کد خبر ۱۹۴۳۵
تاریخ انتشار: ۱۳:۲۷ - ۲۳ خرداد ۱۳۸۶ - 13 June 2007
وي ادامه داد: تعداد داوطلبان آزمون سراسري سال 1386 نسبت به تعداد داوطلبان سال 85، 45 هزار و 369 نفر كمتر است.


جزئيات آزمون سراسري سال 1386 از سوي معاون اجرايي سازمان سنجش آموزش كشور تشريح شد.

دكتر حسين توكلي در گفتگو با قدس گفت: آزمون سراسري 1386 به منظور تشخيص ميزان آشنايي داوطلبان با پايه هاي اساسي و اصولي براي دارندگان ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه و فارغ التحصيلان دوره پيش دانشگاهي همانند آزمون سال گذشته در يك مرحله و با تأثير 15 درصدي معدل داوطلبان در نمره كل آزمون سراسري برگزار مي شود.

وي افزود: آزمون عمومي و اختصاصي براي داوطلبان هر يك از داوطلبان آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبانهاي خارجي به صورت تستي چهار گزينه اي و در حدود اطلاعات علمي كتب مشخص شده نظام جديد آموزش متوسطه سالي واحدي خواهد بود كه در دفترچه راهنماي شماره يك آزمون سراسري سال 86 به اطلاع داوطلبان رسيده بود.

وي اظهار داشت: بر اساس ضوابط، هر يك از داوطلبان متقاضي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري  1386ضرورت داشته كه بدون توجه به نوع ديپلم، اگر داوطلب نظام قديم بوده اند و بدون توجه به نوع گواهينامه دوره پيش دانشگاهي اگر داوطلب نظام جديد بوده اند و بر اساس رشته هاي تحصيلي مندرج در جدولهاي شماره 2 تا 6 مندرج در دفترچه شماره يك منحصراً متقاضي يكي از گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبانهاي خارجي شوند و تنها گروه آزمايشي انتخابي خود را در بند 18 تقاضانامه ثبت نام درج نمايند.

دكتر توكلي افزود: در آزمون سراسري سال 1386 بر اساس بند 18 تقاضانامه ثبت نام جمعاً تعداد يك ميليون و 298 هزار و 474 نفر متقاضي ثبت نام و شركت در آزمون شدند كه از اين تعداد، 311هزار و 83 نفر براي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، 434 هزار و 513 نفر براي گروه آزمايشي علوم تجربي، 502 هزار و 346 نفر براي گروه آزمايشي علوم انساني، 31 هزار و 109 نفر براي گروه آزمايشي هنر و 19 هزار و 423 نفر هم براي گروه آزمايشي زبانهاي خارجي متقاضي شده اند.

وي ادامه داد: تعداد داوطلبان آزمون سراسري سال 1386 نسبت به تعداد داوطلبان سال 85، 45 هزار و 369 نفر كمتر است.

معاون اجرايي سازمان سنجش افزود: نظر به اينكه بر اساس ضوابط آزمون سراسري سال 86 به هر يك از داوطلبان گروههاي آزمايشي 3،2،15 اجازه داده شده بود در صورتي كه علاوه بر شركت در گروه آزمايشي اصلي انتخابي خودشان علاقه مند باشند كه در گروه آزمايشي هنر هم متقاضي بشوند با گذاشتن علامت در بند 19 تقاضانامه ثبت نام، علاقه مندي خود را به شركت در گروه آزمايشي هنر هم اعلام كنند. لذا تعداد 61 هزار و 286 نفر از داوطلبان علاوه بر انتخاب گروه آزمايشي اصلي خودشان، علاقه مندي خود را به شركت در گروه آزمايشي هنر هم اعلام كرده اند.

وي ادامه داد: با توجه به اينكه هر يك از داوطلبان گروههاي آزمايشي 3،2،14 اجازه داشته اند در صورتي كه علاوه بر شركت در گروه آزمايشي اصلي انتخابي علاقه مند باشند، در گروه آزمايشي زبانهاي خارجي نيز متقاضي شوند با گذاشتن علامت در بند 20 تقاضانامه ثبت نام، علاقه مندي خود را به شركت در گروه آزمايشي زبانهاي خارجي هم اعلام كنند.

وي گفت: بر اين اساس تعداد 202 هزار و 645 نفر از داوطلبان علاوه بر انتخاب گروه آزمايشي اصلي خودشان علاقه مندي خود را به شركت در گروه آزمايشي زبانهاي خارجي نيز اعلام كرده اند.

دكتر توكلي خاطر نشان كرد: از آنجايي كه آزمون هر يك از گروههاي آزمايشي پنج گانه به طور جداگانه برگزار خواهد شد و داوطلبان شركت كننده در هر گروه آزمايشي بايد كارت ورود به جلسه آزمون گروه آزمايشي مربوط را داشته باشند، لذا با توجه به آمار داوطلبان واقعي يعني يك ميليون 298 هزار و 931 داوطلب و آمار علاقه مندان به شركت در گروههاي آزمايشي هنر و زبانهاي خارجي علاوه بر شركت در گروه آزمايشي اصلي، يعني مجموعاً 263 هزار و 931 نفر كه علاقه مند بودند، در گروههاي هنر و زبانهاي خارجي هم شركت كنند جمعا تعداد يك ميليون و 526 هزار و 405 كارت ورود به جلسه امتحان صادر شده است.

وي ادامه داد: بدين ترتيب در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، 311 هزار و 83 داوطلب گروه آزمايشي علوم تجربي 434 هزار و 513، داوطلب گروه آزمايشي علوم انساني502 هزار و 346 داوطلب، گروه آزمايشي هنر92 هزار و 395 داوطلب گروه آزمايشي زبانهاي خارجي 222 هزار و 68 داوطلب شركت خواهند داشت.

وي گفت: بر اساس برنامه زماني پيش بيني شده، نحوه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان بر اساس اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درنشريه پيك سنجش روزهاي دوشنبه  28 خرداد ماه و چهارم تير ماه سالجاري منتشر خواهد شد. وي افزود: كارت ورود به جلسه بر اساس سال تولد و شماره شناسنامه داوطلبان در صبح و بعد از ظهر روزهاي دوشنبه چهارم تير ماه و سه شنبه، 5 تير ماه توزيع خواهد شد.

معاون اجرايي سازمان سنجش، در خصوص تحويل كارت به داوطلبان گفت: كارت ورود به جلسه آزمون منحصراً به شخص داوطلب و در قبال شناسنامه عكس دار يا كارت ملي، يا كارت شناسايي عكس دار معتبر تحويل خواهد شد.

وي اضافه كرد: داوطلبان ضرورت دارد بر حسب اينكه از طريق اينترنت و يا كامپيوتر ثبت نام كرده اند، كارت اعتباري ثبت نام و يا رسيد تحويل تقاضانامه تكميل شده ثبت نام كه به پست تحويل داده اند را به همراه داشته باشند.

دكتر توكلي اظهار داشت: به همراه كارت ورود به جلسه آزمون به هر داوطلب يك دفترچه راهنماي شركت در آزمون و يك برگ راهنماي حوزه هاي امتحاني داده خواهد شد.

* توصيه به داوطلبان

معاون اجرايي سازمان سنجش آموزش كشور به داوطلبان شركت در آزمون سراسري سال 1386 توصيه كرد: داوطلبان نسبت به مطالعه دقيق مطالب دفترچه راهنماي شركت در آزمون كه به همراه كارت ورود به جلسه امتحان دريافت مي كنند، اقدام نمايند و با توجه به گروه آزمايشي و شماره داوطلبي مندرج در كارت ورودي با مراجعه به برگ راهنما، حوزه هاي امتحاني خود را شناسايي كنند.

* زمان برگزاري امتحان

دكتر توكلي در خصوص زمان برگزاري اين آزمون به خبرنگار ما گفت: آزمون سراسري سال 1386 بر اساس برنامه زماني پيش بيني شده، در صبح و بعد از ظهر روزهاي پنج شنبه هفتم، جمعه هشتم و صبح شنبه نهم تيرماه 86  در 382 شهرستان و بخش مختلف و 17 كشور خارجي برگزار خواهد شد.

وي ادامه داد: داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در صبح پنج شنبه هفتم تير ماه، داوطلبان گروه آزمايشي هنر در بعد از ظهر همين روز، داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي در صبح روز جمعه 8 تير ماه، داوطلبان گروه آزمايشي زبانهاي خارجي در بعد از ظهر همين روز و داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني در صبح شنبه 9 تيرماه در آزمون شركت مي كنند.

وي خاطر نشان كرد: داوطلبان هر يك از گروههاي آزمايشي پنج گانه در يك نيم روز به سؤالات عمومي و اختصاصي مشخص شده پاسخ خواهند داد.

* ساعت شروع آزمون

دكتر توكلي در خصوص ساعت آغاز آزمونها به خبرنگار قدس گفت: آزمون جلسات امتحاني، صبح رأس ساعت 30/7 و بعد از ظهر رأس ساعت 30/15 آغاز مي شود.
وي تأكيد كرد: درهاي ورود به جلسه آزمون يك ساعت قبل از شروع هر آزمون بسته خواهد شد، لذا داوطلبان بايد يك ساعت قبل از بسته شدن درهاي حوزه ها، در حوزه امتحاني خود حاضر باشند.

وي ياد آوري كرد: داوطلبان براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر كارت ورود به جلسه آزمون گروه آزمايشي خود، اصل شناسنامه عكس دار يا كارت ملي يا كارت شناسايي عكس دار معتبر همچنين چند مداد سياه نرم پر رنگ، مداد تراش، مداد پاك كن، سوزن و يا سنجاق به همراه داشته باشند.

وي تأكيد كرد: هر داوطلب بايد توجه داشته باشد كه به همراه داشتن جزوه، كتاب، يادداشت، كيف دستي، ساك دستي، ماشين حساب، تلفن همراه، پيجر و نظاير آن در جلسه آزمون ممنوع است و اگر داوطلبي سهواً يا عمداً يكي از اين وسايل را به همراه داشته باشد، برابر مقررات مربوط به تقلب و تخلف كه در اطلاعيه توزيع كارت براي اطلاع داوطلبان درج خواهد شد به عنوان متقلب تلقي و برابر مقررات با وي برخورد خواهد شد.

* تا فرصت باقي است، درس ها را مرور كنيد

معاون اجرايي سازمان سنجش گفت: با اشاره به اينكه سؤالات امتحاني از كتب و منابع اعلام شده در دفترچه راهنماي شماره يك آزمون سراسري سال 86 طراحي شده است و كتابها همان كتابهايي است كه در دوران تحصيل براي آنها تدريس شده، لذا به داوطلبان توصيه مي كنيم كه با توجه به برنامه ريزي هايي كه از قبل داشته اند در اين فرصت باقي مانده نيز با مطالعه مواد درسي كه به مطالعه بيشتري نياز دارند به مرور مطالب ياد گرفته شده بپردازند تا با توكل بر خداوند، باور نمودن خود، اعتماد به نفس و به دور از اضطراب و نگراني بتوانند به موقع در جلسه آزمون حاضر شوند و مطمئن باشند به اندازه اي كه زحمت كشيده اند از نتيجه زحمات خودشان بهره مند خواهند شد.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها