کد خبر: ۱۸۹۴۸۵
مسئولان فدراسیون جهانی برای لحظاتی به بهداد سلیمی اجازه رفتن روی سکو را نمی دادند.
شبکه خبر - دلاور ایرانی بازوبندی چرمی به بازو داشت که قرآنی در آن قرار داده بود و مسئولان برگزاری مسابقات تاکید داشتند او نمی تواند با جسمی که نمی دانند چیست ، به روی سکو برود . به همین دلیل بازوبند را باز کردند و شکافتند تا دیدند آنچه او بر بازو بسته ، کلام الله است و بعد از آن بود که به بهداد اجازه رفتن روی سکو را دادند.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)