کد خبر ۱۸۲۷۰
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۴ - ۰۵ خرداد ۱۳۸۶ - 26 May 2007
همچنین براساس تصویب هیئت وزیران، وزارت بازرگانی (امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی) مکلف است برای تحویل کالا برگ مفقود شده ( بدون مدارک) به ازای هر نفر مبلغ 35 هزار ریال از متقاضیان دریافت و به حساب یاد شده واریز کند.

هیئت وزیران کارمزد توزیع کالا برگ مرحله دوازدهم را تصویب و ابلاغ کرد.

به گزارش مهر، هیئت وزیران در جلسه 5 اردیبهشت ماه سال جاری بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد بند"الف " تبصره 8 قانون بودجه سال جاری کل کشورکارمزد توزیع کالا برگ مرحله دوازدهم را تصویب کرد.

براساس تصمیم هیئت وزیران، وزارت بازرگانی (امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی ) مجاز است درقبال توزیع متفرقه کالا برگ مرحله دوازدهم مانند تعویض کالابرگ مستهلک شده ،امور مربوط به به نوزادان، مزدوجان، الحاقی ،انتقال، تفکیک به ازای توزیع هر خانوار 6 هزار ریال و صدور ته سوش المثنی به ازای هر خانوار4 هزار ریال و برای جمع آوری کالا برگ های گشتی به ازای هر نفر کالا برگ 7 ریال کارمزد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز کند.

همچنین براساس تصویب هیئت وزیران، وزارت بازرگانی (امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی) مکلف است برای تحویل کالا برگ مفقود شده ( بدون مدارک) به ازای هر نفر مبلغ 35  هزار ریال از متقاضیان دریافت و به حساب یاد شده واریز کند.

وزارت بازرگانی همچنین موظف است بابت حق الزحمه توزیع متفرقه کالا برگ مرحله دوازدهم به ازای هر خانوار 4 هزار ریال و برای کارمزد جمع آوری و برگشت کالا برگ به ازای هر نفر هفت ریال در بودج8 سالانه خود پیش بینی و به موزعان و برگشت دهندگان کالا برگ پرداخت کند .

براساس این گزارش، هیئت وزیران100 درصد وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف 503426 قسمت چهارم بودجه سال 1386 کل شکور، برابر قوانین و مقررات مربوط و درچارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صرف هزینه های مربوط خواهد شد.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها