کد خبر: ۱۹۲۸۳
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۹ - ۲۲ خرداد ۱۳۸۶ - 12 June 2007
"گفت و شنود" کیهان


گفت: خانم رايس شديداً به كساني كه مي گويند مقامات آمريكايي نسبت به چگونگي برخورد با ايران اختلاف نظر دارند حمله كرد.

گفتم: مگر اختلاف نظر ندارند؟! هر كدام از مقامات آمريكايي در اين باره اظهارنظرهاي متفاوت مي كنند.

گفت: خانم رايس گفته كه هيچ اختلاف نظري نيست، بلكه فقط عده اي از مقامات آمريكايي معتقدند بايد مشكلاتمان با ايران را از طريق گفت وگو حل كنيم و بعضي مي گويند بايد ناو جنگي به خليج فارس بفرستيم!

گفتم: اين خانم رايس هم عجب هوش سرشاري داره!

گفت: چه عرض كنم؟!

گفتم: معلمي از دست يك شاگرد تنبل عصباني شده و چند بار با گچ به تخته سياه كوبيد، شاگرد تنبل از بغل دستي پرسيد چرا آقا معلم با گچ به تخته ميزنه؟ و بغل دستي جواب داد؛ مي ترسه چشمت بزنن!

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)