کد خبر: ۱۸۰۳۱
تاریخ انتشار: ۱۴:۰۱ - ۰۱ خرداد ۱۳۸۶ - 22 May 2007

  امتحانات‌ نهايي‌ بعنوان‌ منبع استرس‌ زا‌کورتيزول‌ بزاقي‌ ونبض‌ کودکان‌ را افزايش‌ مي‌ دهد ‌ .

احمد علي‌ پور‌دانشياررواشنانسي‌ دانشگاه‌ پيام‌ نور باهدف‌ بررسي‌ تاثير امتحانات‌ نهايي‌ برتغييرات‌ کورتيزول‌ بزاقي‌ و تعداد نبض‌ ‌ تغيرات‌ ايمني‌ ‌ دانش‌ اموزان‌ دبستاني‌ تحقيقاتي‌ انجام‌ داد .

اين‌ بررسيها بر روي‌ ‌100‌ دانش‌ اموز‌50‌‌ دختر و ‌50‌ پسر‌پايه‌ پنجم‌ دبستان‌ نشان‌ داد که‌ امتحانات‌ نهايي‌ بر ميزان‌ بزاق‌ ‌ استرس‌ وتعداد نبض‌ دانش‌ اموزان‌ موثراست‌ واين‌ تغييرات‌ در دانش‌ اموزان‌ درونگرا بيشتر است‌‌ .

 
 

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)