کد خبر ۲۰۷۰
تاریخ انتشار: ۱۶:۳۱ - ۰۴ شهريور ۱۳۸۵ - 26 August 2006
افروغ در بيان قضاوت و ارزيابي كلي از دولت، به تعامل دولت با مجلس اشاره و خاطرنشان كرد: احساس مي‌كنم كه تعامل دولت با مجلس، تعامل قابل قبولي نيست؛ يعني به نظر مي‌رسد كه دولت بعضا روند جاري در مجلس را برنمي‌تابد، لذا بايد ديد كه اين برنتابيدن به كجا بر‌مي‌گردد.

عماد افروغ، در ارزيابي از عملكرد يكساله دولت نهم، بر لزوم شاخص‌يابي در اين امر و استفاده از آن شاخص‌ها تاكيد و خاطرنشان كرد: اين شاخص‌ها بايد با توجه به گفتماني كه دولت خود را وابسته و مرتبط به آن گفتمان مي‌داند، يعني گفتمان تحول‌گرايي و عدالت‌خواهي باشد.

رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار داشت: در اين راستا بايد از خود برنامه‌ها، شعارها، وعده و وعيدهاي دولت از جمله ميثاق مشترك شروع كرد؛ لذا بايد شعارهاي دولت در تمام عرصه‌هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي را پيش رو قرار داده و ببينيم دولت تا چه اندازه در جهت تحقق آنها گام برداشته است و در عين حال در كنار ارزيابي مزبور، بايد به انطباق عملكرد دولت با سند چشم‌انداز بيست ساله و برنامه پنج ساله هم توجه داشت.

وي با اشاره به طرح بحث خودارزيابي از سوي دولت، گفت: ترجيح و تمايل ما اين است كه خود دولت كه اين شعارها را داده و ميثاق مشترك را مطرح كرده، با توجه به اين شاخص‌ها ارزيابي روشني بدست دهد.

وي با بيان اين‌كه هنوز شاهد ارائه كارنامه‌اي شفاف، بر اساس ملاك‌هاي مد نظر از سوي دولت نيستيم، به سفرهاي استاني و سفرهاي خارجي دولت اشاره كرد و گفت: بايد ديد اين سفرها در راستاي چه اهدافي صورت گرفته و قطع نظر از كاركردهاي غيرمستقيم و پنهان آن، اين سفرها تا چه حد در جهت تامين آن اهداف و وظايف شفاف توفيق داشته است.

وي هر رفتاري را شامل كاركردهاي آشكار و پنهان دانست و افزود: يكي از كاركردهاي مثبت و پنهان سفرهاي استاني، ايجاد انس و الفت و شور احساس مثبت در ميان مردم نسبت به دولت است.

رييس كميته فرهنگي اصولگرايان، كاركرد آشكار اين سفرها را مربوط به آن دانست كه اين سفرها تا چه حد از روي برنامه است و تا چه اندازه اقدامات عملي در جهت تحقق وعده و وعيدها و مصوبات جلسات استاني هيات دولت، انجام‌ مي‌شود.

وي با اشاره به اين‌كه دولت در طرح خود‌ارزيابي‌اش، پيشگام بوده است، تاكيد كرد: منتظرم كه دولت خود شاخص‌هاي روشني را براي اين ارزيابي بدست دهد.

افروغ در بيان قضاوت و ارزيابي كلي از دولت، به تعامل دولت با مجلس اشاره و خاطرنشان كرد: احساس مي‌كنم كه تعامل دولت با مجلس، تعامل قابل قبولي نيست؛ يعني به نظر مي‌رسد كه دولت بعضا روند جاري در مجلس را برنمي‌تابد، لذا بايد ديد كه اين برنتابيدن به كجا بر‌مي‌گردد.

وي در اين راستا به بيان مثالي پرداخت و به دو فوريتي آمدن لايحه صندوق مهررضا به مجلس كه در ابتدا دو فوريت آن به تصويب نرسيد، اشاره كرد و گفت: يك فوريت اين لايحه در مجلس راي آورد، اما بعد به خاطر اشكالات عديده آن، يك فوريت آن لغو گرديد و قرار شد كه به طور عادي در دستور كار كميسيون‌هاي مربوطه قرار گيرد. اين در حالي بود كه شاهد بوديم كه دولت از طريق شوراي عالي اداري، به گونه‌اي اين لايحه را مجددا مطرح و حتي صندوق ازدواج جوانان را نيز در صندوق مهررضا ادغام كرد.

رييس كميسيون فرهنگي اظهار داشت: براي من به عنوان طراح طرح تسهيل ازدواج جوانان كه شاهد فعاليت مدام و چشم‌گير كميسيون فرهنگي و مركز پژوهش‌هاي مجلس بودم و شاهد بودم كه اين طرح با چه سختي‌اي، پس از دو سال، در صحن مجلس تصويب و توسط شوراي نگهبان به تاييد رسيد، بسيار گران آمد كه چنين طرحي كه از پشتوانه عظيم و عميق علمي برخوردار بود، يك‌شبه در يك صندوقي ادغام شود؛ به طوري‌كه هم دست نظارت ما را ببندد و هم تلاش‌هاي همه جانبه ما را در رابطه با تسهيل ازدواج جوانان ناديده گرفته و در عين حال از عمق و جامعيت لازم فاصله گيرد.

وي دغدغه خود و طراحان طرح تسهيل ازدواج جوانان را دغدغه‌اي عميق عنوان كرد كه طي آن، همه امور از جمله احداث خانه‌هاي ارزان قيمت براي استفاده تازه‌عروس‌ها و تازه‌دامادها، به مدت حداقل سه سال، پيش‌بيني شده بود.

وي افزود: اين در حالي بود كه وقتي ديديم كه اين طرح را در حد وام مطرح كردند، احساس كرديم كه ما كاري و تلاشي انجام نداده‌ايم.

به گفته وي، اگر طرح تسهيل ازدواج جوانان به طريقي كه پيش‌بيني شده بود، محقق مي‌شد مي‌بايست اكنون شاهد آن مي‌بوديم كه با اعتبار 320 ميليارد توماني، حداقل كلنگ چند بناي ساختماني جهت اسكان زوج‌هاي جوان زده شده باشد.

افروغ در ادامه گفت‌وگو با ايسنا با تاكيد بر اين‌كه بر اين قضايا علم حصولي و حضوري دارد و بر اساس مستندات سخن مي‌گويد، به اصل تفكيك قوا به عنوان يكي از يادگارهاي انقلاب و يكصدساله تجربه سياسي كه بايد آن را پاس داشت، اشاره كرد و با بيان اين‌كه در مقام يك منتقد صحبت مي‌كند، گفت: به نظر مي‌رسد كه رابطه دولت با مجلس، رابطه‌اي روشمند و مطلوب نيست.

به گفته وي، متضرر اين عدم تعامل روشمند دولت با مجلس، هم جامعه است و هم دولت.

وي در عين حال به حوزه سياست خارجي و ديپلماسي ايران در اين بخش اشاره و خاطرنشان كرد: ديپلماسي دولت جديد نسبت به ديپلماسي گذشته فعال‌تر است.

نماينده مردم تهران، اين امر را قابل انكار و ناديده گرفتن ندانست و به فعال بودن ديپلماسي به لحاظ كميت، نوع سفرها و مناطقي كه جهت سفر انتخاب مي‌شود، اشاره كرد و افزود: به نظر مي‌رسد كه از قابليت‌هاي نرم‌افزارانه انقلاب اسلامي بيش از گذشته استفاده مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه انتقاداتي بر برخورد حكيمانه و پيگيري ارتباطات نرم افزارانه وارد مي‌داند، گفت: معتقدم به رغم فعال شدن ديپلماسي كشورمان، هنوز قابليت‌هاي انقلاب اسلامي و شرايط جهان كنوني خوب فهم نشده تا به سمت ايجاد خاكريزهاي نرم‌افزارانه جهت جلوگيري از جهاني‌سازي سرمايه‌داري حركت كنيم.

افروغ با تاكيد بر اين‌كه هنوز شرايط جهان كنوني را فهم نكرده‌ايم و با بيان اين نكته كه با ابزار سخت افزارانه به سمت پذيرش ابعاد و وجوهي از اين جهاني‌سازي سرمايه‌داري مي‌رويم، به عنوان مثال به مساله پيوستن به WTO اشاره كرد و گفت: اين مثال نشان مي‌دهد كه ديپلماسي ما به رغم اين‌كه تا حدودي نسبت به گذشته فعال‌تر و شجاع‌تر شده و از قابليت‌هاي نرم افزارانه استفاده مي‌كند، اما هنوز استراتژي روشني عطف به شناخت جهان كنوني، ترفندهاي استكبار جهاني و قابليت‌هاي نرم افزارانه انقلاب اسلامي ندارد و لذا بر همين اساس حركت‌هاي پراكنده را شاهديم و مي‌بينيم كه در يك مورد با استكبار برخورد نرم افزارانه مي‌شود و در يك مورد برخي ترفندهاي استكبار جهاني از جمله پيوستن چشم و گوش بسته و دربست به WTO ‌پذيرفته مي‌شود.

وي در حوزه سياست داخلي، به نامه اخير سخنگوي دولت به دادستان عمومي و انقلاب تهران اشاره كرد و با بيان اين‌كه نسبت به جمع‌گرايي افراطي هشدار داده ‌بودم، گفت: متاسفانه آنچه ظهورش را پيش‌بيني مي‌كردم توسط سخنگوي دولت اظهار شد.

افروغ با بيان اين‌كه ابزار رياست سعه صدر است، نقد را هديه‌اي مبارك دانست و افزود: ما نيازمند نقد هستيم و اگر نقد را خوب تعريف و فهم نكنيم، تنها فكر مي‌كنيم كه جامعه را خوب به پيش مي‌بريم.

به گفته وي، نقد هديه و هبه‌اي مبارك است كه از سوي مردم به مسوولان داده مي‌شود و مسوولان بايد قدردان اين عطيه باشند.

به گفته اين استاد دانشگاه، آنچه مسلم است اين است كه نقد گزنده است و با نفس انسان چندان سازگاري ندارد، اما اينجاست كه انسان بايد نگاهي كلان و ساختاري به نقد داشته باشد و از برخوردهاي شخصي نسبت به آن فاصله گيرد. چه آن‌كه حتي به تعبير حضرت امام (ه) تخطئه موجب سازندگي است.

وي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا، با تاكيد بر ضرورت نگاه جايگاهي و ساختاري به نقد، گفت: زيبنده نبود كه سخنگوي دولت، نامه‌اي به دادستان داده و دست دادستان را براي همه مواردي كه ممكن است پيش آيد، بازگذارد. بهتر بود اگر مورد خاصي مد نظر سخنگوي دولت بود، ايشان همان مورد خاص را به عنوان يك شكايت مطرح مي‌كرد.

نماينده مردم تهران، محتواي اين نامه را باعث ايجاد نوعي ترس، دلهره، ابهام، ترديد و حس ناامني در اصحاب نقد دانست و با بيان اين‌كه بسياري نقدها، به صورت كلي بيان مي‌شود، اين پرسش را مطرح كرد كه اصولا نقد مستند به چه معناست؟

اين استاد دانشگاه، با بيان اين‌كه جنس نقد كلان و ساختاري را با هيچ عدد و رقمي نمي‌توان مستند كرد، در عين حال افزود: حتي در صورت وجود افترا و تهمت نيز، زيبنده دولتي كه به اسم نقد و پذيرش نقد سر كار آمده، آن بود كه بزرگوارانه آمار داده و عملا قضاوت را به مردم بسپارد كه آيا مدعي منتقد، مستند صحبت كرده است يا خير؟

افروغ ادامه داد: وقتي شب‌نامه‌اي عليه من توزيع مي‌شود، حق دارم بگويم چه كسي اين كار را كرده و اين در حاليست كه بعد مي‌بينيم تا كنون كسي به من جواب نداده است، ولي دولت كه همه كاره كشور است و حتي به علت عدم نهادينه شدن بسياري مسائل حرف اول و آخر را در كشور مي‌زند، مي‌تواند شكايت كند، چرا كه به شكايتش راحت و سريع توجه مي‌شود.

وي در ادامه با تاكيد بر لزوم اجرا شدن عدالت در همه وجوه، و با طرح اين پرسش كه آيا در صورت احقاق حق، براي همه احقاق حق خواهد شد و يا براي برخي بيشتر احقاق حق صورت خواهد گرفت، گفت: حرف اساسي در عدالت قانوني، آن است كه همه در برابر قانون يكسانند؛ اما آيا همه ما واقعا در برابر احقاق حقمان يكسانيم؟ و به لحاظ فرصت‌ها، از يك فرصت برابر برخورداريم؟

وي خطاب به سخنگوي دولت، افزود: اي كاش تدبيري مي‌انديشيديد كه حال كه قرار است شكايتي شود، همه بتوانند شكايت كنند و پيگيري شود.

رييس كميته فرهنگي فراكسيون اصولگرايان مجلس گفت: به لحاظ نوع نگاه از دولت توقع دارم كه غمض عين كرده و گذشت كند و به طور عملي اطلاعات لازم را ارائه داده و مردم را به داوري بنشاند.

افروغ با بيان اين كه افترا و تهمت يكي از خط قرمزهاي مطبوعات است، گفت: توقع من آن است كه دولت بيشتر از حقوق ديگران دفاع كند تا از حق شخصي خود؛ چرا كه به دليل دسترسي به اطلاعات و مدارك و داشتن قدرت مي‌تواند از حق شخصي خود دفاع كند.

وي افزود: ممكن است مطبوعات خطاهايي داشته باشند - كه بي‌ترديد اين چنين است - و بسياري از خطوط قرمزهاي مربوط به حقوق شهروندي را رعايت نكنند و نياز به تشكيل دادگاه مطبوعات باشد، اما بايد به برآيند فعاليت‌هاي مطبوعاتي انديشيد كه به طور قطع منافع آن از مضار آن بيشتر است و بايد زمينه را براي كاهش آسيب‌هاي فعاليت‌هاي مطبوعاتي و ارتقاء توجه بيشتر به حقوق شهروندي از سوي مطبوعات فراهم كرد و اكنون جاي اين سوال باقي است كه اين نامه به صورت مجموعه‌اي و كلي و واگذاري اختيارات تام به مقام دادستاني در جهت اين ارتقاء و اين افزايش است يا در جهت محدود كردن و محصور كردن فعاليت‌هاي مطبوعاتي و بالتبع اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي‌هاي رسانه‌اي؟

به گفته وي، اگر دولت با سعه صدر برخورد كرده و خود بر اساس آمار و اطلاعات مردم را به داوري بنشاند، بهتر از نوشتن نامه‌اي كلي است كه فضا را تار و مغشوش كند چرا كه اين امر زيبنده دولتي كه مدام دم از نقد پذيري مي‌زند، نيست.

نماينده تهران با بيان اين‌كه دولت مي‌تواند هر چه زودتر به اصلاح اين امر اقدام كند، افزود: اين دولت با شعار عدالت و تحول روي كار آمده و دولتي است كه اصولگرايي را دستاويز و شعار خود قرار داده است، لذا كسي كه مي‌خواهد حقيقت‌گرا و اصولگرا باشد بايد به استقبال نقد برود.

افروغ اين پرسش را مطرح كرد كه اگر گفتمان اصولگرايي نخواهد با نقد ميانه خوبي داشته باشد، چه گفتماني مي‌خواهد اين رابطه را برقرار كند؟

به گفته وي، دولت نهم اگر چه از برخي فرصت‌ها خوب استفاده نكرد، اما كماكان فرصت‌هاي خوبي در اختيار دارد.

وي در بيان يكي از اين فرصت‌ها، اظهار داشت: دولت در شرايطي پيروز شد كه اجماع وجود داشت، و مي‌توانست از تمام گروه‌ها و اقشاري كه در اين اجماع سهيم بودند، استفاده كند.

وي با ابراز تاسف از عدم استفاده دولت از اين اجماع و از اقشار مختلف آن، در نقد دولت به برخي سياست‌ها، نگاه‌ها و مرتبطين به رييس جمهور اشاره و خاطرنشان كرد: نبايد فكر كنيم كه مشكل كشور از يك سو تسريع در تصميم‌گيري و عمل و از سوي ديگر اعتبار است؛ چرا كه بسياري از مشكلات كشور، ناشي از نوع نگاه، فقدان استراتژي و برنامه و تصميمات عجولانه است.

عضو فراكسيون اصولگرايان، در ارزيابي از عملكرد دولت اظهار داشت: توقع دارم كه دولت خود شاخص‌ها را ارائه داده و به صورت ريز بر اساس آن شاخص‌ها، خود را ارزيابي كرده و اين كار را تنها در حد شعار انجام ندهد بلكه به بخش‌هاي مختلف خود نمره داده و در هر جا احساس كرد كه موفقيت حاصل نشده، مسوول مربوطه را كنار گذارد.

وي افزود: با شناختي كه از دولت دارم، دست به تحول اساسي نخواهد زد، ممكن است يك‌سري تحولات غير كلان، سطحي و يا نيمه‌سطحي داشته باشد اما تحول مورد انتظار را نخواهد داشت.

افروغ ادامه داد: خود دولت بگويد كه شاخص‌هاي ارزيابي اقتصادي كدام‌ها هستند، به ما بگويد كه به عنوان مثال رشد اقتصادي و گراني به اين ميزان بود و حال به اين ميزان رسيده است.

وي با بيان اين‌كه از دولت توقع دارم كه تنها شاخص‌هاي كمي را ارائه ندهد، بر لزوم ارائه شاخص‌هاي كيفي تاكيد و خاطرنشان كرد: دولت بايد به ما بگويد كه در بخش فرهنگي، اين مشكلات را داشتيم، الان به اين وضع رسيديم؛ قبلا استراتژي فرهنگي نداشتيم، الان اين استراتژي را داريم؛ قبلا تعريفي از سينماي ايراني و هنر بومي نداشتيم، الان اين تعريف را داريم؛ در عرصه اجتماعي به ما بگويد كه امنيت اجتماعي، امنيت ارضي و سرزميني ما، احساس رضايت گروه‌ها و قوميت‌هاي مختلف بيشتر شده است.

نماينده مردم تهران، در اين راستا بر ضرورت مبنا قرار دادن آمار و شاخص‌هاي دقيق از سوي دولت تاكيد كرد و افزود: اين‌كه عده‌اي جامعه را احساسي و سطحي بپندارد و با حرف‌هاي هيجاني و احساسي مرتبطين و غيرمرتبطين بخواهند به اهداف خود جامه عمل پوشانند، شايد در كوتاه مدت موفق شوند، اما در دراز مدت نخبگاني كه قانع نشده‌اند با مردم مراوده خواهند داشت و آنها را آگاه خواهند كرد.

وي معتقد است كه اگر دولت نهم مي‌خواهد اصولگرا باشد، بايد از حرف‌هاي منتقدين استقبال كند.

رييس كميسيون فرهنگي با بيان اين‌كه اين سخنان خود را با احتياط بيان مي‌كند، اين پرسش را مطرح كرد كه چرا بايد با احتياط سخن بگويم؟

افروغ با تأكيد بر اين‌كه اين احتياط وي از سر ترس نبوده بلكه به خاطر مصلحت است، گفت: احساس مي‌كنم كه دولت از فضاهايي استفاده كرده و تريبون‌هايي در اختيار دارد كه نه تنها نقد را برنمي‌تابد، بلكه با استفاده از اين تريبون‌ها و اين شبكه‌هاي القايي و اغوائي كه در اختيار دارد، اين طور بيان مي‌كند كه نقد باعث خالي كردن دل مردم مي‌شود.

افروغ تصريح كرد: من نمي‌خواهم توي دل مردم خالي شود چراكه مردم به اين دولت اميد دارند.

وي با بيان اين‌كه اگر به عنوان يك معلم و يك نماينده مجلس نظرم را نگويم، به ملت خيانت كرده‌ام، اين پرسش را مطرح كرد كه آيا اگر ساكت شوم و بگويم همه چيز درست و عالي است اما شاخص‌ها چيز ديگري نشان دهند، خيانت نكرده‌ام؟ اگر ببينم كه كادر هيأت دولت در برخي جاها ضعيف است اما بگويم قوي است، آيا به ملت خيانت نكرده‌ام؟ اگر فردا عملي مترتب بر اين ضعف شد، در حالي‌كه ما بر آن واقف بوديم اما بيان نكرديم آيا خطا و گناهي كه حاصل مي‌شود متوجه ما نخواهد بود؟

نماينده تهران تأكيد كرد: دولت بدون در نظر گرفتن سخنان من، خود شاخص ارائه دهد و بر اساس آن شاخص‌ها، بگويد كه حرف‌هاي من پوچ است، به من بگويد كه افروغ حرف‌هاي بي‌سند و غيرروشمند مي‌گويد؛ و بگويد كه ما بر اساس شاخص‌هاي تعريف‌شده و مورد اجماع مشخص كرديم كه هم در اقتصاد موفق بوديم، هم در فرهنگ، هم در سياست و هم در اجتماع.

وي به ايسنا گفت: در اين صورت من از مردم عذرخواهي مي‌كنم و مي‌گويم كه اشتباه كردم و تأكيد مي‌كنم كه دولت نقدپذير است؛ و در ديپلماسي خارجي علاوه بر اين‌كه شجاعت و فعاليت لازم را دارد، كاملا دشمن را شناخته و از همه‌ي سياست‌هاي نرم‌افزارانه استفاده كرده و انواع خاكريزهاي منطقه‌اي، اسلامي، آسيايي و جهاني را در راه پيشبرد منويات استكبار جهاني ايجاد كرده است.

افروغ در اين راستا بر لزوم ارائه شاخص از سوي دولت تأكيد كرد و گفت: دولت به اين مسأله توجه كند كه جامعه، اقشار و گروه‌ها، نخبگان و فرهيختگاني دارد.

وي در خصوص بخش علمي، افزود: دولت با ارائه شاخص به ما بگويد كه وزارت علوم موفق بوده، احساس رضايت و سطح كيفي علمي بالا رفته، ايراداتي كه قبلا نسبت به سياست‌ها و ارزشيابي علمي وارد بوده، ‌تغيير كرده، به ما بگويد كه همان تحول‌خواهي و نگاه عمقي و كيفي و متناسب با تمدن اسلامي حكمفرما شده است.

افروغ در اين راستا بر ضرورت پرهيز از شعارهاي كليشه‌اي تأكيد كرد و گفت: دولت در بخش علمي به ما بگويد كه اساتيد دانشگاهي ما نسبت به گذشته رضايت بيشتري دارند.

اين استاد دانشگاه با بيان اين‌كه دولت بايد اين امور را عملا به اثبات رساند، گفت: اين‌طور نشود كه فضاي هيجاني و احساسي حاكم باشد و افراد ناراضي باشند اما به خاطر غلبه‌ي آن فضاي احساسي و هيجاني مجبور به لب فرو بستن باشند.

وي با اشاره به بحث معرفت ديني، اظهار داشت: با شاخص به ما بگويند كه معرفت ديني ما ارتقاء پيدا كرده است، نگاه ما حكيمانه‌تر شده، نگاه ما نسبت به دين عقلاني‌تر، عميق‌تر، غيراحساسي‌تر، غيرهيجاني‌تر، غيرخرافي‌تر شده، با خرافه و با برخوردهاي احساسي و هيجاني كه پيرايه‌هاي دين هستند مقابله مي‌شود، به ما بگويند مراجع تقليد ما احساس رضايت بيشتري از دينداري مسوولان ما دارند.

وي افزود: اين امور را با شاخص به ما بگويند؛ ما هم پس از اين‌كه مشخص شد كارنامه‌ي دولت كارنامه‌ي موفقي است، دست كه نه، پا كه نه، كفششان را هم مي‌بوسيم.

نماينده‌ي مردم تهران در عين‌حال افزود: احساس مي‌كنم كه اشكالاتي در كار است.

وي صحبت‌هاي خود را به معناي خالي كردن دل مردم ندانست و گفت: تا نقد و نقد درون گفتماني و انقلاب اسلامي هست و تا يك عده‌اي عطف به ارزش‌ها و مباني انقلاب اسلامي و اهداف به دست آمده از آن نقد مي‌كنند، توي دل مردم خالي نمي‌شود، بلكه آن زماني كه ما توجيه كرديم، نقد را كنار گذاشتيم و يا از ملاك‌هاي غيرانقلاب اسلامي دولت را نقد كرديم، بايد گفت دل مردم خالي مي‌شود.

به گفته‌ي وي، تا مردم فرزنداني دارند كه عطف به ملاك‌هاي به‌دست آمده از انقلاب اسلامي شجاعانه فرياد مي‌زنند و بدون هيچ واهمه و ملاحظه‌اي نقد مي‌كنند، مطمئن باشيم كه توي دل مردم خالي نمي‌شود.

وي با تأكيد بر اين‌كه بايد به مردم اميد واقعي داده، اميد كاذب دادن را بي‌فايده دانست و افزود: اگر ضعفي عطف به ارزش‌هاي انقلاب اسلامي وجود دارد آن را بيان كنيد، چراكه اين امر پيوند بين مردم و انقلاب اسلامي را محكم مي‌كند.

به اعتقاد وي، زماني كه انقلاب اسلامي را با جمهوري اسلامي خلط كرده و از ملاك‌هاي به‌دست آمده از انقلاب اسلامي استفاده نكرده و از ملاك‌هاي غيرانقلابي استفاده كرده و نقد كنيم، بايد منتظر حوادث ناگوار باشيم.

وي در پايان گفت: مبادا انتظارات و توقعات افزايش يابد اما امكانات ما قدرت پاسخگويي به آن را نداشته باشد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها