کد خبر ۱۸۱۱۱
تاریخ انتشار: ۱۳:۵۰ - ۰۲ خرداد ۱۳۸۶ - 23 May 2007
درآستانه انتشار گزارش محمدالبرادعي، مديرکل آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره فعاليت هاى هسته اى ايران ، محافل سياسى و خبرى به گمانه زنى درباره محتواى اين گزارش ونکات مهم آن پرداخته اند.

 درآستانه انتشار گزارش محمدالبرادعي، مديرکل آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره فعاليت هاى هسته اى ايران ، محافل سياسى و خبرى به گمانه زنى درباره محتواى اين گزارش ونکات مهم آن پرداخته اند.

به گزارش آريا به نقل از واحد برونمرزى صدا و سيما، رويترز درگزارشى از وين پيش بينى کرده است که درپى انتشار اين گزارش ، تحريم ها عليه برنامه هسته اى ايران گسترده تر از قبل شود.

درهمين حال، اظهارات محمدالبرادعى مبنى بر ناکارآمد بودن درخواست تعليق غنى سازى اورانيوم بعنوان پيش شرط مذاکرات هسته اى بازتاب وسيعى در رسانه هاى خبرى داشته است .

البرادعى درجديدترين اظهاراتش درباره فعاليت هاى هسته اى ايران به غرب گفته است که راهبرد قدرت هاى غربى کهنه وقديمى است و غرب بايد برايجاد محدوديت دربرنامه هسته اى ايران به اندازه اى تمرکز کند که کمترين خطر دستيابى به سلاح هسته اى رابه همراه داشته باشد .

اين اظهارات درشرايطى است که بازرسان آژانس بين المللى درگزارشهاى مستمر خود از تاسيسات هسته اى ايران، هيچگونه انحرافى را در فعاليت هاى هسته اى صلح آميز ايران گزارش نکرده اند و محمدالبرادعى نيز اين موضوع را تاييد کرده است .

روزنامه اسپانيايى اى. بى . سى نيز به نقل از البرادعى نوشت ، اکنون مهم آن است که تمرکز برايران به گونه اى باشد که اين کشور نتواند با ابعاد صنعتى سوخت توليد کند و آژانس نيز توانايى بازرسى کامل داشته باشد .

بازرسى هاى اخيرآژانس بين المللى انرژى اتمى ازتاسيسات نطنز تاييد کرد که ايران درچند ماه گذشته به پيشرفت هاى قابل ملاحظه اى درتوليد سوخت هسته اى براى اهداف صلح آميز دست يافته و توانايى ايران در توليد صنعتى سوخت هسته اى ارتقا يافته است .

گزارش واظهارات اخيرالبرادعى واکنش مقامات آمريکا را درپى داشته است.

خبرگزارى فرانسه درهمين خصوص نوشته است ، آمريکا قصد دارد به اين اظهار نظر محمدالبرادعى ، رئيس آژانس بين المللى انرژى اتمى که ايران بايد اجازه يابد تاحدى غنى سازى اورانيوم را حفظ کند، اعتراض کند.

درتحولى ديگر، شوراى همکارى خليج فارس سه شنبه شب درپايان نهمين اجلاس مشورتى خود دررياض ، برحل وفصل مسالمت آميز پرونده هسته اى ايران تاکيد کرد.

شوراى همکارى خليج فارس در نشست رياض همچنين اعلام کرد اين شورا با تشکيل يک گروه کارى متشکل از کارشناسان صنعتى و نمايندگانى از آژانس بين المللى انرژى اتمى مطالعات درباره ايجاد برنامه هسته اى صلح آميز هسته اى را درسال جارى آغاز کرده است وبه زودى نتايج آن رااعلام خواهد کرد.

ورود دوتن از بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى به ايران به منظور بازرسى دوره اى ازتاسيسات هسته اى از ديگر تحولات هسته اى ايران است .اين بازرسان از تاسيسات نطنز واصفهان بازديد خواهند داشت .

بازرسى هاى آژانس ازتاسيسات هسته اى ايران در چارچوب توافقنامه پادمان ادامه دارد .


 
 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری