کد خبر: ۱۸۲۷۰
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۴ - ۰۵ خرداد ۱۳۸۶ - 26 May 2007
همچنین براساس تصویب هیئت وزیران، وزارت بازرگانی (امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی) مکلف است برای تحویل کالا برگ مفقود شده ( بدون مدارک) به ازای هر نفر مبلغ 35 هزار ریال از متقاضیان دریافت و به حساب یاد شده واریز کند.

هیئت وزیران کارمزد توزیع کالا برگ مرحله دوازدهم را تصویب و ابلاغ کرد.

به گزارش مهر، هیئت وزیران در جلسه 5 اردیبهشت ماه سال جاری بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد بند"الف " تبصره 8 قانون بودجه سال جاری کل کشورکارمزد توزیع کالا برگ مرحله دوازدهم را تصویب کرد.

براساس تصمیم هیئت وزیران، وزارت بازرگانی (امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی ) مجاز است درقبال توزیع متفرقه کالا برگ مرحله دوازدهم مانند تعویض کالابرگ مستهلک شده ،امور مربوط به به نوزادان، مزدوجان، الحاقی ،انتقال، تفکیک به ازای توزیع هر خانوار 6 هزار ریال و صدور ته سوش المثنی به ازای هر خانوار4 هزار ریال و برای جمع آوری کالا برگ های گشتی به ازای هر نفر کالا برگ 7 ریال کارمزد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز کند.

همچنین براساس تصویب هیئت وزیران، وزارت بازرگانی (امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی) مکلف است برای تحویل کالا برگ مفقود شده ( بدون مدارک) به ازای هر نفر مبلغ 35  هزار ریال از متقاضیان دریافت و به حساب یاد شده واریز کند.

وزارت بازرگانی همچنین موظف است بابت حق الزحمه توزیع متفرقه کالا برگ مرحله دوازدهم به ازای هر خانوار 4 هزار ریال و برای کارمزد جمع آوری و برگشت کالا برگ به ازای هر نفر هفت ریال در بودج8 سالانه خود پیش بینی و به موزعان و برگشت دهندگان کالا برگ پرداخت کند .

براساس این گزارش، هیئت وزیران100 درصد وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف 503426 قسمت چهارم بودجه سال 1386 کل شکور، برابر قوانین و مقررات مربوط و درچارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صرف هزینه های مربوط خواهد شد.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)