کد خبر: ۱۸۸۹۶۷
کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در راستای رعاین نظم و ترتیب در طول تمرینات، پلیس بحرین را از زمین به بیرون هدایت کرد.
گل - در پایان دهمین دقیقه تمرین تیم ملی کارلوس کی روش با سوتی بلند از ناظران خواست تا زمین را ترک کنند.

سرمربی تیم ملی ایران که با قیافه ای جدی تمرین را زیر نظر داشت ابتدا از خبرنگاران عذرخواهی کرد و سپس نیروهای امنیتی و پلیس بحرین را نیز به بیرون ورزشگاه هدایت کرد تا جای هیچ شبهه ای نماند.

این تمرین طبق قوانین  بسته بود.ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)