کد خبر ۱۸۴۸۴
تاریخ انتشار: ۱۸:۱۵ - ۰۷ خرداد ۱۳۸۶ - 28 May 2007
بي‌‏توجهي به حقوق بين‌‏الملل باعث مي‌‏شود كه كشورهاي مختلف جهان به جاي اطمينان به قانون و اصول حقوق بين‌‏الملل در جهت افزايش قدرت خود به راه‌‏هاي پيش‌‏بيني‌‏نشده روي آورند و همين موضوع سرآغازي است بر افزايش دامنه تنش در منطقه و جهان.

وزير امور خارجه ابراز اميدواري كرد كه مذاكرات هسته‌‏اي سازنده و همه‌‏جانبه بر دو محور اساسي «رفع نگراني احتمالي» و «پذيرش حق جمهوري اسلامي در برخورداري از انرژي هسته‌‏اي» صورت گيرد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، منوچهر متكي در بخشي از سخنان خود در هفدهمين همايش بين‌‏المللي خليج فارس گفت: اميدواريم بر اساس پيام‌‏هايي كه دريافت مي‌‏كنيم، مذاكرات هسته‌‏اي سازنده و همه‌‏جانبه بر دو محور اساسي «رفع نگراني احتمالي» و «پذيرش حق جمهوري اسلامي در برخورداري از انرژي هسته‌‏اي» صورت گيرد.

وي افزود: دو گزينه همواره در حل و فصل مسائل هسته‌‏اي مطرح بوده است؛ گزينه مبتني بر تعامل و همكاري و گزينه مبتني بر تقابل كه ما گزينه تعامل و همكاري را بهترين گزينه حل و فصل مساله هسته‌‏اي مي‌‏دانيم و آن را دنبال مي‌‏كنيم.
متكي با اعلام آمادگي مستمر ايران براي شركت در گفت‌‏وگو و آغاز مذاكرات جدي در اين زمينه، مذاكرات دوره‌‏اي نماينده 1+5 و جمهوري اسلامي را كه در هفته‌‏هاي گذشته در آنكارا برگزار شد و دور دوم آن نيز به زودي در اسپانيا برگزار مي‌‏شود، نشانگر رويكرد صلح‌‏آميز ايران به مساله هسته‌‏اي دانست.

وي با اشاره به گفت‌‏وگوهاي ايران و آمريكا، گفت: اميدواريم برخورد واقع‌‏بينانه واشينگتن با مسائل جاري در عراق، اذعان به سياست‌‏هاي منتهي به شكست آنها در منطقه و عراق و تصميم جدي براي تغيير اين سياست‌‏ها، زمينه موفقيت در اين دور گفت‌‏وگوها و عنداللزوم ادامه اين گفت‌‏وگو را فراهم كند.

وزير امور خارجه در ادامه با بيان اينكه خليج فارس از ديرباز از جايگاه بي‌‏بديلي در روابط بين‌‏الملل برخوردار بوده است. گفت: افزون بر موقعيت ممتاز فرهنگي اين حوزه جغرافيايي در تاريخ جهان اهميت اقتصادي, استراتژيك و ژئوپولتيك آن خليج فارس را به منطقه‌‏اي با بيشترين توجهات بين‌‏المللي تبديل ساخته است. وجود بيش از دو سوم ذخاير انرژي جهان در خليج فارس موجب شده است تا اين منطقه بيش از گذشته كانون توجهات سياست جهاني قرار گيرد و ثبات و امنيت آن تحت تاثير روندهاي فرامنطقه‌‏اي باشد.

وي افزود: قدرت‌‏هاي فرامنطقه‌‏اي براي حفظ نفوذ خود بر معادلات استراتژيك منطقه، حفظ تفوق سياسي جهاني و تضمين دسترسي به انرژي ارزان در خليج فارس تلاش داشته‌‏اند تا با دامن زدن به برخي مسائل موجود كه در چارچوب روابط دوجانبه يا بين‌‏منطقه‌‏اي قابل حل و فصل است. پاره‌‏اي مسائل درون‌‏منطقه‌‏اي را به سمت بحران‌‏ها و تنش‌‏هاي دامنه‌‏دار سوق داده و زمينه استمرار نفوذ و حضور خود را فراهم سازد. همين امر چشم‌‏انداز تحقق نظام امنيتي پايدار و فراگير منطقه‌‏اي در حوزه خليج فارس را با ابهام روبرو ساخته است.
متكي خاطرنشان كرد: حضور نظامي قدرت‌‏هاي مزبور در منطقه نمي‌‏تواند صلح و امنيت پايدار در پي داشته باشد زيرا اين مفاهيم با فلسفه حضور آنها ناسازگار است وانگهي حضور اين قدرت‌‏ها نه‌‏تنها راه حل به شمار نمي‌‏رود بلكه شالوده مشكلات را تشكيل داده و اهانتي تاريخي به بلوغ سياسي و تمدن و فرهنگ دوران‌‏ساز اين منطقه به شمار مي‌‏رود. پيامدهاي تاريخ استعمار در منطقه و نقش آنها در پيدايي و استمرار بحران‌‏هاي جاري گواه بارز اين تجربه تلخ تاريخي است.

وزير امور خارجه گفت: عملكرد قدرت‌‏هاي مزبور در عراق و ديگر كشورهاي منطقه نه‌‏تنها نتوانسته است ثبات و امنيت را براي مردم اين كشورها در پي داشته باشد بلكه تشديد خشونت‌‏ها و نابودي زيرساخت‌‏هاي اين كشورها حاصل سياست‌‏ها و عملكردهاي آنان بوده است. اين شرايط از سويي و استمرار جانبداري نامحدود از رژيم صهيونيستي عليه ملت فلسطين از سوي ديگر خاورميانه و به‌‏ويژه خليج فارس را در معرض تهديد و بي‌‏ثباتي دائمي قرار داده است. تكاپوي گسترده جاري قدرت‌‏هاي مزبور در دامن زدن به اختلاف، تشتت و شكاف بين مسلمانان از ديگر نمودهاي سياست‌‏هاي يادشده محسوب مي‌‏شود.

متكي افزود: در يك چشم‌‏انداز تاريخي طرح‌‏هاي امنيتي مختلف طراحي‌‏شده از سوي قدرت‌‏هاي برون‌‏منطقه‌‏اي نتوانسته است به استقرار ثبات و امنيت در منطقه ياري رساند. در نتيجه امروز امنيت منطقه دستخوش دگرگوني‌‏هاي فراواني شده است.

رها شدن منطقه در خلاء امنيتي زمينه را براي اقدامات مداخله‌‏جويانه و ماجراجويانه قدرت‌‏هاي فرامنطقه‌‏اي و جريان‌‏هاي افراطي تامين‌‏كننده منافع آنها مساعد گردانده است. امضاي قراردادهاي مختلف نظامي ميان برخي از كشورهاي اين حوزه با قدرت‌‏هاي خارج از منطقه نيز خليج فارس را به بازار فروش تسليحات بدل ساخته است. هدف قدرت‌‏هاي فرامنطقه‌‏اي تعميق واگرايي سياسي كشورهاي حوزه خليج فارس و ممانعت از همگرايي سياسي معتبر و پايدار در اين حوزه استراتژيك است.

وي تصريح كرد: عليرغم تلاش‌‏هاي مكرر برخي قدرت‌‏هاي فرامنطقه‌‏اي جهت انزواي كشور ما، واقعيات و شرايط منطقه همواره مبين آن بوده است كه بدون حضور موثر ايران، پيشبرد ترتيبات امنيتي ميسر نبوده است. جمهوري اسلامي ايران همواره از همكاري سازنده و دسته‌‏جمعي از همسايگان خود در اين حوزه استقبال نموده و آمادگي خود را براي تشكيل يك پيمان دسته‌‏جمعي با هدف حفظ امنيت و صلح مورد تاكيد قرار داده است.

وزير امور خارجه نيل به نظام امنيتي باثبات در خليج فارس را مستلزم توجه به مواردي از قبيل شكل‌‏گيري ديدگاه و فهم مشترك و همسان درباره مفهوم امنيت نزد كشورهاي منطقه، ارائه تعريفي مناسب از جايگاه و اهداف نظام جديد امنيتي در منطقه و همسويي آن با نظام كلي امنيت بين‌‏المللي، تداوم سياست اعتمادسازي در ميان كليه كشورهاي منطقه، شناسايي و رفع موانع بومي‌‏سازي سازوكار امنيتي از سوي كشورهاي منطقه، احساس امنيت و مشاركت فعال كليه كشورهاي منطقه در اين نظام امنيتي با ثبات فارغ از وزن جغرافيايي، جمعيتي و اقتصادي، گره خوردن امنيت انفرادي كشورها با امنيت جمعي آنها و تضمين متقابل استمرار جريان آزادي انرژي و تسهيل مبادلات تجاري دانست.

متكي، امنيت انرژي در منطقه خليج فارس را يكي از مهمترين موضوعات جهاني دانست و گفت: با توجه به وجود ذخاير عظيم نفت و گاز در اين منطقه و وابستگي شديد كشورهاي جهان به اين ذخاير، امنيت در توليد و حمل و نقل انرژي بر صنعت و اقتصاد و رويكرد سياسي بسياري از كشورها تاثيرگذار خواهد بود بنابراين، تحريم‌‏هاي اقتصادي و فني كه با انگيزه‌‏هاي كاملا مشخص عليه ملت ايران تحميل شده است، به زيان امنيت كل منطقه بوده و آثار منفي بر اقتصاد كشورهاي منطقه بر جاي خواهد گذاشت.

وزير امو رخارجه طرح موضوع خطرات زيست‌‏محيطي نيروگاه بوشهر در حاشيه خليج فارس نيز كه از سوي جريان‌‏هاي وابسته به قدرت‌‏هاي بيگانه و با اهداف سياسي صورت مي‌‏گيرد را فاقد زيربناي علمي خواند و افزود: اين موضوع نمي‌‏تواند موجبات نگراني همسايگان را فراهم سازد. اينجانب در ديدارهاي خود با مقامات كشورهاي منطقه بارها بر بهره‌‏مندي نيروگاه بوشهر از آخرين تاسيسات امنيتي و استانداردهاي بين‌‏المللي هسته‌‏اي و نظارت كامل آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي بر آن تاكيد ورزيده و به آنها در اين زمينه اطمينان لازم داده شده است.

وي اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران بر اساس اعتقادات ديني و انساني خود موضوع عاري‌‏سازي منطقه خاورميانه از سلاح‌‏هاي كشتار جمعي به‌‏ويژه سلاح اتمي را كه مخرب‌‏ترين نوع سلاح‌‏هاي كشتار جمعي است، مطرح نموده و بر همين اساس بر تعهدات بين‌‏المللي و انساني خود زير نظر آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي، برنامه‌‏هاي هسته‌‏اي خود را پيگيري خواهد كرد.

متكي در ادامه سخنان خود به مساله عراق و امنيت آن اشاره كرد و گفت: تداوم خشونت در عراق با هدف ايجاد زمينه براي جنگ داخلي ميان گروه‌‏ها, مذاهب و اقوام مختلف و سرايت آن به ديگر كشورهاي منطقه صورت مي گيرد كه اين مساله نبايد از ديد سياستمداران و مقامات كشورهاي منطقه پنهان بماند.

وي افزود: كشورهاي منطقه بايد ضمن همكاري با دولت قانوني و مشروع عراق از برنامه‌‏هاي آن براي مبارزه با خشونت و تروريسم داخلي حمايت نمايند. تعيين يك جدول زماني براي خروج نيروهاي اشغالگر از عراق و واگذاري كامل امور به دولت و ملت عراق جهت اجراي برنامه‌‏هاي امنيتي در اين كشور، موثرترين راه براي خروج از بحران جاري و جلوگيري از گسترش خونريزي و خشونت در منطقه است. به نظر ما عراق جديد در منطقه يك واقعيت است، روند تحولاتي كه در اين كشور در راستاي حاكميت مردم بر سرنوشت خويش شكل گرفته قابل بازگشت نيست.

وزير امور خارجه گفت: جمهوري اسلامي ايران ضمن تاكيد بر حفظ يكپارچگي و استقلال عراق، كمك به استقرار امنيت و آرامش در عراق را وظيفه ديني و انساني خود مي‌‏داند و با هر گونه تنش و اختلاف قومي، طايفه‌‏اي و مذهبي در اين كشور به شدت مخالف است. متاسفانه سياست‌‏هاي نامناسب و عملكرد نامطلوب اشغالگران موجب بروز وضعيت خطرناكي در صحنه عراق گرديده است. ما قويا معتقديم كه خروج بيگانگان از عراق و همكاري كشورهاي منطقه با دولت منتخب و مردمي عراق كليد اساسي حل مشكلات اين كشور است و جمهوري اسلامي ايران آماده است در صورت تغيير رفتار آمريكا به اين كشور براي خروج از نيروهاي خود از عراق و منطقه كمك نمايد و اين امر را به نفع همه كشورها و ملت‌‏هاي منطقه مي‌‏داند.

متكي افزود: رشد و توسعه كشورهاي حوزه خليج فارس در سياست, اقتصاد و فرهنگ در گرو آگاهي, هشياري, مسووليت‌‏پذيري, تفاهم بين منطقه‌‏اي و ايفاي نقش اثرگذار در معادلات منطقه‌‏اي و بين‌‏المللي است. شكل‌‏دهي به همگرايي و همكاري معتبر نهادينه و فراگير و پايدار كشورهاي حوزه خليج فارس در كليه عرصه‌‏هاي سياسي, امنيتي, اقتصادي, تجاري و فرهنگي در اين رهگذر مي‌‏تواند نقش منطقه را در تامين امنيت و ثبات در خاورميانه و عرصه بين‌‏الملل متحول ساخته و چشم‌‏انداز تازه‌‏اي در افق حيات سياسي اين منطقه ترسيم نمايد.

وي تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران همكاري و همگرايي منطقه‌‏اي در خليج فارس را در صدر اولويت‌‏هاي سياست خارجي خود قرار داده است. كشورهاي حوزه خليج فارس مي‌‏توانند با طراحي الگوي همگرايي منطقه‌‏اي, بر مبناي امكانات و مقتضيات فرهنگي, اقتصادي و سياسي در جهت‌‏دهي به معادلات اين منطقه و ارتقاي جايگاه بين‌‏المللي آن نقش محوري ايفا نمايند. همكاري كشورهاي منطقه در مبارزه با جريان‌‏هاي افراطي، تفرقه مذهبي, تروريسم, قاچاق مواد مخدر, عدم تكثير سلاح‌‏هاي كشتار جمعي و جرايم سازمان‌‏يافته به موازات گسترش همكاري‌‏هاي اقتصادي, تجاري, فرهنگي و بين‌‏المللي ضرورتي غير قابل انكار است.

متكي گفت: بديهي است عوامل و متغيرهايي مانند همسايگي و اشتراكات عميق تاريخي و مذهبي, نزديكي و پيوند متقابل و مستحكم فرهنگ‌‏ها و سنت‌‏ها و ميراث‌‏هاي ارزشمند ملل منطقه, نقش به‌‏سزايي در تعامل و هم سرنوشتي و گام برداشتن در مسير وحدت منافع و مصالح بر عهده دارند.

وزير امور خارجه با بيان اينكه جهان در شرايط خطرناكي قرار گرفته است، گفت: اين خطر فقط از آن جهت نيست كه نيروهاي افراطي بيرون از معادلات سياسي نظم و امنيت جهاني را تهديد مي‌‏كند بلكه اين تهديد بيشتر به آن جهت است كه قدرت‌‏هاي بزرگ خود را به اصول و معيارهاي شناخته‌‏شده بشري از جمله اصول و معيارهاي حقوق بين‌‏الملل پايبند نمي‌‏بينند.

متكي گفت: بي‌‏توجهي به حقوق بين‌‏الملل باعث مي‌‏شود كه كشورهاي مختلف جهان به جاي اطمينان به قانون و اصول حقوق بين‌‏الملل در جهت افزايش قدرت خود به راه‌‏هاي پيش‌‏بيني‌‏نشده روي آورند و همين موضوع سرآغازي است بر افزايش دامنه تنش در منطقه و جهان.

وي خاطرنشان كرد: مسائل مهم فوق باعث شده است تا اين همايش به موضوع امنيت خليج فارس از منظر حقوق بين‌‏الملل اختصاص يابد لذا از صاحب نظران و پژوهشگران حاضر در اين همايش انتظار مي‌‏رود تا با ارايه مقاله‌‏ها و سخنراني‌‏هاي خود زمينه تعامل و تبادل فكري سازنده درباره امنيت منطقه از منظر حقوق بين‌‏الملل را فراهم ساخته و با عرضه ابتكارات و انديشه‌‏هاي نو و خلاق، بر غناي علمي مباحثات جاري در منطقه بيافزايند. اميدوارم در پرتو گسترش و تعميق تفاهم, همگرايي و همكاري منطقه‌‏اي بيش از پيش شاهد ارتقا نقش كليه كشورهاي منطقه در معادلات اين حوزه و نيز تقويت ثبات و صلح و امنيت و آغاز فصل درخشان ديگري در تاريخ خليج فارس باشيم.

متكي گفت: خوشبختانه مجموعه همايش‌‏هاي بين‌‏المللي خليج فارس كه همه ساله به همت همكاران اينجانب در دفتر مطالعات سياسي و بين‌‏المللي وزارت امور خارجه برگزار مي‌‏شود، همواره با استقبال درخور توجه صاحب‌‏نظران و علاقه‌‏مندان مواجه شده است. اين رويداد سياسي مهم در عالم پژوهش بستر نظري سودمندي را به منظور گفت و شنود و تعامل پژوهشگران و انديشمندان در اين عرصه پديد آورده است و اميد مي‌‏رود در پرتو تجارب و دستاوردهاي اين همايش‌‏ها، همايش بين‌‏المللي تهران به نهاد مطالعاتي و مشورتي دائمي كشورهاي حوزه خليج فارس تبديل شود.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری