کد خبر ۱۶۱
تاریخ انتشار: ۱۹:۳۶ - ۱۸ تير ۱۳۸۵ - 09 July 2006
اين بداخلاقي و رسم بد را بايد كنار گذاشت كه افرادي زحمت مي كشند و ديگري در پايان همه زحمات آنها را ناديده مي گيرد. بايد قدردان تلاشهاي فراوان شهرداران پيشين در سالهاي به طول انجاميدن اين پروژه بود و البته قدردان طراحان، مديران، مهندسان، مجريان و مخصوصاً كارگران، كه همه بي وقفه بخصوص در ماه هاي اخير تلاشي جهادي داشته اند.

دکتر محمد باقر قاليباف، شهردار تهران در سرمقاله روزنامه همشهري با اشاره به افتتاح تونل رسالت نوشت:
معتقدم مدتهاست كه تهران يك «شهر» نيست، يك كلان شهر است؛ كلان شهري كه هر لحظه در حال تغيير است؛ تغييرات بزرگ و بي مانند در ابعاد كالبدي و غيركالبدي و حوزه هاي انساني و اجتماعي. تهران امروز يك «تغيير بزرگ» است و «تغيير بزرگ»، «تدبير بزرگ» مي طلبد و بر اين باورم كه اگر «تدبيراتمان به تغييرات جامعه» نرسد، نتيجه اي جز آشفتگي ندارد، مساله اي كه تهران امروز را به كلان شهري «نابسامان» تبديل كرده است؛ شهري كه در خدمت شهروندان نيست.

قطعاً نمي شود مسأله اي را كه نياز به  برنامه و تلاش دارد به حال خود رها كنيم و توقع داشته باشيم اتفاق خوبي برايش بيفتد. هرگز «شهر ما» بدون آن كه در آن «مديريت و تدبير كلان شهري» شكل گرفته باشد، به شهري براي «زندگي» تبديل نمي شود.

اكنون روشن است كه بايد «ارتقاي كيفيت زندگي مردم» محور همه فعاليت هاي ما در مديريت شهري و البته همه مديران كشور باشد و تأمين زندگي خوب براي مردم در ابعاد مادي و معنوي آن چيزي است كه عزت و سربلندي كشور، نظام و همه ما ايرانيان در گرو آن است.

حتماً ديده ايد كه بر فراز طرح هاي بزرگ ناتمام (كه تدبيرات ناتمام اند) در گوشه هاي تهران تابلوهايي گذاشته اند كه نشان مي دهد چند روز به پايان طرح مانده است. اين هم يك تدبير است. اما تدبير بزرگي نيست، تدبير كوچكي كه مي خواهد به تدبيرات بزرگ ضمانت ببخشد، تدبير كوچكي كه كمك مي كند زمان را مديريت كنيم.

شايد اين تدبير خوبي باشد اما كافي نيست. تدبير و مديريت يك «كلان شهر» كار كلاني است و از يك نفر و دو نفر و ده نفر و از حركت هاي كوچك ساخته نيست. حتماً بايد جماعتي دست به دست هم بدهند كمك و هم فكري كنند تا بتوانند اين شهر«نابسامان» را به سامان برسانند و زندگي مردم را كه حقيقتاً اين روزها و سالهاي اخير از حالت عادي خود خارج شده به حال عادي و مطلوب برگردانند، ديگر مردم خوب ما از ترافيك رنج نبرند و آلودگي هوا آنها را اذيت نكند و ساعت ها وقت خود را هدررفته نبينند و در شبها نگران زلزله و بافت فرسوده نباشند.

«تونل رسالت» تدبير خوب و بزرگي است كه اين روزها ثمر مي دهد. قطعاً اين ثمر را مديون شهرداران پيشين تهران هستيم و نبايد در زمان بهره برداري ،تلاش ها و زحمات آنان را بدست فراموشي بسپاريم. اين بداخلاقي و رسم بد را بايد كنار گذاشت كه افرادي زحمت مي كشند و ديگري در پايان همه زحمات آنها را ناديده مي گيرد. بايد قدردان تلاشهاي فراوان شهرداران پيشين در سالهاي به طول انجاميدن اين پروژه بود و البته قدردان طراحان، مديران، مهندسان، مجريان و مخصوصاً كارگران، كه همه بي وقفه بخصوص در ماه هاي اخير تلاشي جهادي داشته اند.

حاصل اين همه كار را مردم انشاءالله هنگام عبورشان از درون اين تونل بزرگ و كاهش بار ترافيك خواهند چشيد. بي شك مردم ما رنج هايي كه در اين سالها بخاطر انجام اين پروژه ديده اند را به ميليون ها ساعتي كه قرار بود در ترافيك هدر شود ، خواهند بخشيد. شك ندارم كه رنج هاي اين سال ها با جانهايي كه از آلودگي نجات خواهد يافت جبران مي شود.

حتم دارم مردم تهران قدر كساني كه براي آنان زحمت كشيده اند را مي دانند. مردم هميشه حامي كساني بوده اند كه منافع آنها را به چيزهاي ديگر ترجيح داده اند. هيچ كس به خاطر خدمت صادقانه به مردم زيان نخواهد ديد، مخصوصاً خدمت در بستر يك تدبير خوب و در فضاي «مشاركت معني دار» مردم و با بهره گيري از خرد جمعي.

تعارف نداريم؛ شهرداري تهران چاره اي ندارد جز اين كه در خدمت به مردم موفق باشد. روشن بگويم «شهردار»ي كه نتواند در خدمت به مردم شهر «كارآمد» باشد، شهردار نيست، «شهربار» است. بياييد همه با هم، هركس كه مي تواند، براي اين شهر كاري بكند، هرچند كه حركت اول از ماست و اگر حركت نكنيم، متهم اول مائيم و آنطور كه اميرالمؤمنين فرمود: «و في انفسهم متهمون» بايد خود را هميشه در مقابل خدا، مردم و وجدان خود متهم بدانيم. اما شما هم «شهرداري را از خودتان بدانيد».

اين دستي است كه متواضع و اميدوار به سوي شما دراز شده است و مثل هميشه تا امروز، توقع بزرگواري دارد كه جز اين نيز نخواهد بود.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
عکس