کد خبر ۱۸۰۵۱
تاریخ انتشار: ۱۸:۲۲ - ۰۱ خرداد ۱۳۸۶ - 22 May 2007
رئیس جمهوری اسلا‌می ایران با اشاره به مواضع و دیدگاههای مشترک دو کشور گفت: تهران و مینسک مخالف یکجانبه گرایی و خودخواهی قدرتهاو تضییع حقوق ملتها هستند و با تحمیل مناسبات اقتصادی سودجویانه و یکطرفه به ملتها مبارزه می کنند .

 رئیس جمهوری اسلا‌می ایران با اشاره به مواضع و دیدگاههای مشترک دو کشور گفت: تهران و مینسک مخالف یکجانبه گرایی و خودخواهی قدرتهاو تضییع حقوق ملتها هستند و با تحمیل مناسبات اقتصادی سودجویانه و یکطرفه به ملتها مبارزه می کنند .

 احمدی نژاد گفت: هیچ کس حق ندارد چیزی را در انحصار خود قرار دهد و بر ضد ملت ها استفاده کند.

رئیس جمهوری اسلا‌می ایران افزود : حق همه ملتهاست برای آزادی و استقلا‌ل تلا‌ش و در همه زمینه ها پیشرفت کنند وحق همه جوانان است که مسیر بالندگی را بپیمایند.

احمدی نژاد گفت : روابط ایران و بلا‌روس به عنوان دو کشور مستقل , روابطی عمیق و منطقی است و تهران و مینسک آگاهانه در مسیر پرافتخار خیرو سعادت ملتهای یکدیگر حرکت می کنند و باقاطعیت این مسیر را ادامه می‌دهند.

وی افزود : مطمئن هستیم آینده از آن ملتهای آزاده است و قدرتهای زورگو نمی توانند کاری بکنند و در برابر اراده ملتها ناچارند تسلیم شوند.

رئیس جمهور همچنین گفت : ما در تمام زمینه‌ها تفاهم کامل داریم و با اراده قوی در این مسیر پیش خواهیم رفت.

احمدی نژاد امضای اسناد همکاری را در این سفر فراهم کننده زمینه تقویت همه جانبه روابط دو کشور خواند و گفت: تهران و مینسک افق روشنی برای همکاریها و روابط خود ترسیم کرده اند.

الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلا‌روس نیز با اشاره به‌مواضع مستقل و نیرومند جمهوری اسلا‌می ایران در عرصه های بین‌المللی گفت : از نظربلا‌روس هیچ مانعی بر سر راه گسترش روابط وجود ندارد و اگر کسانی تصور کنند روابط دو کشور گسترش نخواهد یافت سخت در اشتباهند.

رئیس جمهور بلا‌روس گفت: ما تنوع سازی اقتصادی را پیش رو داریم و با توجه به وابستگی بلا‌روس به اتحادیه اروپایی تلا‌ش می کنیم به این کشورهای‌معدود وابستگی خود را کاهش دهیم .

رئیس جمهور بلا‌روس افزود: ما از طرف ایرانی خواستیم در بخش انرژی همکاریهای خود را با مینسک افزایش دهد و برای برطرف مشکلا‌ت مردم بلا‌روس در زمینه‌انرژی کمک کند.

لوکاشنکو گفت: ایران می تواند در تمام زمینه ها روی همکاری بلا‌روس حساب کند و دو کشور می توانند نه تنها در جهت پیشرفت ملتهای خود , بلکه درعرصه بین المللی و منطقه ای نیز همکاریهای خوب و موثری داشته باشند.

وی افزود: اساس همکاریهای تهران و مینسک منافع مشترک دو ملت است و ازهیچ مسئله ای در این زمینه تاثیر نخواهد پذیرفت.

رئیس جمهور بلا‌روس همچنین اعلا‌م کرد: با امضای اسنادی در این سفر موانع و مشکلات موجود برسر راه اجرایی کردن تصمیمات گرفته شده برطرف شد.

لوکاشنکو برداشتن مشکلا‌ت بانکی گمرکی را از جمله توافقات خوب دو کشور برشمرد و گفت: برای تسهیل در اجرای توافق ها قرار است جمهوری اسلا‌می ایران یک شعبه بانکی در بلا‌روس تاسیس کند و کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور نیز فعالتر می شود .

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری