کد خبر ۱۹۶۲۹
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۷ - ۲۷ خرداد ۱۳۸۶ - 17 June 2007
فرزانه آئيني

در منطقه صنعتي عسلويه كاستي‌هايي وجود دارد كه شايستهء‌ اين قطب صنعتي نيست.»

جمله فوق حاصل بازديد دو روزه اعضاي كميسيون انرژي از اين منطقه صنعتي كشور است، بازديدكنندگان از عسلويه معتقدند كاستي‌هايي در آن‌جا وجود دارد كه زيبنده و شايسته اين قطب صنعتي كشور نيست.

اعضاي كميسيون انرژي معتقدند:‌نيروهاي متخصص و كارشناسان داخلي حداكثر تا دههء آينده به خودكفايي براي بهسازي و تكميل پروژه‌هاي پتروشيمي و صنعتي اين منطقه خواهند رسيد، اين در حالي است كه حضور متخصصان كشورهاي منطقه و به ويژه قدرتمند غربي را نيز اهرمي براي تسهيل روند پيشرفت عسلويه محسوب مي‌كنند.

آن‌ها معتقدند،حضور كارشناسان و متخصصان خارجي نه‌تنها از لحاظ تكنولوژي سبب تسريع در تكميل پروژه‌هاي اين منطقه مي‌‌شوند بلكه حضور توام با سرمايه‌گذاري آن‌ها مي‌تواند، ضريب ايمن‌سازي منطقه را تا حد چشمگيري افزايش دهد، كه به دنبال سرمايه‌گذاري‌ها روز به روز در منطقه افزايش مي‌يابد و طبق اهداف كلان كشور عسلويه به قطب بزرگ صنعتي در خاورميانه طي سال 1404 تبديل مي‌شود.

در همين باره علي امامي راد، عضو كميسيون انرژي با اشاره به سفر اعضاي اين كميسيون به عسلويه و بازديد از اين منطقهء‌ اقتصادي - صنعتي گفت: «عسلويه از لحاظ استراتژيكي منطقهء‌ بسيار مهمي براي كشور محسوب مي‌شود تا جايي كه مي‌توان گفت تمام نوآوري‌هاي پتروشيمي و صنعتي وابسته به آن كه پايهء اصلي اقتصاد كشور را تشكيل مي‌دهد به پيشرفت و تسريع در روند كارهاي اين منطقه است.»

نمايندهء كوهدشت با بيان اين‌كه« در عسلويه كاستي‌هايي وجود دارد كه شايستهء اين قطب صنعتي كشور نيست»، ادامه داد: «از جمله اين موارد كه در ديدار با متخصصان و كارشناسان عسلويه مطرح شد، نبود اعتبار كافي براي تكميل راه‌اندازي پروژه‌هاي در دست احداث و توسعهء برخي فازهاي صنعتي آن است.»

عضو كميسيون انرژي افزود: «ديگر كاستي‌اي كه در اين منطقه به چشم مي‌خورد جاي خالي نيروهاي متخصص و كارشناس از كشورهاي اروپايي است كه تا پيش از اين در منطقه حضور داشتند، ولي هم‌اكنون كارهاي اجرايي و تحقيقاتي خود را رها كرده‌اند و به كشورهاي خود بازگشته‌اند.»

امامي با بيان اين‌كه «خوشبختانه نيروهاي متخصص داخلي خود مستعد راه‌اندازي و تكميل فازهاي جديد اين منطقهء ‌صنعتي هستند»، گفت: «به دليل معلق شدن فعاليت كارشناسان اروپايي در اين منطقه برخي از پروژه‌ها كه از سوي آن‌ها مورد بررسي قرار مي‌گرفت، به دليل عدم متخصص در آن زمينه متوقف شده‌اند، اما اين توقف فقط محدود به چند پروژهء فرعي است.»

وي ادامه داد: ‌«پروژه‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي در عسلويه بدون كوچك‌ترين توقفي همچنان در حال پيشروي است و از دانش متخصصان كشور و برخي كشورهاي منطقه بهره‌مند است.»

امامي راد تصريح كرد: «در زمان حضور نمايندگان كميسيون انرژي و رايزني‌هاي مستمر با مسوولان مصوب شد 200 ميليارد ريال اعتبار براي تكميل و بهره‌برداري آزاد‌راه چغاك - عسلويه از سوي شركت ملي نفت ايران اختصاص يابد.»

وي افزود: «فاز نخست اين پروژه حد فاصل چغاك - خور پيش از اين به بهره‌برداري رسيده بود و مرحلهء دوم آن نيازمند 80 درصد پيشرفت فيزيكي است.»

نماينده كوهدشت تاكيد كرد:‌«اتمام عمليات احداث اين آزادراه نقش بسزايي در تسهيل دسترسي به منطقه به ويژه افزايش ايمني جاده و كاهش سوانح و تصادفات رانندگي در اين مسير خواهد داشت.»

همچنين فريدون حسنوند، نمايندهء انديمشك با بيان اين‌كه« روند فعاليت‌ها در عسلويه به خوبي و با سرعت در حال پيشرفت است»، گفت: «بازديد اعضاي كميسيون انرژي از منطقهء صنعتي عسلويه، نمايندگان عضو اين كميسيون به جمع مهندسان، كارشناسان، متخصصان و نيروهاي ديگر اين منطقه رفتند تا چگونگي روند پروژه‌ها و عمليات‌هاي در دست احداث عسلويه را مستقيما بررسي كنند.»

وي با بيان اين‌كه «عسلويه از لحاظ استراتژيكي نقطهء عطفي براي كشور است»، ادامه داد: «بازديد از اين منطقه و شركت‌هاي آن نيز در راستاي تحقق آرمان‌هاي بلند و هدفمند كشور صورت گرفت چرا كه اعضاي كميسيون انرژي به نمايندگي از ملت در اين منطقه حاضر شدند تا از نزديك نحوهء پيشبرد امور و حتي كاستي‌ها را شاهد باشند و در پي آن اقدامات لازم را انجام دهند.»

نمايندهء انديمشك با بيان اين‌كه« از جمله هدف‌هاي اين بازديد بررسي اعمال برخي تحريم‌هاي همپيمانان آمريكا عليه ايران بود»، گفت: «اگر چه برخي پروژه‌هاي صنعتي عسلويه كه به وسيلهء متخصصان انگليسي، ايتاليايي، فرانسوي و حتي ژاپني در حال تكميل و گسترش بود مدت كمي است كه به دليل بازگشت سرپرست پروژه‌ها به كشورشان متوقف شده است، اما هنوز كارشناسان و نيروهاي ديگر اين كشورها در عسلويه حضور دارند و برخي از اقدامات آن‌ها چون گذشته در حال انجام است.»

حسنوند افزود: «از آن‌جا كه اين كشورها خود به صورت غيرمستقيم در اين منطقه سرمايه‌گذاري كرده‌اند، تعليق همكاري‌هاي آن‌ها زمان طولاني نخواهد داشت چرا كه رايزني‌هاي مسوولان نيز مانع از اين قطع همكاري مي‌شود.»

عضو كميسيون انرژي با بيان اين كه رايزني‌ها براي بازگشت متخصصان به عسلويه پيگيري مي‌شود، گفت: «در همين راستا قرار است پروژ‌هاي پروازهاي خارجي فرودگاه بين‌المللي خليج‌فارس، منطقهء ويژهء اقتصادي انرژي پارس، عسلويه، از اول تيرماه آغاز ‌شود.»

وي تصريح كرد: :«با آغاز اين پروازها ويزاي 15 روزه نيز در منطقهء ويژهء پارس براي كارشناسان و سرمايه‌گذاران اعطا خواهد شد كه به حضور مستمر متخصصان در اين منطقه كمك زيادي خواهد كرد.»

حسنوند با تاكيد بر اين كه «برقراري پروازهاي خارجي زمينه را براي حضور كشورهاي خارجي فراهم مي‌كند»، گفت: «نگراني براي توقف برخي پروژه‌ها در عسلويه به حداقل رسيده و بايد منتظر پيشرفت كارها در اين منطقه باشيم.»

از سوي ديگر ناصر سوداني نمايندهء اهواز با بيان اين كه تسريع در روند كارهاي عسلويه نيازمند نظارت دقيق‌تر و جدي‌تري است، گفت: «يكي از كاستي‌هايي كه در اين منطقهء صنعتي وجود دارد نبود اهرم نظارتي شايسته‌ بر روند كاري مسوولان پروژه‌هاي اين منطقه است و همين امر سبب مي‌شود ضربهء بزرگي به پيشرفت امور وارد شود.»

عضو كميسيون انرژي با اشاره به سفر اعضاي اين كميسيون به منطقهء صنعتي عسلويه گفت: «نظارت ركن اصلي پيشرفت در تمامي فعاليت‌هاست كه به تسريع امور نيز كمك مي‌كند.»

وي افزود: «اگر يك گروه نظارتي در مجلس تشكيل شود كه جداي از ديگر دستگاه‌هاي اجرايي نحوهء فعاليت‌ها را در اين منطقه پيگيري كند، ضريب پيشرفت كار در اين امور رشد چشمگيري مي‌يابد.»

سوداني با بيان اين كه«تعلل و ديركرد براي اختصاص اعتبارهاي در نظر گرفته شده براي راه‌اندازي فازهاي صنعتي و ديگر پروژه‌ها در عسلويه از جمله نارضايتي متخصصان و كارشناسان اين منطقه است»، ادامه داد: «تخصيص به موقع و لازم براي تحميل پروژه‌هاي صنعتي در اين منطقه از لحاظ زماني كمك بسزايي در رشد و ارتقاي عسلويه خواهد كرد.»

وي تصريح كرد: «اين دو درخواست نيروهاي مشغول كار در اين منطقه است كه به كرات در بازديد نمايندگان از عسلويه به آن‌ها انتقال داده شد.»

وي در ادامه دربارهء نقش تحريم‌ها در عسلويه گفت: «نيروهاي متخصص و سرمايه‌گذار (كه تا ارديبهشت ماه در منطقه حضور داشتند) پس از پايان مهلت قطعنامهء 1747 شوراي امنيت سازمان ملل به هواداري از بندهاي اين قطعنامه از منطقه خارج شدند و يا سرمايه‌گذاري‌هاي خود را كاهش دادند، اما اين خروج در پيشرفت كارها نمي‌تواند بي‌تاثير باشد.»

نمايندهء اهواز با بيان اين كه «خروج نيروهاي متخصص خارجي دو آسيب به نحوهء پيشبرد اهداف در اين منطقهء صنعتي داشته است»، ادامه داد: «از جمله پيامدهاي اين عكس‌العمل كشورهاي خارجي پايين آمدن ضريب ايمن‌سازي در منطقه است كه از خروج يا كاهش سرمايه‌گذاري آن‌ها نشات گرفته است و دومين پيامد آن نيز توقف در مسير پيشرفت و اهداف اجرايي اين منطقه است.»

وي افزود: «توقف در انجام امور باعث مي‌شود اهداف بزرگ اين منطقه نيز به دنبال آن به تاخير بيفتد مثلا اگر ما انتظار داشتيم عسلويه در سال 1400 بر قطب صنعتي خاورميانه تبديل شود، اين آرمان حداقل چند سال به تاخير خواهد افتاد.»

عبدالمجيد شجاع نماينده دشتستان نيز در همين راستا با بيان اين كه «مسوولان بايد با رايزني‌هاي خود اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي را مجددا كسب كنند»، گفت: ‌«خروج نيروهاي متخصص در پي قطعنامه از اين منطقه قابل پيش‌بيني بود چرا كه اين اقدام از جمله اهرم آن‌هاست، اما مسوولان كشور بايد با تدبير ويژه‌اي مانع از وقوع چنين عملي مي‌شدند، بنابراين هم‌اكنون نيز بايد با رايزني‌هاي خود مجددا اعتماد نيروهاي متخصص و سرمايه‌گذار كشورهايي چون ايتاليا، انگليس و ژاپن را به دست آورند.»

نماينده دشتستان گفت: «منطقه عسلويه پروژهء بسيار عظيمي است كه براي تحقق آرمان‌هاي بلند آن ما نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي كلان كشورهاي ديگر هستيم و با حضور سرمايه‌هاي آنان و نيروهاي متخصصان در منطقه مي‌توانيم به تحقق اهداف كلان كشور اميدوار باشيم.»

عضو كميسيون انرژي ادامه داد: «البته نبايد ناديده گرفت كه كشورهاي ديگر نيز به سرمايه‌گذاري در عسلويه نيازمند هستند چرا كه در آينده‌اي نه چندان دور غيبت آن در اين منطقه به لحاظ اقتصادي و صنعتي به زيان آن‌ها خواهد بود.»

منبع: سرمایه

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری