کد خبر ۱۹۰۲۱۱
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۵ - ۲۹ آبان ۱۳۹۰ - 20 November 2011
محوربندر ترکمن – کردکوی دراستان گلستان به علت ادامه اجرای عملیات بهسازی و تعریض از طرفین تا تاریخ 21 دیماه تردد وسایل نقلیه در طول روز با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

مرکز مدیریت راه‌های کشور با اعلام آخرین وضعیت راه‌های کشور از رانندگان خواست با توجه به بارش برف و باران در برخی از مسیرهای ارتباطی کشور و لغزندگی سطح راه، ضمن رعایت نکات ایمنی با احتیاط بیشتر و سرعت مطمئن حرکت کنند.

به گزارش مهر، مرکز مدیریت راه های کشور از رانندگان خواست باتوجه به بارش برف وباران دربرخی ازمسیرهای ارتباطی کشور ولغزندگی سطح راه، ضمن رعایت نکات ایمنی با احتیاط بیشتر و سرعت مطمئنه حرکت کنند.
 
این مرکز همچنین وضعیت امروز راه ها را به شرح زیر اعلام کرد:
 
محورفرعی شمشک به دیزین در استان های تهران والبرز بعلت بارش برف و نبود ایمنی کافی و محورلشکرک به فشم (محدوده کمرخانی ) دراستان تهران به علت ریزش سنگ تا اطلاع بعدی مسدود می باشند، دیگر راههای ارتباطی کشور باز و رفت وآمد درآنها جریان دارد.
 
محورکرمان – شهداد دراستان کرمان به علت اجرای عملیات تعمیر سیستم روشنایی تونل سیرچ ازروز یکشنبه به تاریخ 29 آبانماه لغایت روز سه شنبه به تاریخ اول آذرماه بمدت سه روز بین ساعات 9 الی 15 تردد وسایل نقلیه بامحدودیت وبصورت نوبتی از یک خط انجام می شود.
 
محورقدیم آستانه – رشت در استان گیلان به علت ادامه اجرای عملیات مرمت و بازسازی دال پل قدیم آستانه اشرفیه تا تاریخ 6 آذرماه تردد وسایل نقلیه ازطریق کمربندی رشت – آستانه و آستانه به کیاشهر انجام می شود.
 
محوریزد –طبس در استان یزد به علت اجرای عملیات اصلاح شیب شیروانی حدفاصل کیلومتر 40 الی 60 از روز چهارشنبه به تاریخ 25 آبانماه بمدت دوماه تردد وسایل نقلیه بین ساعات 7:30 الی 14:30 به غیر از روزهای تعطیل بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
 
محورطبس – دیهوک در استان یزد به علت اجرای عملیات شانه سازی و اصلاح شیب شیروانی حدفاصل کیلومتر 25 الی 27 از روز چهارشنبه به تاریخ 25 آبانماه بمدت 10 روز تردد وسایل نقلیه بین ساعت 7 الی 15 به غیر از روزهای تعطیل بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
 
آزادراه رشت – قزوین دراستان گیلان به علت اجرای عملیات مرمت و بازسازی درز انبساط پلها حدفاصل کیلومتر 23 الی 26 از روز یکشنبه به تاریخ 22 آبانماه لغایت 30 آذرماه درطول هفته شنبه تا چهارشنبه بین ساعات 8 الی 16:30 به غیرازروزهای تعطیل تردد وسایل نقلیه بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
 
محورطبس – برداسکن در استان یزد به علت اجرای عملیات اصلاح شیب شیروانی حدفاصل کیلومتر 180 الی 185 از روز یکشنبه به تاریخ 22 آبانماه بمدت یکماه تردد وسایل نقلیه بین ساعت 8 الی 16 به غیراز روزهای تعطیل بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
 
محوراردکان – نائین و بالعکس دراستان یزد به علت اجرای عملیات نصب گاردریل پلها حدفاصل کیلومتر 45 الی 75 ازروز یکشنبه به تاریخ 22 آبانماه بمدت 2 ماه تردد وسایل نقلیه بین ساعات 7 الی 15 به غیراز روزهای تعطیل بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
 
محوربندر ترکمن – کردکوی دراستان گلستان به علت ادامه اجرای عملیات بهسازی و تعریض از طرفین تا تاریخ 21 دیماه تردد وسایل نقلیه در طول روز با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
 
محور طبس – بشروئیه دراستان یزد به علت اجرای عملیات شانه سازی واصلاح شیب شیروانی حدفاصل کیلومتر 17 الی 20 ازروز شنبه به تاریخ 21 آبانماه بمدت 2 ماه تردد وسایل نقلیه بین ساعات 7 الی 15 به غیراز روزهای تعطیل با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
 
محورطبس – بشروئیه دراستان یزد به علت اجرای عملیات روکش آسفالت (ابتدا تا کیلومتر4 ) ازروز شنبه به تاریخ 21 آبانماه بمدت 15 روز به غیراز روزهای تعطیل تردد وسایل نقلیه بین ساعت 8 الی 16با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
 
محور دوغایی – سلطان آباد دراستان خراسان رضوی به علت ادامه انجام عملیات شانه سازی حدفاصل کیلومتر 34 الی 39 تا تاریخ 17 آذرماه تردد وسایل نقلیه با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
 
محوردیهوک – طبس دراستان یزد حدفاصل کیلومتر20 الی 50 به علت اجرای عملیات شانه سازی ، اصلاح شیب شیروانی و تعویض علائم فرسوده از روز یکشنبه به تاریخ 15 آبانماه به مدت 3 ماه تردد وسایل نقلیه بین ساعت 7 الی 15 به غیراز روزهای تعطیل بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
 
محوریاسوج – بابامیدان دراستان کهگیلویه وبویراحمد به علت اجرای عملیات روکش آسفالت حدفاصل پل تنگاری و تونل زردون از روزشنبه 14 آبانماه بمدت 2 ماه تردد وسایل نقلیه از شنبه تا چهارشنبه بین ساعت 7 الی 16 بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
 
محور دیهوک – راور دراستان یزد به علت اجرای عملیات روکش آسفالت حدفاصل کیلومتر45 الی 130 از روز شنبه به تاریخ 14 آبانماه بمدت 2 ماه به غیراز روزهای تعطیل تردد وسایل نقلیه بین ساعت 7 الی 15 بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
 
محورزرین شهر – اصفهان به علت اجرای عملیات افزایش ارتفاع زیرپل روگذر راه آهن کیلومتر 4 الی 5 از روز سه شنبه به تاریخ 10 آبانماه بمدت 2 ماه تردد وسایل نقلیه در محدوده اجرای عملیات از طریق جاده انحرافی به موازات مسیر اصلی انجام می شود.
 
محور داراب – بندرعباس دراستان فارس به علت انجام عملیات احداث زیرگذر درمنطقه مسکونی جنت شهر کیلومتر 18 از روز سه شنبه به تاریخ 10 آبانماه بمدت 2 ماه تردد وسایل نقلیه درمحدوده مورد نظر از طریق جاده انحرافی احداث شده انجام می شود.
 
مسیرکنارگذر شمالی مشهد دراستان خراسان رضوی به علت ادامه اجرای عملیات احداث پایه پل غیرهمسطح در محدوده پمپ بنزین وتقاطع راه روستایی بازمرگان کماکان تا تاریخ 15 آذرماه تردد وسایل نقلیه در محدوده اجرای عملیات از طریق کنارگذر احداثی انجام می شود.
 
کنارگذر شرقی میبد – اردکان دراستان یزد به علت اجرای عملیات بهسازی رویه آسفالت ومرمت از امروز شنبه به تاریخ 7 آبانماه بمدت 45 روز بین ساعت 7 الی 17 عبور وسایل نقلیه از یزد به نایین با محدودیت و از طریق از خط مجاور کنارگذر شرقی انجام و ترافیک برگشت نایین به یزد ازطریق کنارگذر غربی اردکان- میبد و همچنین ترافیک محلی از طریق داخل شهر اردکان و میبد انجام می شود.
 
محور نیشابور- باغچه دراستان خراسان رضوی به علت ادامه اجرای عملیات روکش آسفالت از ابتدا تا کیلومتر17 از تاریخ 5 آبانماه لغایت 5 آذرماه روزها بین ساعت 7 الی 17 به غیراز روزهای تعطیل تردد وسایل نقلیه بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
 
مسیرقدیم سه راهی شادمهر- سه راهی مهنه دراستان خراسان رضوی به علت اجرای عملیات احداث زیرگذر در محدوده کیلومتر 17 الی 18 از روزیکشنبه به تاریخ اول آبان بمدت 2 ماه تردد وسایل نقلیه بصورت رفت وبرگشت بارعایت جوانب احتیاط از طریق مسیر جدید انجام می شود.
 
محوربجنورد – آشخانه دراستان خراسان شمالی به علت اجرای عملیات تکمیلی زیرگذر کریک درکیلومتر 35 از روز یکشنبه به تاریخ اول آبانماه بمدت 3 ماه ترافیک رفت وبرگشت از طریق مسیر جدید انجام می شود.
 
باند جدید محور سه راهی مهنه – سه راهی شادمهر دراستان خراسان رضوی به علت اجرای عملیات احداث زیرگذر در ابتدای محور تا تاریخ 24 آذرماه تردد وسایل نقلیه در محل اجرای عملیات از طریق محور قدیم انجام می شود.
 
محوراردکان – نایین دراستان یزد به علت اجرای عملیات بهسازی حدفاصل کیلومتر 4 الی 10 ازروز شنبه به تاریخ 23 مهره بمدت 3 ماه در محل مورد نظر مسدود وتردد وسایل نقلیه از طریق راه انحرافی احداث شده انجام می شود.
 
محور بجنورد – اسفراین دراستان خراسان شمالی به علت اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت حدفاصل کیلومتر 5 الی 45 از روز شنبه به تاریخ 23 مهر بمدت 2 ماه به غیر از روزهای تعطیل بین ساعت 8 الی 17تردد وسایل نقلیه با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.پ
 
بزرگراه ترانزیتی آزادشهر- گنبد دراستان گلستان به علت اجرای عملیات احداث بلواروسط نگین شهر ازروز دوشنبه به تاریخ 18 مهرماه بمدت 2 ماه تردد وسایل نقلیه بین ساعات 7:30 الی 15:30 بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
 
محورسرخنکلاته – امیرآباد (کمربندی جدید گرگان ) دراستان گلستان به علت اجرای عملیات زیرگذر روستای فوجرد- کماسی کیلومتر 13 از روز شنبه به تاریخ 16 مهر بمدت 3 ماه تردد وسایل نقلیه ازطریق کنارگذر احداثی بطول 300 متر بارعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
 
مسیررفت گرمسار- چنداب دراستان سمنان به علت اجرای عملیات روکش آسفالت همراه با آسفالت تراشی حدفاصل کیلومتر30 الی 36 ومسیربرگشت حدفاصل کیلومتر 14 الی 18 وکیلومتر 25 الی 29 ازروزشنبه به تاریخ 9 مهربمدت 2 ماه درطول هفته ازشنبه تاچهارشنبه بین ساعات 8 الی 17 (به غیراز روزهای تعطیل ) ترددوسایل نقلیه بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
 
محور بوکان – شاهین دژ دراستان آذربایجانغربی به علت اجرای عملیات زیرسازی محورسدشهیدکاظمی شهرستان بوکان ابتداتاکیلومتر20 ازروزشنبه به تاریخ 9مهر لغایت 30 آذرماه تردد وسایل نقلیه بین ساعات 7 الی 16 بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
 
مسیربرگشت دورود-پلیس راه چالانچولان دراستان لرستان به علت اجرای عملیات احداث پل زیرگذر کیلومتر5 ازروزشنبه به تاریخ 9 مهرماه بمدت دوماه ترددوسایل نقلیه بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط ازطریق مسیررفت درهمان محل وبصورت دوطرفه انجام می شود.
 
آزادراه قزوین - کرج واقع دراستان قزوین به علت اجرای عملیات احداث روگذرشهرک مهرگان استان قزوین کیلومتر 15 ازروزسه شنبه به تاریخ 5 مهربمدت 2 ماه درمحل موردنظرمسدود وترافیک رفت وبرگشت بارعایت جوانب احتیاط ازطریق راه انحرافی احداث شده انجام می شود.
 
آزادراه قم - تهران محدوده 15 کیلومتری عوارضی قم بعلت عملیات درزگیری،آسفالت تراشی وروکش آسفالت ازروزدوشنبه به تاریخ 4 مهربمدت 3ماه بین ساعت 7:30 الی 17 به غیرازروزهای پنجشنبه وتعطیل تردد وسایل نقلیه بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
 
محورشاهرود- میامی دراستان سمنان به علت اجرای عملیات احداث باند جدید حدفاصل کیلومتر29الی 35 ازروزدوشنبه به تاریخ 4مهربمدت 3ماه تردد وسایل نقلیه درمحدوده اجرای عملیات ازطریق کنارگذراحداثی بارعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
 
محورسبزوار- بردسکن دراستان خراسان رضوی به علت اجرای عملیات ترمیم درزانبساط حدفاصل کیلومتر5 الی 6 ازروزدوشنبه به تاریخ 4مهر بمدت 2ماه روزهابین ساعت 8الی16 ترددوسایل نقلیه بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.
 
محورنجف آباد- داران دراستان اصفهان به علت اجرای عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح واقع درکیلومتر9 (محل روستای نهضت آباد)ازروزسه شنبه به تاریخ 1شهریوربمدت 3 ماه ترددوسایل نقلیه بامحدودیت وازطریق جاده انحرافی احداث شده درمجاورت مسیراصلی انجام می شود.
 
تعداد کارگاه های جاده ای موجود درسطح کشور: 34 مورد
 
انسداد جاده بر اثر شرایط آب و هوایی 2 مورد
 
بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از سامانه های هوشمند ترافیک شمار در 616 محور مواصلاتی کشور‏‏‏‏‏‏‏‎‎‎، خلاصه آخرین اطلاعات ترافیک راهها در 24 ساعت گذشته به شرح ذیل می باشد:

مجموع کل تردد ثبت شده 4107350 وسیله بوده است.
 
میانگین سرعت تردد در شبکه 82 کیلومتر در ساعت بوده است.
 
سهم وسایل نقلیه سنگین 19 درصد می باشد.
 
ساعت اوج تردد طی 24 ساعت گذشته بین ساعت 17 الی 18 به میزان 257912 وسیله می باشد که هموطنان گرامی با آگاهی از این موضوع می توانند ساعت مناسبتری را برای سفر خود انتخاب نمایند.
 
ساعت کمترین تردد طی 24 ساعت گذشته درطول روز بین ساعت 6 الی 7 به میزان 158553 وسیله می باشد.
 
محورهای دارای بیشترین تردد وسایل نقلیه طی 24 ساعت گذشته :
 
1- آزادراه کرج – تهران به میزان 99717 وسیله

2- آزادراه تهران – کرج به میزان 90564 وسیله

3- آزادراه قزوین- کرج به میزان 50494 وسیله

4- آزادراه کرج- قزوین به میزان 47554 وسیله

5- محورقائمشهر- بابل به میزان 44269 وسیله

6- بزرگراه مرودشت - شیراز به میزان 39678 وسیله

7- بزرگراه شیراز- مرودشت به میزان 32477 وسیله

8- محوربابل – آمل به میزان 28202 وسیله

9- محورآمل – بابل به میزان 27895 وسیله

10- محور آستانه - لاهیجان به میزان 27059 وسیله

هموطنان عزیز می توانند برای آگاهی بیشتر با مراجعه به وب سایت این مرکز به آدرس www.iran141.ir و همچنین تماس با شماره تلفن های 88926668 و 84498666 و شماره پیامک 1000141وصفحات 830و831 پیام نمای شبکه 2 سیما، از آخرین وضعیت راههای کشور مطلع شوند.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه بازی روسیه - مصر؟
برد روسیه
برد مصر
تساوی
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی