کد خبر: ۱۹۴۸۸
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۶ - ۲۴ خرداد ۱۳۸۶ - 14 June 2007
"انعکاس"خراسان

 

•؛عصر‭ ‬ايران‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬
؛‮:‬‭ ‬در‭ ‬سفر‭ ‬چندي‭ ‬پيش‭ ‬محمود‭ ‬احمدي‮ ‬نژاد‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬به‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربي،‭ ‬امير‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬اعضاي‭ ‬هيئت‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬خبرنگاران‭ ‬ساعت هاي‭ ‬طلا‭ ‬اهدا‭ ‬كرد‭ ‬اما‭ ‬رياست‭ ‬جمهوري‭ ‬از‭ ‬خبرنگاران‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬افرادي‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬ساعت ها‭ ‬را‭ ‬دريافت‭ ‬كرده‭ ‬بودند،‭ ‬خواسته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بيت المال‭ ‬دهند‭ ‬زيرا‭ ‬حتما‭ ‬اماراتي‮ ‬ها‭ ‬انتظار‭ ‬اقدامي‭ ‬مشابه‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬كشورمان‭ ‬خواهند‭ ‬داشت‮.‬


•؛آفتاب‭ ‬نوشت‮:‬
؛‭ ‬مقامات‭ ‬ناظر‭ ‬بر‭ ‬معاملات‭ ‬تسليحاتي‭ ‬آمريكا‭ ‬مي‮ ‬گويند،‭ ‬ايران‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نفوذ‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬دلالان‭ ‬تسليحات،‭ ‬موفق‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬حداقل‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬مورد‭ ‬از‭ ‬حراج هاي‭ ‬پنتاگون،‭ ‬لوازم‭ ‬يدكي‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬براي‭ ‬جنگنده هاي‭ ‬F14‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تهيه‭ ‬كند‮.‬


•؛بازتاب‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬‭ ‬
؛‮:‬‭ ‬با‭ ‬تشديد‭ ‬انتشار‭ ‬اخباري،‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬به‭ ‬نتيجه‭ ‬رسيدن‭ ‬تلاش هاي‭ ‬باندهاي‭ ‬مافياي‭ ‬اقتصاد‭ ‬ايران‭ ‬براي‭ ‬تغيير‭ ‬سردار‭ ‬نقدي‭ ‬رئيس‭ ‬ستاد‭ ‬قاچاق‭ ‬كالا‭ ‬و‭ ‬ارز،‭ ‬نگراني‮ ‬هاي‭ ‬گسترده اي‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬گروه هاي‭ ‬عدالت طلب‭ ‬اصول گرايان‭ ‬ايجاد‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬


•؛آفتاب‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬‭ ‬
؛‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬حكيم‭ ‬رهبر‭ ‬بزرگ ترين‭ ‬حزب‭ ‬سياسي‭ ‬شيعيان‭ ‬عراق‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬بازگشته‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬براي‭ ‬درمان‭ ‬بيماري‭ ‬حادش‭ ‬تحت‭ ‬معالجات‭ ‬بيشتر‭ ‬قرار‭ ‬گيرد‮.‬‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬يك‭ ‬مشاور‭ ‬نزديك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬حكيم،‭ ‬وي‭ ‬از‭ ‬سرطان‭ ‬ريه‭ ‬رنج‭ ‬مي‮ ‬برد‮.‬


•؛الف‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬
؛گفته‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬بندهاي‭ ‬قانون‭ ‬تسهيل‭ ‬ازدواج‭ ‬جوانان‭ ‬كه‭ ‬‮٨١‬‭ ‬ماه‭ ‬پيش‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬شوراي‭ ‬اسلامي‭ ‬به‭ ‬تصويب‭ ‬رسيد،‭ ‬انجام‭ ‬نشده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬بيشتر‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬طلبد‮.‬


•؛آفتاب‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬
؛‭ ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬اخبار‭ ‬رسيده،‭ ‬دولت‭ ‬نهم‭ ‬برنامه هاي‭ ‬گسترده اي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬جشن ها‭ ‬و‭ ‬افتتاح‭ ‬پروژه هاي‭ ‬دولتي‭ ‬به‭ ‬مناسبت‭ ‬سوم‭ ‬تير،‭ ‬سالگرد‭ ‬انتخاب‭ ‬احمدي‮ ‬نژاد‭ ‬به‭ ‬رياست‭ ‬جمهوري‭ ‬تدارك‭ ‬ديده‭ ‬است‮.‬


•؛‮«‬‭ ‬بازتاب‭ ‬‮»‬‭ ‬نوشت‮:‬‭ ‬
؛‮:‬‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬اعضاي‭ ‬هيئت‭ ‬وزيران‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬سايت،‭ ‬ضمن‭ ‬انتقاد‭ ‬شديد‭ ‬از‭ ‬فضاي‭ ‬رسانه اي‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬انتخاب‭ ‬شهردار‭ ‬تهران‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬احتياط‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬براي‭ ‬ايجاد‭ ‬نشدن‭ ‬شايبه‭ ‬سياسي‭ ‬درباره‭ ‬دخالت‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬در‭ ‬انتخاب‭ ‬شهردار،‭ ‬تا‭ ‬حدي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬ايشان‭ ‬حتي‭ ‬با‭ ‬تشكيل‭ ‬جلسه‭ ‬تعدادي‭ ‬از‭ ‬اعضاي‭ ‬شوراي‭ ‬شهر‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬انتخاب‭ ‬شهردار‭ ‬موافقت‭ ‬نكردند‮.‬


•؛سپهر‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬
؛‭ ‬گفته‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬تعدادي‭ ‬از‭ ‬امضاكنندگان‭ ‬نامه‭ ‬اقتصاددانان‭ ‬به‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬از‭ ‬اصل‭ ‬و‭ ‬مفاد‭ ‬نامه‭ ‬اظهار‭ ‬تعجب‭ ‬و‭ ‬بي‮ ‬اطلاعي‭ ‬كردند‮.‬‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬امضاكنندگان‭ ‬نامه‭ ‬كه‭ ‬خواست‭ ‬نامش‭ ‬فاش‭ ‬نشود،‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬فرشاد‭ ‬مومني،‭ ‬ستاري‮ ‬فر‭ ‬و‭ ‬عبده‭ ‬تبريزي‭ ‬بانيان‭ ‬اصلي‭ ‬تهيه‭ ‬اين‭ ‬نامه‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬قصد‭ ‬داشتند‭ ‬نامه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬امضاي‭ ‬افرادي‭ ‬چون‭ ‬عارف؛‭ ‬صفدر‭ ‬حسيني‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬تن‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬اقتصاددانان‭ ‬موسسه‭ ‬باران‭ ‬يا‭ ‬اقتصادداناني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬اصلاح طلبان‭ ‬مطرح‭ ‬هستند،‭ ‬برسانند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬مخالفت‭ ‬آنها‭ ‬مواجه‭ ‬شدند‮.‬

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)