کد خبر: ۱۷۶۸۱۶
ماجرا از آنجا آغاز شد كه تورهاي غيرمجاز و غيرقانوني اقدام به اعزام كوهنوردان جوان به كشورهاي خارجي براي صعود به قله كردند كه اين صعودها همراه با سوء استفاده از بانوان جوان بوده است.
خبرگزاري دانشجو: بر اساس اخبار دريافتي برخي تورهاي غيرمجاز و غيرقانوني صعود به قله اقدام به اعزام كوهنوردان جوان به كشورهاي خارجي كرده و در اين بين از بانوان جوان سوء استفاده مي كنند.

بر اساس رول معمول، هر ساله عده اي زيادي از بانوان كوهنورد كشورمان به قله هاي داخلي و خارجي صعود مي كنند كه همه اين صعودها با مجوز رسمي از سوي مسئولين فدراسيون كوهنوردي انجام مي شود، اما طي روزهاي اخير نايب رئيس بانوان فدارسيون كوهنوردي با مراجعه چند دختر جوان در محل كارش از رويدادي ناگوار مطلع شد.

ماجرا از آنجا آغاز شد كه تورهاي غيرمجاز و غيرقانوني اقدام به اعزام كوهنوردان جوان به كشورهاي خارجي براي صعود به قله كردند كه اين صعودها همراه با سوء استفاده از بانوان جوان بوده است.

مواردي كه تاكنون به فدراسيون كوهنوردي در مورد سواستفاده از دختران جوان گزارش شده است سه مورد مي باشند كه دو مورد آن مربوط به صعود هاي برون مرزي و يكي مربوط به صعودهاي داخلي است.

در موارد خارجي كوهنوردان جوان در دام اين تورها اسير شدند و پس از حضور در هتل متوجه شده اند كه تنها زن اين گروه كوهنوردي هستند.

در يكي از موارد دختر جوان از همراهي كوهنوردان خودداري مي كند و در هتل مي ماند ولي باز هم از نقشه هاي شوم هم تيمي هاي خود در امان نمي ماند و در مورد دوم نيز دختر جوان به همراه ساير كوهنوردان ايراني اقدام به صعود مي كند كه مورد مشابه تكرار مي شود.

خانواده اين كوهنوردان جوان براي احقاق حق به فدراسيون مراجعه كردند و مسئولين مربوطه نيز اعلام كردند وكيل فدراسيون اين موضوع پيگيري مي كند ولي كوهنوردان حاضر به شكايت نيستند و از سوي پسران متعرض تهديد شده اند.

نايب رئيس بانوان فدراسيون كوهنوردي در همين زمينه اعلام كرده كه ما همواره به خانواده ها هشدار داده ايم پيش از هر اعزام و صعود به محل فدراسيون مراجعه كرده و با بهره گيري از مشاوران اين فدراسيون از قانوني بودن آنها مطلع شوند اما خانواده هاي اين دختران كه اكنون به فدراسيون مراجعه كرده اند پيش از سفر فرزندان خود به همراه اين تورها به فدراسيون مراجعه نكردند و از قانوني بودن اين تورها و مشاوره هاي اين مقام مسئول استفاده نكردند.

اين دام هاي شيطاني به نوع هاي مختلف بر سر راه جوانان قرار دارد و اين مسئله فقط به بانوان كوهنورد معطوف نمي شود و ممكن است اين افراد با شكل هاي مختلف بر سر راه ساير ورزشكاران و دختران جوان ظاهر شوند ولي آنچه مي تواند از تكرار اين موارد جلوگيري كند توجه بيشتر خانواده ها است.

اين اتفاق بيش از آنكه يك مسئله ورزشي باشد يك مسئله اجتماعي است و بايد توجه داشت كه خانواده هاي قربانيان به تجدد گرايي و آزادي زنان در هر شرايطي اعتقاد داشتند و اگر با دقت بيشتري به اين مسئله توجه مي كردند هيچ گاه با چنين مشكلي روبه رو نمي شدند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
x