کد خبر: ۱۹۶۲۲۶
تاریخ انتشار: ۱۷:۴۷ - ۱۷ دی ۱۳۹۰ - 07 January 2012
در اين ليست عنوان 188 محصول مورد اشاره قرار گرفته كه از انواع ميوه‌، سبزي، لبنيات تا ذرت شيرين، زيتون، مارچوبه، سيب‌زميني و ميگو در اين ليست مشاهده مي‌شود.

حاصل همه ابلاغ‌هاي وزارت جهادكشاورزي به وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر ممنوعيت ثبت سفارش واردات محصولات كشاورزي 188 محصول است كه ديگر ثبت سفارش آن‌ها نبايد انجام شود.

به گزارش ايسنا در اين ليست عنوان 188 محصول مورد اشاره قرار گرفته كه از انواع ميوه‌، سبزي، لبنيات تا ذرت شيرين، زيتون، مارچوبه، سيب‌زميني و ميگو در اين ليست مشاهده مي‌شود.

براساس ليستي كه هم‌اكنون اداره ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ايران طبق آن عمل مي‌كند، اين محصولات عبارتند از:

رديف ـ تعرفه ـ شرح كالا

1- 02071100 - گوشت واحشا خوراكي از مرغ و خروس خانگي بريده نشده به صورت قطعات تازه يا سرد كرده

2- 02071200 - گوشت واحشا خوراكي بريده نشده به صورت قطعات منجمد

3ـ 02071300 ـ قطعات و احشا تازه يا سرد كرده

4ـ 04011000 ـ شير و خامه شير غليظ نشده بدون افزودن قند يا مواد شيرين كننده كه ميزان مواد چرب آن از يك درصد وزني بيشتر نباشد

5 - 04012000 - شير و خامه شير غليظ نشده بدون افزودن قند يا مواد شيرين كننده كه ميزان مواد چرب آن بيش از يك درصد ولي از شش درصد وزني بيشتر نباشد

6- 04013000 - شير و خامه شير غليظ نشده بدون افزودن قند يا مواد شيرين‌كننده كه ميزان مواد چرب آن بيشتر از شش درصد وزني باشد

7-04021090 ـ شير و خامه شير، غليظ شده، يا به آن قند يا ساير مواد شيرين كننده ديگر اضافه شده، ساير به استثنا شير خشك اطفال

8-04022190 ـ ساير(شير و خامه شير، غليظ شده، يا به آن قند يا ساير مواد شيرين كننده ديگر اضافه شده)

9-04022900 ـ ساير(شير و خامه شير، غليظ شده، يا به آن قند يا ساير مواد شيرين كننده ديگر اضافه شده)

10-04029100 ـ ساير(شير و خامه شير، غليظ شده، يا به آن قند يا ساير مواد شيرين كننده ديگر اضافه شده )

- بدون افزودن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده

11-04029900 ـ ساير(شير و خامه شير، غليظ شده، يا به آن قند يا ساير مواد شيرين كننده ديگر اضافه شده )

12-040310 و 04031010 ـ ماست و فرآورده‌هاي مخصوص تغذيه كودكان شير خوار

13-04031090 - ساير( دوغ، شير و خامه بسته شده، ماست، كفير و ساير شيرها و خامه‌هاي تخمير شده يا ترش شده، غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين كننده افزوده شده يا خوشبوشده يا به آن ميوه يا كاكائو افزوده شده باشد.) ساير

14-040390 و 04039010 ـ ساير ( دوغ، شير و خامه بسته شده، ماست، كفير و ساير شيرها و خامه‌هاي تخمير شده يا ترش شده، غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين كننده افزوده شده يا خوشبوشده يا به آن ميوه يا كاكائو افزوده شده باشد.) و

فرآورده‌هاي تغذيه كودكان شيرخوار

15 ـ 04039090 ـ ساير ( دوغ، شير و خامه بسته شده، ماست، كفير و ساير شيرها و خامه‌هاي تخمير شده يا ترش شده، غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين كننده افزوده شده يا خوشبوشده يا به آن ميوه يا كاكائو افزوده شده باشد.)

16- 04052000 - خميرهاي لبني براي ماليدن روي نان

17-0405900 - ساير ( كره و ساير چربي‌هاي و روغني‌هاي مشتق از شير، خميرهاي لبني براي ماليدن روي نان)

18-04061000 - پنير تازه، همچنين پنير حاصل از آب پنير و كشك

19-04062000 - پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع

20 - 04062000 - پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع

21- 04064000 - پنير داراي رگه‌هاي كپك آبي رنگ و ساير پنيرهاي حاوي رگه توليد شده از طريق ركفورت

22-04069000 - ساير پنيرها

23-0409000 - عسل طبيعي

24-07019000 - ساير ( سيب زميني، تازه يا سرد كرده)

25-07020000 - گوجه فرنگي، تازه يا سر كرده

26-07031000 - پياز و موسير

27-07032000 - سير

28-07039000 - تره فرنگي و ساير سبزيجات سيرگونه

29-07041000 - گل كلم و گل كلم بروكولي

30-07042000 - كلم بروكسل

31-07049000 - ساير( كلم، گل كلم، كلم پيچ، كلم قمري و محصولات خوراكي همانند از نوع تازه يا سرد كرده)

32-07051900 - كاهو و ساير_( كاهو وكاسني، تازيه يا سرد كرده)

33-07052100 - كاسني و كاسني سالادي

34 -

07052900 - ساير ( كاهو وكاسني، تازيه يا سرد كرده)

35-07061000 - هويج و شلغم

36-07069000 - ساير( هويج، شلغم، چغندر سالاد، شنگ، كرفس غده‌دار، ترب و ريشه‌هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده)

37-07082000 - لوبيا

38-07089000 - ساير سبزيجات غلافدار

39-07092000 - مارچوبه

40-07095100 - قارچ‌ها از نوع آگاريكوس

41-07095900 - ساير ( ساير سبزيجات، تازه يا سرد كرده)

42-07096000 - فلفل فرنگي

43-07099000 - ساير ( ساير سبزيجات، تازه يا سرد كرده)

44-07101000 - سيب‌زميني

45-07102200 - سبزيجات غلافدار، غلاف‌كنده يا غلاف‌نكنده و لوبيا

46-07102900 - ساير ( سبزيجات، نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده)

47-07103000 - اسفناج، اسفناج زلاندنو و اسفناج رومي يا كوهي

48-07108000 - ساير سبزيجات

49-07109000 - مخلوط سبزيجادت

50-07112000 - زيتون

51-07115100 - قارچ از نوع آگاريكوس

52-07115900 - ساير ( سبزيجات سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد)

53-07119000 - ساير سبزيجات ،مخلوط سبزيجات

54-07122000 - پياز

55-07123200 - قارچ سياه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستوران‌هاي چيني

56-07123300 - قارچ ژلاتين طلايي يا نارنجي رنگ زمستان

57-07123900 - ساير( سبزيجات خشك شده، حتي بريده شده به قطعات يا قاچ شده يا خرد شده يا كوبيده يا ساييده شده،‌اما آماده نشده به نحوي ديگر)

58-07129010 - سير خشك شده

59-07129090 - ساير ( سبزيجات خشك شده، حتي بريده شده به قطعات يا قاچ شده يا خرد شده يا كوبيده يا ساييده شده،‌اما آماده نشده به نحوي ديگر)

60-08101900 - نارگيل و

ساير ( نارگيل، گردوي برزيل، بادام هندي،‌تازه يا خشك شده،‌حتي پوست كنده)

61-08012100 - گردوي برزيل با پوست

62-08012200 - گردوي برزيل بدون پوست

63-08013100 - بادام هندي با پوست

64-08013200 - بادام هندي بدون پوست

65-08021100 بادام با پوست

66-08021200- بادام بدون پوست

67-08022100 - فندق با پوست

68-08022200 - فندق بدون پوست

69-8023100 - گردوي معمولي با پوست سخت

70-8023200 - گردوي معمولي بدون پوست سخت

71-08024000 - شاه بلوط و بلوط

72-080250 و 08025010- پسته و انواع پسته خندان

73-08025020 انواع پسته ناخندان (دهان بسته)

74-08025030 - مغز پسته

75-08025040 - مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته

76-08025090 - ساير ( ساير ميوه‌هاي سخت پوست، تازه يا خشك، حتي پوست كنده)

77-08026000 - پندوك (فندق) ،‌ماكاداميا

78-08029000 - ساير ( ساير ميوه‌هاي سخت پوست، تازه يا خشك، حتي پوست كنده)

79-080410 و 08041010- خرما و استعمران

80-08041020 - خرماي كبكاب

81-08041030 - خرماي پياروم

82-08041040 - خرماي مضافتي

83-08041050 - خرماي شاهاني

84-08041060 - خرماي زاهدي

85-08041090 - ساير ( خرما‌،انجير، آناناس، خوج، گلابي هندي، انبه، حوزانجبان، تازه يا خشك كرده)

86-08042000 - انجير

87-08043000 - آناناس

88-08044000 - خوج

89-08045000 - گلابي هندي،‌انبه و جوزانجبان

90-08051000 - پرتقال

91-08052000 - نارنگي

92-08054000 - گريپ فروت شامل دارابي‌ها

93-08055000 - ليمو و ليموترش كوچك

94-08059000 - ساير ( مركبات، تازه يا خشك كرده)

95-08061000 - انگور تازه

96-080620 و 08062010- انگور خشك كرده و مويز

97-08062020 - انگور تيزابي دانه‌دار

98-08062030 - انگور تيزابي بي‌دانه

99-08062040 - انگور آفتابي دانه‌دار

100- 08062050 - انگور آفتابي بي‌دانه

101-08062060 - انگور انگوري بي‌دانه

102-08062070 - انگور كاشمري سبز بي‌دانه

103-08062080 - انگور كاشمري سبزدانه‌دار

104-08062090 - ساير (انگور تازه يا خشك كرده)

105-08071100 - خربزه و همانند از جمله هندوانه و هندوانه

106-08071900 - ساير (خربزه وهمانند ، از جمله هندوانه و پاپايا، تازه)

107-08072000 - پاپايا

108-08081000 - سيب

109-080820 و 08082010- گلابي و به و گلابي

110- 08082020 - به

111-08091000 - زردآلو

112-080920 و

08092010- گيلاس، آلبالو و گيلاس

113-08092020 - آلبالو

114-08093000 - هلو و همچنين شليل و شفتالو

115-08094000 - آلو و گوجه

116-08101000 - توت فرنگي

117-08102000 - تمشك، توت كوهي، توت درختي،‌ توت تمشكي

118-08104000 - مورد صحرايي، زغال اخته، و ساير ميوه‌ها از جنس قره‌قاط

119-08105000 - كيوي

120-08106000 - دوريان(ميوه درخت كلا يا قهوه سوداني)

121-081090 و 08109010 - ساير (ساير ميوه‌ها،‌تازه ) و انار

122-08109020 - زرشك

123-08109030 - عناب

124-08109090 - ساير (ساير ميوه‌ها،‌تازه )

125-08111000 - توت فرنگي

126-08112000 - تمشك، توت كوهي، توت درختي، توت تمشكي وانگور فرنگي خوشه‌اي يا انگور فرنگي سبز و درشت

127-08119000 - ساير (ميوه‌هاي نپخته يا پخته شده در آب يا با بخار، يخ زده حتي اگر به آن قند يا ساير مواد شيرين كننده افزوده شده باشد)

128-08121000 - گيلاس وآلبالو ( ميوه‌هاي محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد (مثلا به وسيله گاز سولفور و يا در آب نمك،‌آب گوگردي يادر ساير محلول‌هاي محافظ كننده موقت)

129-08129000 - ساير ( ميوه‌هاي محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد (مثلا به وسيله گاز سولفور و يا در آب نمك،‌آب گوگردي يادر ساير محلول‌هاي محافظ كننده موقت)

130-08131000 - زردآلو ( ميوه‌هاي خشك كرده، غير از ميوه‌هاي مشمول شماره‌هاي 0801 تا 0806 ،‌مخلوط ميوه‌هاي سخت پوست يا ميوه‌هاي خشك كرده اين فصل)

131-08132000 - آلو ( ميوه‌هاي خشك كرده، غير از ميوه‌هاي مشمول شماره‌هاي 0801 تا 0806 ،‌مخلوط ميوه‌هاي سخت پوست يا ميوه‌هاي خشك كرده اين فصل)

132-08133000 سيب ( ميوه‌هاي خشك كرده، غير از ميوه‌هاي مشمول شماره‌هاي 0801 تا 0806 ،‌مخلوط ميوه‌هاي سخت پوست يا ميوه‌هاي خشك كرده اين فصل)

133-08134000 - ساير ميوه‌ها ( ميوه‌هاي خشك كرده، غير از ميوه‌هاي مشمول شماره‌هاي 0801 تا 0806 ،‌مخلوط ميوه‌هاي سخت پوست يا ميوه‌هاي خشك كرده اين فصل)

134-08135000 - مخلوط ميوه‌هاي سخت پوست يا مخلوط ميوه‌هاي خشك كرده اين فصل

135-08140000 - پوست مركبات يا پوست خربزه و همانند (از جمله پوست هندوانه) تازه، يخ زده، خشك كرده عرضه شده در آب نمك، در آب گوگردي يا در ساير محلول‌هاي محفاظت كننده موقت

136-11010000 - آرد گندم يا آرد مخلوط گندم وچاودار

137-12021000 - بادام زميني (آراشيد) تفت داده شده يا به نحو ديگر پخته نشده، حتي پوست كنده يا خرد شده با پوست

138-12022000 - بادام زميني (آراشيد) تفت داده شده يا به نحو ديگر پخته نشده، حتي پوست كنده يا خرد شده پوست كنده، حتي خرد شده

139-16010000 - سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشا يا از خون، فرآورده‌هاي غذايي براساس اين محصولات

140 - 160210 و 16021010- فرآورده‌هاي هموژنيزه و غذاهاي رژيمي (چيكن ميت)

141-16021090 - ساير ( ساير فرآورده‌ها و كنسروهاي گوشت، احشا يا خون)

142-16022000 - ساير فرآورده‌ها و كنسروهاي گوشت، احشا يا خون از جگر حيوانات

143-16023100 - ساير فرآورده‌ها و كنسروهاي گوشت، احشا يا خون از پرندگان خانگي مشمول شماره 0105

از بوقلمون

144- 16023200 - ساير فرآورده‌ها و كنسروهاي گوشت، احشا يا خون از مرغ و خروس خانگي

145-16023900 - ساير ( ساير فرآورده‌ها و كنسروهاي گوشت، احشا يا خون)

146-16024100 - ساير فرآورده‌ها و كنسروهاي گوشت، احشا يا خون از نوع خوك و ژامبون و قطعات آن

147-16024200 - ساير فرآورده‌ها و كنسروهاي گوشت، احشا يا خون، سردست و قطعات آن

148-16024900 - ساير فرآورده‌ها و كنسروهاي گوشت، احشا يا خون، ساير و همچنين مخلوط‌ها

149-16025000 - ساير فرآورده‌ها و كنسروهاي گوشت، احشا يا خون از نوع گاو

150-16029000 - ساير، همچنين فرآورده‌هاي خون حيوانات ( ساير فرآورده‌ها و كنسروهاي گوشت، احشا يا خون)

151-16030000 - عصاره و شيره گوشت، يا قشرداران، صدف‌داران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات

152-16041100 - ماهي، ‌كامل يا قطعه قطعه شده به استثنا ماهي قيمه شده و ماهي آزاد

153-16041200 - شاه‌ماهي

154-16041300 - ماهي ساردين، ساردين كوچك

155-16041400 - ماهي تن، ليستاتو و بونيت

156-16041500 - ماهي مكرل

157-16041600 - ماهي كولي، آنچوي

158-16041900 - ساير ( فرآورده‌ها و كنسروهاي ماهي، خاويار و بدل خاويار تهيه شده ازتخم ماهي)

159-16042000 - ساير فرآورده‌هاي يا كنسروهاي ماهي

160-16043000 - خاويار و بدل خاويار

161-16051000 - خرچنگ دم‌كوتاه

162-16052000 - ميگو و روبيان

163-16053000 - لابستر دريايي

164-16054000 - ساير قشرداران

165-16059000 - ساير (قشرداران، صدف داران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات، آماده شده يا كنسرو شده)

166-20011000 - خيار و خيار ريز(خيار ترشي)

167- 20019000 - ساير ( سبزيجات، ميوه‌ها و ساير اجزا خوراكي، نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه

)

168-20021000 - گوجه فرنگي، كامل يا به صورت قطعه قطعه

169-200290 و 20029010 - ساير ( گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده به جز در سركه يا در جوهر سركه) و رب گوجه فرنگي

170-20029010 - ساير ( گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده به جز در سركه يا در جوهر سركه)

171-20031000 - قارچ از گونه آگاريكوس

172-20032000 - دنبلان زميني

173-20039000 - ساير (قارچ و دنبالان زميني، آماده يا محفوظ شده به جز در سركه يا درجوهر سركه)

174-20041000 - سيب‌زميني

175-20049000 - ساير سبزيجات و مخلوط‌هاي آن‌ها (ساير سبزيجات آماده يا محفوظ شده به جز در سركه يا در جوهر سركه، يخ زده، غيراز محصولات مشمول شماره 2006)

176-20051000 - سبزيجات هموژنيزه

177-20052000 - سيب‌زميني

178-20054000 - نخود فرنگي

179-20055100 - لوبيا و لوبيا به صورت دانه

180-20055900 - ساير (ساير سبزيجات آماده يا محفوظ شده به جز در سركه يا جوهر سركه، يخ نزده، غير از محصولات مشمول شماره 2006)

181-20056000 - مارچوبه

182-20057000 - زيتون

183-20058000 - ذرت شيرين

184-20059100 - ساير سبزيجات و مخلوط‌هاي سبزيجات و جوانه بامبو

185-20059900 - ساير (ساير سبزيجات آماده يا محفوظ شده به جز در سركه يا جوهر سركه، يخ نزده، غير از محصولات مشمول شماره 2006)

186-20060000 - سبزيجات، ميوه، ميوه‌هاي سخت پوست، پوست ميوه و ساير اجزا نباتات، محفوظ شده در قند

187-20081100 - بادام زميني

188-20081900 - ساير همچنين مخلوط‌ها (ميوه و ساير اجزا خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده به نحويد يگر، با يا بدون افزودن قند يا ساير مواد شيرين كننده يا الكل كه درجاي ديگر گفته نشد و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.)

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)