کد خبر ۱۶۹۰
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۷ - ۲۶ مرداد ۱۳۸۵ - 17 August 2006
پس‌ از مطرح‌ شدن‌ بحث‌ هزينه‌هاي‌ بدون‌ سند در دوره‌ شهرداري‌ احمدي‌نژاد، علي‌ سعيدلو، معاون‌ اجرايي‌ رييس‌ جمهوري‌ كه‌ در آن‌ دوره‌ معاونت‌ مالي‌ و اداري‌ شهرداري‌ را عهده‌دار بود، ادعاي‌ تخلف‌ ميلياردي‌ شهرداري‌ را كذب‌ خواند.

مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با ارسال‌ نامه‌يي‌ به‌ شوراي‌ شهر، خواستار توضيح‌ شوراي‌ شهر و شهرداري‌ تهران‌ درخصوص‌ وجود 350 ميليارد تومان‌ هزينه‌ »فاقد« در بودجه‌ سال‌هاي‌ اخير اين‌ نهاد شد. هزينه‌هاي‌ »فاقد« در شهرداري‌ تهران‌ به‌ معني‌ مبالغي‌ است‌ كه‌ خارج‌ از بودجه‌ مصوب‌ شهرداري‌ هزينه‌ مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري انتخاب، بحث‌ تخصيص هزينه‌هاي‌ فاقد و وجود احتمالي‌ 350 ميليارد تومان‌ هزينه‌ اينچنيني‌ و بدون‌ سند چندي‌ پيش‌ در خردادماه‌ توسط‌ يكي‌ از اعضاي‌ شوراي‌ شهر تهران‌ در جلسه‌ علني‌ اين‌ نهاد مطرح‌ شد.

نسبت‌ دادن‌ هزينه‌كرد اين‌ مبلغ‌ كلان‌ به‌ دوره‌ شهرداري‌ »محمود احمدي‌نژاد«، رييس‌ جمهوري‌ همزمان‌ با طرح‌ اين‌ مباحث‌ باعث‌ شد، نوك‌ تيز پيكان‌ انتقاد منتقدان‌ دولت‌ را نشانه‌ گيرد، اما دولت‌ با پيشه‌ كردن‌ سياست‌ سكوت‌ اين‌ بحث‌ را براي‌ مدتي‌ مسكوت‌ نگاه‌ داشت‌.

در اين‌ مدت‌ بحث‌ و مذاكره‌ ميان‌ اعضاي‌ مختلف‌ شوراي‌ اسلامي‌ و همچنين‌ نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ بر سر سنديت‌ هزينه‌ها و همچنين‌ زمان‌ خرج‌ اين‌ مبالغ‌ بالا گرفت‌ تا اينكه‌ در هفته‌ جاري‌ هيات‌ رييسه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با ارسال‌ نامه‌يي‌ به‌ مهندس‌ چمران‌ رييس‌ شوراي‌ شهر خواستار ارايه‌ اسناد و مدارك‌ مربوط‌ به‌ وجود 350 ميليارد تومان‌ »فاقد« در بودجه‌هاي‌ اين‌ نهاد شد. گفته‌ مي‌شود مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در اين‌ نامه‌ خواستار ارايه‌ جزييات‌ و نحوه‌ هزينه‌ اين‌ مبلغ‌، خارج‌ از بودجه‌ مصوب‌ شهرداري‌ تهران‌ شده‌ است‌.

پس‌ از مطرح‌ شدن‌ بحث‌ هزينه‌هاي‌ بدون‌ سند در دوره‌ شهرداري‌ احمدي‌نژاد، علي‌ سعيدلو، معاون‌ اجرايي‌ رييس‌ جمهوري‌ كه‌ در آن‌ دوره‌ معاونت‌ مالي‌ و اداري‌ شهرداري‌ را عهده‌دار بود، ادعاي‌ تخلف‌ ميلياردي‌ شهرداري‌ را كذب‌ خواند.

وي‌ صريحا اعلام‌ كرد: اين‌ ادعاها كذب‌ محض‌ است‌ و چه‌ در زمان‌ حضور آقاي‌ احمدي‌نژاد و چه‌ در زمان‌ سرپرستي‌ اين‌ جانب‌ در شهرداري‌ تهران‌ هيچ‌ هزينه‌يي‌ بطور غيرقانوني‌، غير مستند و خارج‌ از ضوابط‌ و محدوده‌ مسووليت‌هاي‌ شهرداري‌ انجام‌ نشده‌ است‌. وي‌ همان‌ زمان‌ مطالب‌ درج‌ شده‌ در مطبوعات‌ را سخنان‌ تحريف‌ شده‌ عضو شوراي‌ شهر عنوان‌ كرد و اظهار داشت‌: منظور اين‌ عضو محترم‌ شوراي‌ شهر تهران‌ از كلمه‌ »فاقد«، غيرقانوني‌ بودن‌ و يا فاقد سند بودن‌ هزينه‌هاي‌ انجام‌ شده‌ نبوده‌ است‌ بلكه‌ منظور وي‌ فاقد اعتبار بودن‌ اين‌ هزينه‌ها بوده‌ است‌.

سعيدلو كه‌ به‌عنوان‌ ياور هميشگي‌ احمدي‌نژاد در بخش‌هاي‌ مختلف‌ شهرداري‌ و همچنين‌ دولت‌ بوده‌ است‌، با دفاع‌ از عملكرد وي‌ گفت‌: همه‌ فعاليت‌هاي‌ مالي‌ شهرداري‌ تهران‌ زيرنظر شوراي‌ اسلامي‌ شهر تهران‌ و ذي‌حسابي‌ منتخب‌ آن‌ شورا انجام‌ شده‌ و شوراي‌ شهر هم‌ هميشه‌ با ظرافت‌ و دقت‌ خاصي‌ بر اين‌ هزينه‌كردها نظارت‌ داشته‌ است‌ و در زمان‌ شهرداري‌ آقاي‌ احمدي‌نژاد حتي‌ يك‌ ريال‌ هم‌ هزينه‌ بدون‌ سند و بدون‌ استناد و اتكا به‌ قانون‌ وجود ندارد.

وي‌ همچنين‌ در جايي‌ ديگر بار ديگر به‌ دفاع‌ از عملكرد صورت‌ گرفته‌ در شهرداري‌ تهران‌ پرداخت‌ و گفت‌: بنده‌ به‌عنوان‌ معاون‌ اداري‌مالي‌ شهرداري‌ تهران‌ در زمان‌ آقاي‌ احمدي‌نژاد تمام‌ مسووليت‌هاي‌ مالي‌ شهرداري‌ تهران‌ را در آن‌ دوره‌ و طبعا در زمان‌ سرپرستي‌ خود برعهده‌ مي‌گيرم‌، زيرا ايشان‌ به‌ دليل‌ اعتمادي‌ كه‌ به‌ بنده‌ داشتند همه‌ امور را به‌ اين‌جانب‌ محول‌ كرده‌ بودند و مجددا تاكيد مي‌كنم‌ كه‌ هيچ‌گونه‌ عملكرد خلاف‌ ضابطه‌ و خارج‌ از نظارت‌ شوراي‌ شهر انجام‌ نشده‌ است‌.

اگرچه‌ برخي‌ ديگر از اعضاي‌ شوراي‌ شهر تهران‌ نيز برخلاف‌ ادعاي‌ مطرح‌ شده‌ از سوي‌ »حسن‌ بيادي‌«، عضو آبادگر شورا به‌ دفاع‌ از عملكرد شهرداري‌ تهران‌ در دوره‌ گذشته‌ پرداختند اما پافشاري‌ بيادي‌ و همچنين‌ برخي‌ از نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در نهايت‌ منجر به‌ تشكيل‌ كميته‌ تحقيق‌ و تفحا و ارسال‌ نامه‌يي‌ براي‌ ارايه‌ مدارك‌ كامل‌ در اين‌ خصوص‌ از سوي‌ شوراي‌ شهر تهران‌ شد.

در اين‌ ميان‌ برخي‌ از اعضاي‌ شورا اعلام‌ كردند: 50 ميليارد تومان‌ از مجموعه‌ اين‌ هزينه‌هاي‌ »فاقد«، متعلق‌ به‌ پيش‌ از دوران‌ فعاليت‌ شوراي‌ شهر دوم‌ بوده‌ است‌ و 300 ميليارد تومان‌ آن‌ نيز سال‌هاي‌ 82 و 83 يعني‌ سال‌هاي‌ شهرداري‌ احمدي‌نژاد هزينه‌ شده‌ است‌.

پس‌ از انتشار اين‌ خبر، نمايندگان‌ مجلس‌ با تهيه‌ طرحي‌ خواهان‌ تحقيق‌ و تفحا از شهرداري‌ تهران‌ شدند و اين‌ پيگيري‌ منجر به‌ ارسال‌ نامه‌يي‌ به‌ شوراي‌ شهر تهران‌ شد تا چگونگي‌ هزينه‌كرد اين‌ مبلغ‌ خارج‌ از بودجه‌هاي‌ مصوب‌ شهرداري‌ مشخص شود.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
عکس