کد خبر ۱۸۱۴۹
تاریخ انتشار: ۱۸:۲۷ - ۰۲ خرداد ۱۳۸۶ - 23 May 2007
دولت ايران تأکید دارد که به عنوان امضاکننده پیمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای و عضو آژانس بين المللی انرژی اتمی، حق برخورداری از فناوری هسته ای غیرنظامی، از جمله غنی سازی اورانيوم و توليد سوخت اتمی را دارد.

بی بی سی گزارش داد: با پايان مهلت دوماهه ای که شورای امنيت سازمان ملل متحد بر اساس قطعنامه شماره 1747 برای ايران در نظر گرفته بود، رئيس آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارشی از عملکرد ايران طی اين دو ماه به شورای امنيت داده که در آن، سرپيچی ايران از اين قطعنامه تأييد شده است.

شورای امنيت بر اساس اين گزارش می تواند با صدور قطعنامه تازه ای عليه ايران، تحريمها و فشارهای بيشتری بر اين کشور اعمال کند.

در قطعنامه 1747 به ايران دو ماه فرصت داده شده بود که غنی سازی اورانيوم و کليه فعاليتهای مرتبط با آن را متوقف کند اما ايران در اين دو ماه نه تنها فعاليت خود در اين زمينه را متوقف نکرده بلکه آن را گسترده تر نيز کرده و از آغاز غنی سازی اورانيوم در سطح صنعتی در تأسيسات اتمی خود خبر داده است.

ايران کليه قطعنامه هايی را که شورای امنيت برای محدود ساختن فعاليت اتمی اين کشور صادر کرده است غيرقانونی می داند و به هيچيک از آنها عمل نکرده است.

 
دولت ايران تأکید دارد که به عنوان امضاکننده پیمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای و عضو آژانس بين المللی انرژی اتمی، حق برخورداری از فناوری هسته ای غیرنظامی، از جمله غنی سازی اورانيوم و توليد سوخت اتمی را دارد.

اما آمريکا و دولتهای غربی هدف ايران از غنی سازی اورانيوم را دست يافتن به دانش ساخت جنگ افزار اتمی می دانند.

هرچند ايران هرگونه مقاصد نظامی را در برنامه اتمی خود تکذيب می کند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
عکس