کد خبر ۱۹۵۷۶
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۶ - ۲۷ خرداد ۱۳۸۶ - 17 June 2007
نتایج حاصل از این بررسی مقدار و میزان هزینه صرف شده در هر یک از اقلام مصرفی خانوار را در سطح شهرهای مورد بررسی، در هر یکی از استان‌های کشور و در نهایت در کل کشور مشخص می نماید.


بانک مرکزی در گزارشی دلایل تجدیدنظر در سال پایه محاسبات مربوط به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را اعلام کرد.

به گزارش مهر به نقل از روباط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک به عنوان مرجع رسمی تهیه و اعلام نرخ تورم، که از جمله شاخص های اقتصادی است، عهده دار حفظ دقت و صحت شاخص مذکور می باشد و محاسبات لازم را طبق اصول استاندارد پذیرفته شده در مجامع علمی  آماری بین المللی انجام می دهد.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که درصد تغییر سالانه آن شاخص تورم را نشان می دهد، بر مبنای تغییرات قیمت سبدی منتخب از اقلام  مصرفی خانوارهای شهری محاسبه می شود. انتخاب اقلام مشمول شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس  نتایج حاصل از یک بررسی مستقل به عنوان بررسی بودجه خانوارهای شهری صورت می گیرد.

بدین ترتیب که در سال پایه بررسی نمونه جامعی از خانوارهای شهرنشین صورت می گیرد و در آن کلیه هزینه ها و درآمدهای آنها  پرسش و نتایج حاصل از آن به طریق علمی به کل جامعه شهری تعمیم داده می شود.

نتایج حاصل از این بررسی مقدار و میزان هزینه صرف شده در هر یک از اقلام مصرفی خانوار را در سطح شهرهای مورد بررسی، در هر یکی از استان‌های کشور و در نهایت در کل کشور مشخص می نماید و بر اساس آن اهمیت نسبی هر قلم مصرفی خانوار در سال پایه که عبارت است از نسبت هزینه هر قلم به کل هزینه‌های خانوار محاسبه شده و به عنوان وزن اقلام در نظر گرفته می شود.

از بین این اقلام پراهمیت‌‌ترین آنها از منظر میزان هزینه نسبی، پیش بینی روند آتی مصرف آنها، وضعیت اهمیت صادرات اقلام تولید شده در کشور و فراهم بودن امکان قیمت گیری مستمر از آنها در هر یکی از شهرهای نمونه انتخاب می گردند و در فاصله دو سال پایه متوالی این سبد و وزن های منتسب به هر قلم ثابت باقی می ماند و تغییرات قیمت اقلام منتخب مبنای محاسبه شاخص تورم  قرار می گیرد. با فاصله گرفتن از سال پایه و با توجه به تغییرات رخ داده در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک، الگوی مصرفی خانوارهای شهری به تدریج تغییر می نماید.

ضرایب اهمیت اقلام مصرفی خانوار همه ساله به وسیله نتایج بررسی بودجه خانوار کنترل می شود، چنانچه تفاوت معنی داری بین وزن اقلام مصرفی خانوار در سال پایه و نتایج حاصل از بررسی  بودجه خانوار در سال های بعد ایجاد شود، شرایط مذکور  تغییر در سال پایه که به معنی تغییر در سبد منتخب اقلام مصرفی خانوارها و وزن های منتسب و هر قلم می باشد را الزام آور می نماید.

از آنجا که شاخص های قیمت نتایج عملکرد اقتصادی سال های قبل را نیز طبیعی می نماید لذا در سال های اخیر تصمیم گرفته شده که سال پایه منطبق با سال شروع برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی  اجتماعی کشور باشد.

بر این اساس سال 1383 که سال شروع برنامه توسعه چهارم می باشد به عنوان سال پایه جدید انتخاب شد.

تجدیدنظرهای صورت گرفته در سال پایه محاسبات مربوط به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ابتدا تاکنون به ترتیب سال‌های 1315 ، 1338، 1348، 1353، 1361 ، 1369 و 1376 بوده است  و تجدیدنظر اخیر نیز که در سال 1383 صورت گرفته به دنبال تغییرات مشاهده شده در الگوی مصرفی خانوارهای شهری در سال های اخیر بوده است و بر اساس آن تعداد اقلام مشمول شاخص از 310 قلم کالا و خدمت منتخب در سال پایه 1376 به 359 قلم کالا و خدمت رسید و وزن اقلام مشترک در دو سبد قبلی و سبد تجدیدنظر شده نیز بر اساس آخرین نتایج حاصل از بررسی هزینه خانوار در سال 1383 به هنگام شد.

تعداد شهرهای مورد بررسی از 72 شهر در سال پایه 1376 نیز با توجه به تقسیمات جدید کشوری به 75 شهر در سال 1383 افزایش یافت.

فرمول محاسباتی مربوط به این شاخص همچنان فرمول لاسپیرز است که بر اساس استانداردهای موجود، سبد اقلام و وزن های منتسب به آنها در سال پایه فعلی را تا  سال پایه بعد ثابت فرض می کند.

بنابراین با توجه به مراتب فوق در بانک مرکزی در مورد نحوه محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر پایه تجدیدنظر سال 1383 تغییری  صورت نگرفته است.

شاخص‌های قیمت از نماگرهای مهم اقتصادی محسوب می شوند که در کنار سایر شاخص های اقتصادی علاوه بر نمایان نمودن نتایج عملکرد اقتصادی در دوره های زمانی، جهت تعیین روند سیاست گذاری های آتی نیز مورد استفاده قرارمی گیرند.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری