کد خبر: ۱۸۹۴۴
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۲ - ۱۶ خرداد ۱۳۸۶ - 06 June 2007
احتمالا" تاخير در تصميم گيري شوراي پول و اعتبار درباره نرخ سود بانكي به دليل ارائه اين نامه به رئيس جمهوري است.

تعدادي از نمايندگان بانكها با تشكيل جلسه طي نامه اي به رئيس جمهوري و شوراي پول و اعتبار هزينه پول را بيشتر از 12 درصد اعلام كردند. 

به گزارش فارس، نمايندگان بانكها اخيرا" جلسه اي را به ميزباني يكي از بانكها درباره نرخ سود بانكي داشتند و در اين جلسه به بيان دلايل خود در مخالفت با كاهش نرخ سود بانكي پرداختند.

بنابراين گزارش، نتيجه اين جلسه نامه اي بود كه نمايندگان اين بانكها به رئيس جمهوري و شوراي پول و اعتبار نوشتند و اعلام كردند هزينه پول براي بانكها بيشتر از 12درصد است.

در اين نامه تاكيد شد: هزينه اي كه بر بانكها تحميل مي شود از جمله هزينه هاي پرسنلي صندوق مهر رضا و هزينه اجراي طرح بنگاههاي زودبازده موجب شد كه هزينه جذب و نگهداري پول براي بانكها در مجموع بيشتر از 12درصد باشد.

مراجع رسمي هنوز اين خبر را تاييد نكرده اند.

يك مقام آگاه در اين باره به فارس گفت: احتمالا" تاخير در تصميم گيري شوراي پول و اعتبار درباره نرخ سود بانكي به دليل ارائه اين نامه به رئيس جمهوري است.

اين در حالي است كه برخي منابع تاخير شوراي پول و اعتبار در تصويب نرخ سود بانكي 12درصد را عدم تائيد فرمول جديد محاسبه سود توسط شوراي نگهبان مي دانند.

به عقيده اين منابع آگاه شوراي پول و اعتبار منتظر تصويب اين فرمول جديد است زيرا با تصويب فرمول جديد محاسبه سود، حداقل 5/2 تا 3 درصد از كاهش نرخ سود جبران مي شود.

كاهش نرخ سود بانكي از مصوبات قانون برنامه چهارم است.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)