کد خبر ۱۹۱۳۸
تاریخ انتشار: ۲۳:۰۱ - ۱۹ خرداد ۱۳۸۶ - 09 June 2007
زماني كه مردم از مرگ يا تروريسم وحشت داشته باشند يا دريك حالت نامطمئن بسر مي برند، محافظه كارتر مي شوند. مطالعه بازماندگان حادثه 11 سپتامبر درمركز تجارت جهاني آمريكا، نشان داد كه 38 درصد آنان در 18 ماهي كه از حادثه مي گذشت، محافظه كارتر شدند در حالي كه فقط 13 درصد آنان ليبرال تر شده بودند.

گروهي از محققان با استناد به مطالعه جديد خود مي گويند بخشي از گرايش هاي سياسي مردم از ساختار ژنتيكي آنان سرچشمه مي گيرد.

سايت «لايوساينس» در گزارشي به قلم «جان جاست»، روانشناسي از دانشگاه نيويورك مي گويد افرادي كه مقيدتر هستند و نظم و ترتيب، ساختار محكم و بسته بودن زندگي خود را ترجيح مي دهند، معمولا از نظر سياسي محافظه كارترند ولي آنان كه آماده تجربه هاي تازه هستند، معمولا از لحاظ سياسي ليبرال ترند.

اين روانشناس كه مطالعات متعددي مربوط به بيش از 22 هزار نفر از 22 كشور را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرارداده است، مي گويد زماني كه بحث گرايش هاي سياسي مردم مطرح مي شود، خصوصيات رواني تنها نيمي از داستان است و همانگونه كه مطالعه در مورد دوقلوها و گرايش هاي سياسي شان نشان مي دهد، نيم ديگر موضوع از چگونگي ساختار ژنتيكي آنان سرچشمه مي گيرد.

«جاست» با توجه به وجود گرايش هاي قوي و گسترده سياسي در آمريكا تصميم گرفت مشخص كند كه آيا ليبرال ها و محافظه كاران از نظر ويژگي هاي روان شناختي با يكديگر تفاوت دارند؟

تحليل مطالعه قبلي، از جمله تحقيقي كه توسط خود او انجام شده، نشان داد، ظاهراً ليبرال ها بيشتر به سمت ناآرامي و نوآوري گرايش دارند. براي مثال، آنها از تغييرات اجتماعي حمايت مي كنند در حالي كه محافظه كاران اطمينان و تحكيم ساختار را ترجيح مي دهند و در نتيجه مايلند وضعيت موجود حفظ شود.

از يافته هاي «جاست» كه به تفصيل در مجله «روانشناسي آمريكا» چاپ شده چنين برمي آيد كه تقريباً 50 درصد گرايش هاي سياسي مردم، ناشي از «عوامل محيطي» يا موقعيت هايي است كه آنان در طول زندگي شان با آنها روبرو شده اند.

او گفت براي مثال، زماني كه مردم از مرگ يا تروريسم وحشت داشته باشند يا دريك حالت نامطمئن بسر مي برند، محافظه كارتر مي شوند. مطالعه بازماندگان حادثه 11 سپتامبر درمركز تجارت جهاني آمريكا، نشان داد كه 38 درصد آنان در 18 ماهي كه از حادثه مي گذشت، محافظه كارتر شدند در حالي كه فقط 13 درصد آنان ليبرال تر شده بودند.

عامل ديگري كه باورهاي سياسي يك شخص را شكل مي دهد، واقعيت هاي زيست شناختي يا بيولوژي است. تحقيق «جان هيبينگ»، استاد علوم سياسي دانشگاه نبراسكا نشان داد تشابه اعتقادات سياسي دوقلوهاي همسان بيشتر از دوقلوهاي غيرهمسان است و مي دانيم كه ژن هاي مشترك بين دوقلوهاي همسان نيز به مراتب بيشتر از ژن هاي مشترك دوقلوهاي غيرهمسان است.
«هيبينگ» مي گويد شايد 50 درصد از باورهاي سياسي ما ريشه در ژنتيك داشته باشد. او معتقد است هرچند بعيد است كه ژنتيك مردم را به گونه اي قاطعانه و تغييرناپذير ليبرال يا محافظه كار كند، اما ژن ها مي توانند يك فرد را در برابر برخي ارزش هاي خاص مستعد يا مقاوم كنند يا واكنش هاي او را در موقعيت هاي مختلف به شيوه اي خاص شكل دهند.

هيبينگ مي گويد اين يافته شايد بتواند راه را براي ايجاد يك جامعه مداراگرتر هموار كند.

  

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری