کد خبر ۱۹۴۸۸
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۶ - ۲۴ خرداد ۱۳۸۶ - 14 June 2007
"انعکاس"خراسان

 

•؛عصر‭ ‬ايران‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬
؛‮:‬‭ ‬در‭ ‬سفر‭ ‬چندي‭ ‬پيش‭ ‬محمود‭ ‬احمدي‮ ‬نژاد‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬به‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربي،‭ ‬امير‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬اعضاي‭ ‬هيئت‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬خبرنگاران‭ ‬ساعت هاي‭ ‬طلا‭ ‬اهدا‭ ‬كرد‭ ‬اما‭ ‬رياست‭ ‬جمهوري‭ ‬از‭ ‬خبرنگاران‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬افرادي‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬ساعت ها‭ ‬را‭ ‬دريافت‭ ‬كرده‭ ‬بودند،‭ ‬خواسته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بيت المال‭ ‬دهند‭ ‬زيرا‭ ‬حتما‭ ‬اماراتي‮ ‬ها‭ ‬انتظار‭ ‬اقدامي‭ ‬مشابه‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬كشورمان‭ ‬خواهند‭ ‬داشت‮.‬


•؛آفتاب‭ ‬نوشت‮:‬
؛‭ ‬مقامات‭ ‬ناظر‭ ‬بر‭ ‬معاملات‭ ‬تسليحاتي‭ ‬آمريكا‭ ‬مي‮ ‬گويند،‭ ‬ايران‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نفوذ‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬دلالان‭ ‬تسليحات،‭ ‬موفق‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬حداقل‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬مورد‭ ‬از‭ ‬حراج هاي‭ ‬پنتاگون،‭ ‬لوازم‭ ‬يدكي‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬براي‭ ‬جنگنده هاي‭ ‬F14‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تهيه‭ ‬كند‮.‬


•؛بازتاب‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬‭ ‬
؛‮:‬‭ ‬با‭ ‬تشديد‭ ‬انتشار‭ ‬اخباري،‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬به‭ ‬نتيجه‭ ‬رسيدن‭ ‬تلاش هاي‭ ‬باندهاي‭ ‬مافياي‭ ‬اقتصاد‭ ‬ايران‭ ‬براي‭ ‬تغيير‭ ‬سردار‭ ‬نقدي‭ ‬رئيس‭ ‬ستاد‭ ‬قاچاق‭ ‬كالا‭ ‬و‭ ‬ارز،‭ ‬نگراني‮ ‬هاي‭ ‬گسترده اي‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬گروه هاي‭ ‬عدالت طلب‭ ‬اصول گرايان‭ ‬ايجاد‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬


•؛آفتاب‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬‭ ‬
؛‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬حكيم‭ ‬رهبر‭ ‬بزرگ ترين‭ ‬حزب‭ ‬سياسي‭ ‬شيعيان‭ ‬عراق‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬بازگشته‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬براي‭ ‬درمان‭ ‬بيماري‭ ‬حادش‭ ‬تحت‭ ‬معالجات‭ ‬بيشتر‭ ‬قرار‭ ‬گيرد‮.‬‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬يك‭ ‬مشاور‭ ‬نزديك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬حكيم،‭ ‬وي‭ ‬از‭ ‬سرطان‭ ‬ريه‭ ‬رنج‭ ‬مي‮ ‬برد‮.‬


•؛الف‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬
؛گفته‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬بندهاي‭ ‬قانون‭ ‬تسهيل‭ ‬ازدواج‭ ‬جوانان‭ ‬كه‭ ‬‮٨١‬‭ ‬ماه‭ ‬پيش‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬شوراي‭ ‬اسلامي‭ ‬به‭ ‬تصويب‭ ‬رسيد،‭ ‬انجام‭ ‬نشده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬بيشتر‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬طلبد‮.‬


•؛آفتاب‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬
؛‭ ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬اخبار‭ ‬رسيده،‭ ‬دولت‭ ‬نهم‭ ‬برنامه هاي‭ ‬گسترده اي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬جشن ها‭ ‬و‭ ‬افتتاح‭ ‬پروژه هاي‭ ‬دولتي‭ ‬به‭ ‬مناسبت‭ ‬سوم‭ ‬تير،‭ ‬سالگرد‭ ‬انتخاب‭ ‬احمدي‮ ‬نژاد‭ ‬به‭ ‬رياست‭ ‬جمهوري‭ ‬تدارك‭ ‬ديده‭ ‬است‮.‬


•؛‮«‬‭ ‬بازتاب‭ ‬‮»‬‭ ‬نوشت‮:‬‭ ‬
؛‮:‬‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬اعضاي‭ ‬هيئت‭ ‬وزيران‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬سايت،‭ ‬ضمن‭ ‬انتقاد‭ ‬شديد‭ ‬از‭ ‬فضاي‭ ‬رسانه اي‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬انتخاب‭ ‬شهردار‭ ‬تهران‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬احتياط‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬براي‭ ‬ايجاد‭ ‬نشدن‭ ‬شايبه‭ ‬سياسي‭ ‬درباره‭ ‬دخالت‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬در‭ ‬انتخاب‭ ‬شهردار،‭ ‬تا‭ ‬حدي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬ايشان‭ ‬حتي‭ ‬با‭ ‬تشكيل‭ ‬جلسه‭ ‬تعدادي‭ ‬از‭ ‬اعضاي‭ ‬شوراي‭ ‬شهر‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬انتخاب‭ ‬شهردار‭ ‬موافقت‭ ‬نكردند‮.‬


•؛سپهر‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬
؛‭ ‬گفته‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬تعدادي‭ ‬از‭ ‬امضاكنندگان‭ ‬نامه‭ ‬اقتصاددانان‭ ‬به‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬از‭ ‬اصل‭ ‬و‭ ‬مفاد‭ ‬نامه‭ ‬اظهار‭ ‬تعجب‭ ‬و‭ ‬بي‮ ‬اطلاعي‭ ‬كردند‮.‬‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬امضاكنندگان‭ ‬نامه‭ ‬كه‭ ‬خواست‭ ‬نامش‭ ‬فاش‭ ‬نشود،‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬فرشاد‭ ‬مومني،‭ ‬ستاري‮ ‬فر‭ ‬و‭ ‬عبده‭ ‬تبريزي‭ ‬بانيان‭ ‬اصلي‭ ‬تهيه‭ ‬اين‭ ‬نامه‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬قصد‭ ‬داشتند‭ ‬نامه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬امضاي‭ ‬افرادي‭ ‬چون‭ ‬عارف؛‭ ‬صفدر‭ ‬حسيني‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬تن‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬اقتصاددانان‭ ‬موسسه‭ ‬باران‭ ‬يا‭ ‬اقتصادداناني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬اصلاح طلبان‭ ‬مطرح‭ ‬هستند،‭ ‬برسانند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬مخالفت‭ ‬آنها‭ ‬مواجه‭ ‬شدند‮.‬

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری