کد خبر: ۱۸۵۳۹
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۱ - ۰۸ خرداد ۱۳۸۶ - 29 May 2007
"گفت و شنود" کیهان

    
گفت: آمريكا و عربستان بد جوري در لبنان سنگ روي يخ شدند.

گفتم: چطور مگه؟!

گفت: يك گروه از تروريست هاي القاعده را به لبنان فرستاده بودند كه با ايجاد آشوب به دولت سينيوره فرصت برخورد با حزب الله را بدهند.

گفتم: ولي اين گروه تروريستي كه به طور اتفاقي و ناخواسته با ارتش لبنان برخورد كرد و ماجرا به ضرر آمريكا و عربستان و دولت سينيوره تمام شد.

گفت: عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد.

گفتم: يارو از بي كاري حوصله اش سر رفته بود، زنگ خونه خودشو ميزنه و فرار ميكنه!

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)