کد خبر ۱۷۸۱
تاریخ انتشار: ۲۰:۵۹ - ۲۸ مرداد ۱۳۸۵ - 19 August 2006

 

           اهل دانشگاهم
                                     حرفه ام حرافي است!!
جزوه اي دارم از عهد عتيق!
                                     مطلبش !!! بکر و عميق
اهل دانشگاهم
                   مرکبم بود(( ژيا ن))

خوش خراميدن را کبک از او مي آموخت!

موتورش وقتي سوخت.
                             مکانيکها همه عاشق بودند!!
عاشق قطعه نو!
                    با دلار آزاد
                                   خانه شان ويلا با د!
                                                           هستي ام رفت به با د!!
اهل (( ته قيقاتم))
                      مي زنم گاه سري
                                            به کلاس آزاد!!
تا کنم اهل و عيالم را شاد!!

حق تدريس مرا مي داني؟؟
                                    کمتر از کارگر افغاني!
وقت تدريس . مرا اندر مغز
                                   جريان دارد(( قرض))!
                                                                 نوسان دارد(( ارز))
عصر هنگام غروب
                          با تني کوفته بر مي گردم
حالتم يک جوري!
                          در کفم لقمه ناني ! عدسي! بلغوري!!
گوش من زنگي زد
                        چه کسي بود صدا زد(( استاد))
                                                                (( خانه ات خواهم داد))
اهل دانشگاهم
                  حرفه ام حرافي است
                                           ((باز بگم؟ يا کافي است؟؟


 g۰lagha.blogfa.com

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری