کد خبر: ۱۷۰۸۲۸
تاریخ انتشار: ۱۶:۴۲ - ۰۷ تير ۱۳۹۰ - 28 June 2011
برش‌های مذکور برای استفاده در مراکز درمانی طرف قرارداد می‌باشد و در صورت استفاده مراکز غیرطرف قرارداد تنها در موارد هزینه‌های سقف‌دار مانند؛ دندانپزشکی، عینک، لیزیک و زایمان هر یک از واحدهای اجرایی بیمه ایران باید علاوه بر درج مبلغ استفاده شده در پشت کارت، برش مربوطه را از کارت جدا و نزد خود نگاه دارد.

اداره‌کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، ‌طی دستورالعملی نحوه استفاده از کارت‌های بیمه‌ طلایی در مراکز درمانی طرف قرار داد و غیرطرف قرارداد با بیمه ایران را اعلام کرد.

به گزارش مهر، در این دستورالعمل آمده است، نظر به تغییر ساختار کارت‌های بیمه طلایی در سال جاری و الصاق 12 کارت برش بر روی هر یک از کارت‌های صادره، برش کارت ردیف‌های 1 تا 4 ویژه هزینه‌های سرپایی و بیمارستانی سقف‌دار (دندانپزشکی، عینک، لیزیک و زایمان) می‌باشد که در هر نوبت استفاده از این خدمات، توسط مراکز‌ درمانی پشت‌نویسی و تحویل گرفته می‌شود.

 برش کارت‌های ردیف 5 تا 12 شامل هزینه‌های بستری و سرپایی بدون سقف است و نیازی به پشت‌نویسی ندارد و در زمان مراجعه به مراکز درمانی باید یک برش آن به همراه کپی کارت تحویل آن مراکز شود.

برش‌های مذکور برای استفاده در مراکز درمانی طرف قرارداد می‌باشد و در صورت استفاده مراکز غیرطرف قرارداد تنها در موارد هزینه‌های سقف‌دار مانند؛ دندانپزشکی، عینک، لیزیک و زایمان هر یک از واحدهای اجرایی بیمه ایران باید علاوه بر درج مبلغ استفاده شده در پشت کارت، برش مربوطه را از کارت جدا و نزد خود نگاه دارد.

طبق این دستورالعمل هر یک از برش کارت‌های 1 تا 4 (تعهدات سقف‌دار) و برش کارت‌های 5 تا 12 (تعهدات بدون سقف) مورد استفاده بیمه شده قرار گیرد و بار دیگر نیاز به استفاده از این برش کارت‌ها برای بیمه شده پیش آید باید کارت قبلی را به همراه با برش کارت‌های باقی‌مانده تحویل شعبه اجرای بیمه ایران دهد تا مجددا برای فرد بیمه شده کارت طلایی با تعداد برش‌کارت کامل صادر و تحویل وی شود.

صدور کارت‌المثنی به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست و بیمه شدگانی که به هر دلیل کارت آنان مفقود شود باید برای استفاده از خدمات بستری از شرکت بیمه‌گر معرفی‌نامه دریافت کنند و برای تعهدات سرپایی به شکل مستقیم اقدام و برای تسویه به شرکت بیمه مراجعه کنند.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
x