کد خبر: ۱۸۸۲۳۴
سایت فدراسیون فوتبال - برنامه بازی های به شرح زیر است:

19/8/90-ساعت 16:00-هفته دهم

فولاد ماهان اصفهان-شهرداری ساوه-پیروزی-اصفهان

دبیری تبریز-پرسپولیس-علوم پزشکی-تبریز

20/8/90-ساعت 16:00-هفته دهم

گسترش فولاد تبریز-میثاق تهران-شهید پور شریفی-تبریز

لبنیات ارژن شیراز-شهیدمنصوری قرچک-شهید ابوالفتحی-شیراز

راه ساری-فیروز صفه اصفهان-سید رسول حسینی-ساری

شرکت ملی حفاری ایران-علم و ادب سایپا-نفت-اهواز

گیتی پسند اصفهان-صبا باتری قم-پیروزی –اصفهان
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)