کد خبر ۱۸۱۹۶
تاریخ انتشار: ۱۵:۰۶ - ۰۳ خرداد ۱۳۸۶ - 24 May 2007
«سيدمحسن» براي آگاهي بيشتر از ماجرا به قسمت اداري بهشت رضا(ع) سرزد و موضوع را جويا شد كه اطلاعات رايانه بهشت رضا(ع) هم فوت او را تأييد مي كرد.

در اتفاقي نادر، اداره ثبت احوال مشهد براي يك فرد زنده گواهي فوت صادر كرد و آن را به دست متوفي داد.

انتخاب نوشت : «سيدمحسن حسيني زاده» وقتي شناسنامه خود را براي دريافت كارت ملي به كارمند ثبت احوال مشهد داد، پاسخ شنيد كه شخصي با مشخصات كامل سجلي وي در سال 1381 مرده است!

اين شهروند كه موضوع را شوخي فرض كرده بود، به طنز گفت: «پس لطفاً گواهي فوتم را بدهيد!» اما در كمال ناباوري ديد كه شناسنامه اش باطل و مصادره و به او گفته شد «فردا براي دريافت گواهي فوت به ثبت احوال مراجعه كند.

«سيدمحسن» پنجشنبه اين هفته با مراجعه به ثبت احوال مشهد «فوت نامه» خود را گرفت كه در فوت نامه هم، تمام مشخصات؛ نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، تاريخ تولد و نام پدر با شناسنامه اش مطابقت داشت، به جز سال فوت او كه سال 1381 و بر اثر حادثه اعلام شده بود!

«حسيني زاده» سپس از دادگاه مي خواهد تا اين موضوع را بررسي و براي او كه حالا نه تنها كارت ملي نگرفته، بلكه شناسنامه اش باطل شده تعيين تكليف نمايد و قرار است براي اثبات نسب خود، 45 روز ديگر در دادگاه حاضر شود.

«سيدمحسن» براي آگاهي بيشتر از ماجرا به قسمت اداري بهشت رضا(ع) سرزد و موضوع را جويا شد كه اطلاعات رايانه بهشت رضا(ع) هم فوت او را تأييد مي كرد.

وي، با مراجعه به مدير داخلي بهشت رضا(ع) خواستار اطلاعات مكتوب پرونده شد تا جزييات بيشتري از حادثه، اظهارات شاهدان عيني و نكات مبهم پرونده برايش روشن شود.

بازخواني پرونده حاكي از آن بود كه گويا مشابهت اسمي و تا حدودي فاميلي باعث سوء برداشت ثبت احوال شده اما شگفت اينكه فرد متوفي 15 سال از او كوچكتر بوده است!

اينكه چگونه مشخصات «سيدمحسن» جايگزين مشخصات فرد متوفي شده است، مهمترين نكته ابهام در اين پرونده است كه حتي مدير داخلي بهشت رضا(ع) هم نتوانست دليل آن را بفهمد!

فوت مورد نظر در سال 81 رخ داده است و به احتمال زياد تغييرات سجلي در سال 83 يا 84 صورت گرفته است، زيرا «سيدمحسن» در اين سال شماره ملي خود را از ثبت احوال گرفته است.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها