کد خبر: ۱۸۳۰۵
تاریخ انتشار: ۱۸:۱۲ - ۰۵ خرداد ۱۳۸۶ - 26 May 2007

کیهان در ستون پرخواننده "گفت و شنود"خود نوشت:

گفت: رئيس جمهور پيشين در مراسم سالگرد دوم خرداد گفته است كه دوم خرداد توانست همه تهديدها را كه در آن زمان فراوان بود و هنوز هم هست به فرصت تبديل كند.
گفتم: دوم خرداد، كدام «تهديد»ها را به كدام «فرصت»ها تبديل كرد؟

گفت: در اين باره چيزي نگفته است.
گفتم: اگر دولتي در مقابل باج خواهي آمريكا و متحدانش موضع سرسختانه نداشته باشد، معلوم است كه آمريكايي ها به جاي تهديد از آن استقبال مي كنند.

گفت: چه عرض كنم؟!
گفتم: در يكي از جنگ ها، يك سرباز نزد فرمانده رفت و تفنگي كه از دشمن گرفته بود را به او نشان داد. فرمانده به او 5روز مرخصي تشويقي داد.
سرباز بعد از مدتي يك تفنگ ديگر آورد و 10روز مرخصي گرفت. يك روز فرمانده در جمع نظاميان از آن سرباز شجاع تقدير كرد و از او خواست تاكتيك خود را براي همه بازگو كند. و سرباز گفت: قربان! هر دفعه يك تانك خودمان را به دشمن مي دهم و يك تفنگ مي گيرم!

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)