کد خبر: ۱۸۳۴۹۸
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۵ - ۱۰ مهر ۱۳۹۰ - 02 October 2011
کتاب‌های «عربی 2 با کد 1/224 سال دوم، چاپ 88»، «عربی 3 باکد 1/254 سال سوم برای تمام رشته‌ها به غیر از علوم انسانی چاپ 89»، «عربی2 با کد 2/224 سال دوم چاپ 88» و «عربی 3 با کد 2/254 سال سوم مخصوص رشته علوم انسانی، چاپ 89» جزء منابع درس عربی کنکور سراسری سال 91 است.

فارس: جدول منابع طرح سوالات آزمون سراسری سال 91 از سوی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل تابعه این وزارتخانه در استان‌ها ابلاغ شد.

جدول منابع و مآخذ طرح سوالات آزمون سراسری سال 91 مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها، با توافق مدیران و کارشناسان حوزه معاونت آموزش متوسطه، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و سازمان سنجش آموزش کشور جهت اطلاع از سوی معاونت آموزش متوسطه به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های کشور ابلاغ شد.

در بخش دروس عمومی، «کتاب ادبیات فارسی 2 با کد 1/220، سال دوم، چاپ 88»،« زبان و ادبیات فارسی 1 و 2 با کد 1/283، دوره پیش‌دانشگاهی، چاپ 90 برای تمام رشته‌ها»، «ادبیات فارسی 3 با کد 1/249، چاپ 88، سال سوم و زبان فارسی 3 با کد 3/249 سال سوم برای تمام رشته‌ها به غیر از علوم انسانی، چاپ 89»، و کتاب‌های «ادبیات فارسی 3 با کد 2/249 و 4/249، سال سوم مخصوص رشته علوم انسانی چاپ 89» از منابع درس زبان و ادبیات فارسی است.

کتاب‌های «عربی 2 با کد 1/224 سال دوم، چاپ 88»، «عربی 3 باکد 1/254 سال سوم برای تمام رشته‌ها به غیر از علوم انسانی چاپ 89»، «عربی2 با کد 2/224 سال دوم چاپ 88» و «عربی 3 با کد 2/254 سال سوم مخصوص رشته علوم انسانی، چاپ 89» جزء منابع درس عربی کنکور سراسری سال 91 است.

کتب «قرآن و تعلیمات دینی 2 با کد 222 سال دوم، چاپ 88»، «قرآن و تعلیمات دینی 3 با کد 251 سال سوم، چاپ 89» و «معارف اسلامی دوره پیش‌دانشگاهی با کد 1/285 چاپ 90» از منابع فرهنگ و معارف اسلامی و کتاب‌های «انگلیسی 3 با کد 1/252 سال سوم، چاپ 89» و «انگلیسی 1 و 2 با کد 1/284 دوره پیش‌دانشگاهی چاپ 90» از منابع درس زبان انگلیسی است.

این گزارش با اشاره به منابع دروس تخصصی گروه علوم ریاضی آورده است، کتاب‌‌های «هندسه 1 با کد 2/233 سال دوم چاپ 88»، «آمار و مدلسازی با کد 3/234 سال دوم چاپ 88»، «هندسه 2 با کد 4/258 سال سوم، چاپ 89»، «ریاضیات 2 با کد 2/234 دوم، چاپ 88»، «حسابان با کد 1/258 سال سوم، چاپ 89»، «جبر و احتمال با کد 2/258 سال سوم، چاپ 89»، «هندسه تحلیلی و جبرخطی با کد 1/294 دوره پیش‌دانشگاهی، چاپ 90»، «حساب دیفرانسیل و انتگرال 1 و 2 با کد 1/295 دوره پیش‌دانشگاهی، چاپ 90» و «ریاضیات گسسته با کد 1/296، دوره پیش‌دانشگاهی چاپ 90» از منابع درس ریاضیات گروه علوم ریاضی برای کنکور سال 91 است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌ عمومی وزارت آموزش و پرورش، کتاب‌‌های «فیزیک 1 و آزمایشگاه با کد 2/206 سال اول، چاپ 87»، «فیزیک 2 و آزمایشگاه با کد 2/226 سال دوم، چاپ 88»، «فیزیک 3 و آزمایشگاه سال سوم، ویژه رشته ریاضی با کد 4/256، چاپ 89» و «فیزیک 1 و 2 ویژه رشته ریاضی دوره پیش‌دانشگاهی با کد 2/293 چاپ 90» از منابع درس فیزیک و کتاب‌های «شیمی 2 و آزمایشگاه سال دوم با کد 1/227 چاپ 88، شیمی و آزمایشگاه با کد 1/257 سال سوم، چاپ 89» و «شیمی 1 و 2 با کد 1/289 دوره پیش‌دانشگاهی چاپ 90» از منابع درس شیمی گروه ریاضی هستند.

کتاب‌های زمین‌شناسی با کد 1/262 سال سوم، چاپ 89»، «‌علوم زمین با کد 1/291 دوره پیش‌دانشگاهی چاپ 90»، کتاب‌‌‌های «هندسه 1 با کد 2/233 سال دوم چاپ 88»، «ریاضیات 2 با کد 2/234 سال دوم، چاپ 88»، «آمار و مدلسازی با کد 3/234 سال سوم، چاپ 89»، «ریاضیات 3 ویژه علوم تجربی با کد 3/258 سال سوم، چاپ 89» و «ریاضیات عمومی 1 و 2 با کد 1/292 دوره پیش‌دانشگاهی چاپ 90» از منابع درس ریاضیات گروه علوم تجربی در کنکور 91 هستند.

در ادامه این گزارش با اعلام اینکه کتاب‌های «زیست‌شناسی و آزمایشگاه 1 سال دوم با کد 1/231، چاپ 88»، «زیست‌شناسی و آزمایشگاه 2 سال سوم کد 1/261، چاپ 89»، و «زیست‌شناسی دوره پیش‌دانشگاهی با کد 2/290 چاپ 90»، منابع درس زیست‌شناسی و کتاب‌های «فیزیک 1 و آزمایشگاه با کد 2/206، سال اول، چاپ 87»، «فیزیک 2 و آزمایشگاه با کد 2/226، سال دوم، چاپ 88»، «فیزیک 3 و آزمایشگاه 3/256 ویژه رشته تجربی، سال سوم، چاپ 89» و «فیزیک 1 و 2 با کد 1/288، دوره پیش‌دانشگاهی ویژه رشته تجربی، چاپ 90»، منابع درس فیزیک گروه علوم تجربی هستند.

به گزارش توانا، کتاب‌های «شیمی 2 و آزمایشگاه با کد 1/227 سال دوم، چاپ 88»، «شیمی 3 و آزمایشگاه با کد 1/257، سال سوم، چاپ 89» و «شیمی 1 و 2 با کد 1/289 دوره پیش‌دانشگاهی،‌ چاپ 90» از منابع درس شیمی گروه علوم تجربی هستند.

دروس تخصصی رشته علوم‌انسانی شامل کتاب‌های «ریاضیات 1 با کد 1/211 سال اول، چاپ 87»، «آمار و مدلسازی با کد 3/234، سال دوم، چاپ 88»، «ریاضی سوم ویژه علوم انسانی با کد 6/258، چاپ 89» و «ریاضی پایه دوره پیش‌دانشگاهی با کد 2/292 چاپ 90» از منابع درس ریاضیات گروه علوم انسانی برای کنکور 91 است.

این گزارش با اعلام اینکه کتاب‌های «اقتصاد با کد 1/240 سال دوم، چاپ 88»، «منطق سوم با کد 277 چاپ 89» و «روانشناسی با کد 1/268، سال سوم، چاپ 89»، «تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 سال دوم با کد 1/246، چاپ 88»، «تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 با کد 1/276، سال سوم، چاپ 89»، «آرایه‌های ادبی سوم با کد 1/280، چاپ 89»، «ادبیات فارسی 1 دوره پیش‌دانشگاهی با کد 2/283، چاپ 90» و «ادبیات فارسی 2 دوره پیش‌دانشگاهی با کد 3/283 چاپ 90» از منابع درس زبان و ادبیات فارسی گروه علوم انسانی در کنکور سال 91 هستند.

«کتاب‌های عربی 2 (ویژه علوم انسانی) با کد 2/224 سال دوم، چاپ 88»، «عربی 3 (ویژه علوم انسانی) با کد 2/254 سال سوم، چاپ 89» و «عربی 1 و 2 دوره پیش‌دانشگاهی با کد 1/316، چاپ 90» از منابع درس «زبان عربی گروه علوم انسانی و جغرافیا 1 سال دوم با کد 2/225، چاپ 88»، «جغرافیا 2 سال سوم با کد 4/271، چاپ 89» و «جغرافیا دوره پیش‌دانشگاهی با کد 2/297 چاپ 90» از منابع درس جغرافیا در این گروه درسی در کنکور سال 91 هستند.

کتاب‌های «فلسفه سال سوم با کد 1/277 چاپ 89»، «فلسفه دوره پیش‌دانشگاهی با کد 1/317، چاپ 90»، منابع درس فلسفه و کتاب‌های «جامعه‌شناسی 1 سال دوم با کد 1/243، چاپ 88»، «جامعه‌شناسی 2 سال سوم با کد 1/281، چاپ 89»، و «علوم اجتماعی ـ جامعه‌شناسی دوره پیش‌دانشگاهی با کد 1/300 از منابع درس علوم اجتماعی گروه علوم انسانی و کتاب‌های تاریخ ایران و جهان 1 با کد 4/235 سال دوم، چاپ 88»، «تاریخ ایران و جهان 2 با کد 3/271 سال سوم، چاپ 89»، «تاریخ‌شناسی با کد 1/302، دوره پیش‌دانشگاهی چاپ 90» از منابع درس تاریخ در کنکور سراسری سال 91 هستند.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)