: آنچه قابل درك نيست عجله كشورهاي حامي قطعنامه سازمان ملل متحد براي تصويب پيش‌‏نويس قطعنامه از طريق شوراي امنيت است. آنها در حالي اين كار را انجام دادند كه دولت ايران اعلام كرده است به سه هفته زمان براي بررسي بسته پيشنهادي كشورهاي 1+5 و دستيابي به پاسخ جامع نياز دارد.

وي تصريح كرد: عدم وجود مبناي واقعي نشان مي‌‏دهد كه هدف از حضور شوراي امنيت، اعمال فشار بر ايران براي توقف برنامه قانوني ايران است. اين سياست كوته‌‏نظرانه است، زيرا با محروم كردن اعضا از منافع قانوني‌‏شان به پيمان منع اشاعه تسليحات هسته‌‏اي آسيب مي‌‏رساند. در حالي كه كشورهاي غيرعضو به دليل سرسختي خود امتياز دريافت مي‌‏كنند، اين امر دردسرساز است.

ظريف گفت: اين سياست كوته‌‏نظرانه است زيرا تهديدها به مذاكرات آسيب مي‌‏رساند و راه حل را دشوارتر مي‌‏كند. مردم و دولت ايران به دنبال رويارويي نيستند و هميشه آمادگي خود براي تعامل جدي و مذاكره برمبناي احترام و تساوي دوجانبه را اعلام كرده‌‏اند. آنها همچنين بارها در مقابل بي‌‏عدالتي و فشار انعطاف‌‏پذيري نشان داده‌‏اند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)