کد خبر: ۱۹۷۹۴
تاریخ انتشار: ۲۳:۱۱ - ۲۹ خرداد ۱۳۸۶ - 19 June 2007
نخست‌ وزير ليبي‌ فردا صبح‌ قرار است‌ پس‌ از اهدا گل‌ به‌ مقام‌ شامخ‌ بنيانگذار جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و اداي‌ احترام‌‌ از سوي‌ داوودي‌ معاون‌ اول‌ رييسجمهور مورد استقبال‌ رسمي‌ قرار گيرد‌ .

نخست‌ وزير ليبي‌ در صدر هيأتي‌ عاليرتبه‌ سياسي‌ دقايقي‌ قبل‌ وارد تهران‌ شد و مورد استقبال‌ اقاي‌ سعيدي‌ کيا ‌وزير مسکن‌ و شهرسازي‌ کشورمان‌ قرارگرفت‌‌ .

به‌ گزارش‌ خبرنگار واحد مرکزي‌ خبر، نخست‌ وزير ليبي‌ فردا صبح‌ قرار است‌ پس‌ از اهدا گل‌ به‌ مقام‌ شامخ‌ بنيانگذار جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و اداي‌ احترام‌‌ از سوي‌ داوودي‌ معاون‌ اول‌ رييسجمهور مورد استقبال‌ رسمي‌ قرار گيرد‌ .

وي‌ همچنين‌ فردا بعدازظهر نيز با منوچهر متکي‌ وزير امورخارجه‌ و نيز محمود احمدي نژاد رييسجمهور ملاقات‌ و گفتوگو خواهد کرد‌ .

اقاي‌ عبدالرحمن‌ محمد شلقم‌‌وزير امورخارجه‌ ليبي‌، محمد علي‌ الحويج‌‌وزير دارايي‌ و محمد عبدالسلم‌ الشکري‌‌جانشين‌ رييس‌ بانک‌ مرکزي‌ ليبي‌ از جمله‌ شخصيت‌ هايي‌ هستند که‌ نخست‌ وزير ليبي‌ را در اين‌ سفر همراهي‌ مي‌ کنند‌ .

اين‌ ديدار در پاسخ‌ به‌ شرکت‌ اقاي‌ سعيدي‌ کيا در کميسيون‌ اقتصادي‌ دو کشور درليبي‌ صورت‌ گرفته‌ است‌‌ .

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)